,
Cập nhật lúc: 08:05 |19/07/2019
Có nguồn gốc từ Nhật Bản, xuất phát từ triết lý "Quản lý tốt nơi làm việc sẽ mang lại hiệu suất làm việc cao hơn", hệ thống quản lý 5S gồm: "sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng" giúp tổ chức sắp xếp công việc một cách khoa học nhằm hạn chế, ngăn chặn những sai sót, sự cố trong quá trình chăm sóc, điều trị đối với dịch vụ chăm sóc y tế.
,
,
.
,
,
,
,