,
Cập nhật lúc: 08:02 |01/12/2020
Xã Việt Hùng (Trực Ninh) là vùng quê thuần nông, người dân bận việc đồng áng thường tranh thủ đến trụ sở UBND xã giải quyết thủ tục hành chính vào đầu hoặc cuối giờ làm việc. Khi các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ công chức xã luôn tạo điều kiện tốt nhất. Nhiều khi hết giờ làm việc, cán bộ văn phòng vẫn nán lại để giải quyết thủ tục cho nhân dân...
,
,
.
,
,
,
,