Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân
Cập nhật lúc07:05, Thứ Năm, 22/03/2012 (GMT+7)

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Cán bộ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật tới nhân dân.
Cán bộ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật tới nhân dân.

Nét mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 là Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã xây dựng mô hình “Ngày pháp luật”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng triển khai mô hình “Ngày pháp luật” tổ chức sinh hoạt mỗi tháng một lần với nhiều hình thức như: đọc sách, báo; tập huấn văn bản pháp luật; tọa đàm trao đổi thông tin, lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức các nội dung khác... Nội dung sinh hoạt tập trung vào các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công việc, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân như: Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Pháp lệnh Dân số - Kế hoạch hóa gia đình... và các văn bản pháp luật của Nhà nước mới ban hành. Qua một năm triển khai, đến nay toàn tỉnh đã có 277 cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì thường xuyên mô hình “Ngày pháp luật”; trong đó có 48 cơ quan, đơn vị và 229 xã, phường, thị trấn. Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, cùng với việc tập trung chỉ đạo, nhân rộng mô hình “Ngày pháp luật”, năm 2011, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Sở Tư pháp cũng đã tổ chức 3 đợt tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh; nội dung tập huấn tập trung vào Luật Cán bộ, công chức, Luật Tố tụng hành chính; tập huấn pháp luật đất đai, Luật Cư trú, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… cho gần 1.300 tuyên truyền viên pháp luật ở 10 huyện, thành phố; tập huấn nghiệp vụ hòa giải theo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm cho 110 hòa giải viên cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; tập huấn kiến thức pháp luật về Luật Tố tụng hành chính, Luật Khiếu nại, tố cáo cho tuyên truyền viên pháp luật các cấp Hội Phụ nữ… Thông qua công tác tập huấn, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào việc thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật nhằm nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân, trong năm qua Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác hòa giải, tủ sách pháp luật ở cơ sở. Đến nay, mỗi tủ sách cấp xã đều có gần 200 đầu sách và tài liệu các loại, giúp cán bộ, nhân dân thuận lợi trong việc tra cứu tìm hiểu pháp luật; vận dụng vào công tác chuyên môn và đời sống, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở địa phương. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cũng tăng cường các buổi trợ giúp pháp lý lưu động, trực tiếp giải đáp những thắc mắc, tư vấn pháp luật cho nhân dân. Năm 2011, Trung tâm đã thực hiện 35 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 35 xã, thị trấn thu hút hàng nghìn đối tượng chính sách và người nghèo, trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc có liên quan đến chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và các chế độ chính sách cho người nghèo. Sở Tư pháp đã trực tiếp biên soạn, phát hành hàng nghìn cuốn Bản tin tư pháp; phát hành 726 cuốn sách “Hỗ trợ kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ tư pháp và công an cấp xã”, “Hỗ trợ kiến thức pháp luật cơ bản cho cán bộ tư pháp và công an cấp xã”, “Sổ tay pháp luật cho công chức tư pháp - hộ tịch”…; biên soạn, biên tập và phát hành 11.450 tờ rơi pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em… tới cơ sở.

Những nỗ lực của ngành Tư pháp tỉnh trong việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,