,
Cập nhật lúc: 06:02 |03/12/2021
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thời gian qua, huyện Giao Thủy đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh hoạt động thông tin về tình hình dịch COVID-19 chính xác, kịp thời...
,
,
.
,
,
,
,