,
Cập nhật lúc: 08:31 |15/04/2021
Hệ thống lưới điện đầu nguồn 110kV trên địa bàn tỉnh hiện bao gồm 217km đường dây, 11 trạm biến áp với 21 máy biến thế, tổng công suất lắp đặt là 873MVA và 3 tuyến cáp quang liên tỉnh có tổng chiều dài 110km do Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Nam Định trực thuộc Công ty Điện lực Nam Định...
,
,
.
,
,
,
,