Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng

07:07, 24/07/2012

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 9-5-2011 và Thông báo số 110/TB-UBND ngày 19-7-2011 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian lập thủ tục đầu tư nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, Sở Xây dựng đã thành lập BCĐ cải cách hành chính, tiến hành kiểm tra, rà soát, lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, sắp xếp lại các TTHC theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, đồng thời tích cực triển khai thực hiện cải cách TTHC trên cả 4 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức, đổi mới cán bộ, cải cách hành chính.

Bộ phận một cửa Sở Xây dựng thường trực để giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
Bộ phận một cửa Sở Xây dựng thường trực để giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Sở Xây dựng lập danh mục các thủ tục bắt buộc phải thực hiện, đăng ký với UBND tỉnh, Sở KH và CN thực hiện Đề án cải cách hành chính Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nhằm giúp cán bộ, công chức kiểm soát quy trình văn bản, phân biệt giữa hồ sơ và tài liệu; sắp xếp, lưu trữ văn bản khoa học dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm; đầu tư 27 máy tính và máy in nhằm nâng cao chất lượng công việc, giảm thời gian ứ đọng hồ sơ tại các phòng chuyên môn. Bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng đã niêm yết công khai các TTHC và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết theo quy định; tham mưu cho lãnh đạo sở thiết kế lại các mẫu văn bản, hồ sơ báo cáo thẩm định, phê duyệt bảo đảm đúng quy định, dễ hiểu, ngắn gọn, đáp ứng yêu cầu công tác thẩm định; phân công cán bộ thường trực 8 tiếng/ngày, hướng dẫn cụ thể, giải quyết các thắc mắc, kiến nghị tạo điều kiện để các tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hoặc hướng dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các hồ sơ khi được tiếp nhận giải quyết đều lập phiếu biên nhận, phiếu hẹn ngày trả kết quả. Các tổ chức, cá nhân giải quyết các TTHC không phải trực tiếp đến các phòng chuyên môn nên rút ngắn thời gian thẩm định giải quyết hồ sơ từ 2-5 ngày.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, thời gian qua việc cải cách TTHC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng vẫn gặp khó khăn do một số chủ đầu tư năng lực còn hạn chế, chưa am hiểu trình tự thủ tục trong quản lý đầu tư và xây dựng, còn khoán trắng cho tư vấn và nhà thầu xây lắp nên hồ sơ, báo cáo còn nhiều thiếu sót. Mặt khác, với đặc thù là thủ tục đầu tư và xây dựng nhiều, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành trong khi cơ chế, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi như: hệ số nhân công, đơn giá định mức... nên khó khăn cho công tác lập hồ sơ, báo cáo thẩm định, thanh quyết toán công trình. Để khắc phục những khó khăn trên, thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 24-10-2011 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, loại bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; từ cuối năm 2011, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện rà soát tiến hành loại bỏ 19 thủ tục, sửa đổi 8 thủ tục, bổ sung 2 thủ tục, giảm thời gian thực hiện TTHC hơn 50% so với trước. Trước đây, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực và giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng là hai thủ tục riêng biệt, thời gian giải quyết mỗi hồ sơ trung bình từ 2-3 ngày. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng đã tham mưu với lãnh đạo sở gộp 2 giấy chứng nhận vào 1 văn bản chung và có thể giải quyết thủ tục ngay trong ngày. Bên cạnh đó, thủ tục phê duyệt phá dỡ công trình cũng đã được rút xuống còn 5 ngày so với 10 ngày trước đây. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Phòng Quản lý chất lượng công trình đã tiếp nhận và giải quyết 12 báo cáo của chủ đầu tư, 2 giấy chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực.

Thời gian tới, Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở KH và CN tiếp tục rà soát hệ thống quản lý chất lượng hiện đang áp dụng; chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đồng thời rà soát số lượng TTHC tại các phòng chuyên môn; thống kê các TTHC chưa được lập thành quy trình để xây dựng bổ sung, tiến tới loại bỏ các thủ tục không thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Sở Xây dựng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò quản lý của người đứng đầu từng bộ phận và lãnh đạo phụ trách khối, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi thi hành công vụ. Đặt hòm thư góp ý tại bộ phận một cửa để thu thập thông tin, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của cá nhân, tổ chức./.

Bài và ảnh: Trần Đức ToànBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com