,
Cập nhật lúc: 08:36 |21/02/2020
Trong những năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng và phát động, đăng ký thi đua từ cơ sở đến toàn đơn vị với các đợt thi đua cao điểm, ngắn ngày. Qua đó đã hướng phong trào thi đua tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị...
,
,
.
,
,
,
,