Giao Thủy tăng cường công tác bảo vệ môi trường
Cập nhật lúc07:05, Thứ Ba, 10/04/2012 (GMT+7)

Theo số liệu của Phòng TN và MT huyện Giao Thuỷ, tổng lượng rác phát sinh trên toàn huyện khoảng 88 tấn/ngày. Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ nông dân còn sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật chưa đúng quy định. Các hoạt động: khai thác, chế biến thuỷ hải sản, chế biến gỗ, sản xuất gạch, ngói... chưa bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường (BVMT). Tại nhiều xã, tình trạng rác thải vứt bỏ tràn lan trên lòng sông, ven đê, cánh đồng, ven đường, việc xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, khu du lịch chưa được thực hiện...

Mô hình nuôi tôm theo phương pháp công nghiệp, bảo vệ môi trường tại xã Giao Phong. Ảnh: Việt Thắng
Mô hình nuôi tôm theo phương pháp công nghiệp, bảo vệ môi trường tại xã Giao Phong. Ảnh: Việt Thắng

Để BVMT, huyện Giao Thuỷ đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải. Đến nay đã có 9 xã, thị trấn tổ chức thu gom, xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp là: Giao Châu, Giao An, Bạch Long, Giao Thịnh, Giao Yến, Giao Tiến, Thị trấn Quất Lâm, Thị trấn Ngô Đồng. Xã Giao Tiến đã đề ra quy định về công tác vệ sinh môi trường, thành lập các đoàn để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân dân làm vệ sinh môi trường và giao cho các xóm, đội thành lập và duy trì hoạt động của đội thu gom rác thải. Xã quy định vào ngày mùng 4 hằng tháng, nhân dân tổ chức dọn vệ sinh môi trường khu vực sinh sống. Vì vậy, trên địa bàn xã không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Thị trấn Quất Lâm đã thành lập đội vệ sinh môi trường, tiến hành thu gom rác thải từ năm 2009. Đội vệ sinh môi trường của thị trấn hiện có 31 người, tổ chức thu gom tối đa lượng rác thải phát sinh hằng ngày, thực hiện phân loại rác thải tại các thôn xóm trong thị trấn. Tại Thị trấn Ngô Đồng đã thành lập tổ thu gom rác gồm 8 người, có 8 xe thu gom rác, mỗi hộ dân đóng góp 5.000 đồng/tháng. Việc thu gom, xử lý rác thải của cả 9 xã, thị trấn trong huyện đi vào nền nếp, đã hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi. Bên cạnh việc thu gom rác, các xã, thị trấn còn quan tâm đến việc xử lý rác thải. Trong giai đoạn 2006-2010, cả 22 xã, thị trấn đều có quy hoạch bãi chôn lấp rác thải; trong đó có 9 xã, thị trấn đã và đang xây dựng bãi chôn lấp, xử lý rác đạt tiêu chuẩn. Tại Thị trấn Quất Lâm và các xã Giao Châu, Giao An, các bãi chôn lấp, xử lý rác thải đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả. Các xã: Giao Hà, Giao Thiện, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải đang tập trung xây dựng chuẩn bị đi vào hoạt động… Ngoài việc thực hiện các biện pháp BVMT trước mắt, huyện chú trọng quy hoạch xây dựng, phát triển các mô hình phát triển kinh tế đi đôi với BVMT; trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ tài nguyên biển theo hướng vừa khai thác vừa BVMT sinh thái. Tại các xã ven biển, người dân đi khai thác hải sản đều được tuyên truyền, vận động tham gia BVMT và đến nay tình trạnh xả rác bừa bãi trên biển đã từng bước được khắc phục. Trong nuôi trồng thủy sản, huyện chỉ đạo các xã lập quy hoạch vùng nuôi, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng xây dựng quy trình nuôi thuỷ sản thân thiện với môi trường. Tại các xã Giao Xuân, Giao Thịnh, Giao Hải… đã thành lập tổ hợp tác nuôi ngao bền vững, tích cực thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh cho bãi nuôi thả, tăng cường nâng cao ý thức BVMT cho người dân. Hiện tại, huyện Giao Thuỷ đang tiếp tục thực hiện quy hoạch phân vùng và quản lý nuôi ngao bền vững với 455ha vùng đệm của Vườn Quốc gia Xuân Thủy; tiếp tục sử dụng 1.043ha vùng phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ để nuôi ngao bền vững… Trong phát triển kinh tế du lịch, 5 xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã đẩy mạnh chương trình trồng rừng sinh thái, bảo vệ các đàn chim di cư; người dân đã áp dụng kỹ năng sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường xung quanh để cung cấp cho du khách các dịch vụ du lịch thân thiện với môi trường như: du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, các xã, thị trấn đã tăng cường công tác giám sát việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các biện pháp chăm sóc lúa, hoa màu. Hoạt động chăn nuôi được tập trung phát triển theo quy mô gia trại và đã thành lập được một số trang trại có quy mô rộng hàng chục ha, áp dụng nuôi theo phương pháp công nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động BVMT, huyện Giao Thuỷ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành luật để nâng cao nhận thức, ý thức BVMT cho cán bộ và nhân dân. Phòng TN và MT huyện tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất dành cho việc xây dựng bãi rác; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện các công trình bãi chôn lấp, xử lý rác ở các xã để đưa vào hoạt động; xây dựng thêm các bãi rác mới và thành lập các đội vệ sinh môi trường để thu gom, vận chuyển, vận hành bãi chôn lấp. Dự kiến từ nay đến năm 2015 huyện sẽ tiếp nhận nguồn vốn sự nghiệp môi trường của tỉnh xây dựng bãi rác cho các xã: Bạch Long, Giao Yến, Giao Thịnh, Hồng Thuận. Đối với các xã chưa có điều kiện xây dựng bãi chôn lấp, xử lý rác theo quy định thì tiến hành xây dựng bãi chôn lấp tạm. Toàn huyện phấn đấu đến năm 2015 có 14 bãi rác đủ tiêu chuẩn, 8 bãi chôn lấp tạm thời và tất cả các xã, thị trấn đều có đội vệ sinh môi trường./.

Nguyễn Thanh Thúy

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,