Nâng cao chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố
Cập nhật lúc 10:08, Thứ Sáu, 22/10/2010 (GMT+7)

Gần dân, sát dân, đội ngũ cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố (bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, trưởng các chi hội, đoàn thể) có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay chế độ chính sách dành cho đội ngũ cán bộ này đang có những điểm bất cập. Theo quy định hiện hành, mức trợ cấp cho cán bộ đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chỉ trên dưới 300.000 đồng/tháng, tuỳ thôn, xóm, tổ dân loại một (trên 1000 dân) hay loại hai (dưới 1000 dân). Cán bộ là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận được phụ cấp thêm 14.600 đồng/tháng; trưởng ban công tác Mặt trận chuyên trách, trưởng các chi hội đoàn thể như chi hội trưởng chi hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên được hưởng phụ cấp 0,1 của mức lương tối thiểu, như hiện nay là tương đương với 73.000 đồng/tháng. Trong điều kiện cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố là những cán bộ sau khi nghỉ hưu về tham gia công tác ở nơi cư trú, với mức trợ cấp trên họ có thể yên tâm công tác. Nhưng với những trường hợp cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố tuổi đời còn trẻ, đóng vai trò "trụ cột" lo kinh tế gia đình, trong khi phải dành phần lớn thời gian giải quyết việc công, với mức trợ cấp trên, khó có thể giúp họ yên tâm công tác, càng không có tác dụng động viên, khuyến khích. Qua phản ánh của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, ở một số địa phương trong tỉnh đang gặp khó khăn trong việc bầu cán bộ đảm nhiệm chức danh trưởng thôn. Công việc nhiều, trách nhiệm lớn, trong khi chế độ phụ cấp thấp nên nhiều người không muốn đảm nhận vai trò này. Mặt khác, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố hiện cũng chưa được quan tâm đúng mức. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ mới chỉ được thực hiện đối với đội ngũ cán bộ từ cấp xã, phường, thị trấn trở lên. Cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố hoạt động chủ yếu dựa vào kiến thức, kinh nghiệm tự học hỏi, tích luỹ. Không được bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, không ít cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố chưa nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, lúng túng trong triển khai thực hiện, thậm chí có những trường hợp còn làm sai lệch…

Địa bàn khu dân cư thôn, xóm, tổ dân phố là nơi thực hiện các chủ trương, chính sách, các phong trào, các cuộc vận động… Để chủ trương, chính sách vào được cuộc sống, phát huy hiệu quả ngay tại cơ sở, rất cần đến vai trò của đội ngũ cán bộ thôn xóm, tổ dân phố. Bên cạnh những chuyển biến tích cực, địa bàn khu dân cư trong tỉnh cũng đang nảy sinh những vấn đề phức tạp, nhất là sự gia tăng tai, tệ nạn xã hội, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường… rất cần đến sự tham gia giải quyết hiệu quả của đội ngũ cán bộ ở khu dân cư. Thực tế chứng minh, ở đâu có đội ngũ cán bộ thôn, xóm tổ dân phố có đủ năng lực, phẩm chất, nắm vững chủ trương, chính sách, có kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, kỹ năng dân vận, tổ chức; nhiệt tình, trách nhiệm với việc làng, việc phố, ở đó cán bộ và nhân dân đoàn kết, an ninh, trật tự được giữ vững, chủ trương, chính sách, các phong trào, các cuộc vận động được thực hiện một cách hiệu quả, ngược lại sẽ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu kém, trì trệ… Mong sao thời gian tới những bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố từng bước được khắc phục nhằm phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ này trong tình hình mới…

Trần Duy Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,