,
Cập nhật lúc: 08:29 |20/01/2020
Những năm qua, du lịch tỉnh ta đã có sự phát triển nhanh, trở thành một trong những điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch, mang lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cấp, các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách du xuân.
,
,
.
,
,
,
,