Thị trấn Xuân Trường xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc07:37, Thứ Ba, 24/04/2012 (GMT+7)

Năm 2011, Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) là 1 trong số 7 xã, thị trấn trong huyện được chọn làm thí điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đảng ủy xã đã ra nghị quyết về việc lãnh đạo xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Việc lựa chọn các nội dung xây dựng NTM, triển khai kế hoạch thực hiện được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị, được bàn bạc công khai, dân chủ từ các chi bộ Đảng đến 18 tổ dân phố của thị trấn nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân.

Trường Mầm non Thị trấn Xuân Trường mới được xây dựng với 8 phòng học được đưa vào sử dụng cuối năm 2011.
Trường Mầm non Thị trấn Xuân Trường mới được xây dựng với 8 phòng học được đưa vào sử dụng cuối năm 2011.

Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM Thị trấn Xuân Trường đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lập đề án xây dựng NTM, quy hoạch xây dựng NTM và quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch xây dựng thị trấn đến năm 2020. Qua điều tra thực trạng, so với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, thị trấn mới đạt 9/19 tiêu chí. Nhờ tích cực huy động các nguồn lực của địa phương và đóng góp của nhân dân bằng tiền, ngày công lao động, hiến đất qua hơn 1 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, đến nay tổng số vốn huy động xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt hơn 16 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 1,4 tỷ đồng, vốn của xã 1,8 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 7 tỷ đồng, vốn do nhân dân đóng góp hơn 5,8 tỷ đồng. Tổng diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân ở các tổ dân phố đã đóng góp 23.547m2 để mở rộng đường trục, đường thôn xóm và đường nội đồng theo tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Đảng ủy, UBND thị trấn đã quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất, đào tạo nghề. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề tăng, cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng CN-TTCN và dịch vụ. Ngoài ra, thị trấn đã kêu gọi được một số doanh nghiệp vào xây dựng các cơ sở sản xuất CN-TTCN để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động trên địa bàn thị trấn. Về cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội, thời gian qua thị trấn đã đầu tư xây dựng được 3,7km đường nội đồng với kinh phí 540 triệu đồng, đào đắp 8.400m3 đất thủy lợi, xây dựng mới 8 phòng học trường mầm non, 12 phòng học của trường tiểu học với kinh phí hơn 7 tỷ đồng, xây dựng khu xử lý rác thải với hơn 2 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa nhà văn hóa ở các tổ dân phố với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng…

Để đạt được kết quả bước đầu trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ Thị trấn Xuân Trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, từ đó tạo được sự thống nhất trong việc tham gia đóng góp của cộng đồng. Bên cạnh đó là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia hưởng ứng tích cực của các đoàn thể, các tổ chức xã hội để cùng "đồng lòng chung sức" thực hiện chương trình xây dựng NTM của địa phương giai đoạn 2010-2015./.

Bài và ảnh: Quốc Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,