,
Cập nhật lúc: 08:09 |17/05/2019
Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh, luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"...
,
,
.
,
,
,
,