,
Cập nhật lúc: 06:55 |11/12/2019
Trong những năm gần đây, tật khúc xạ (bao gồm cận thị, viễn thị và loạn thị) là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực ở trẻ em, ảnh hưởng đến kết quả học tập và sự phát triển về thể chất. Ước tính ở nước ta có khoảng 30% trẻ dưới 15 tuổi bị mắc các tật khúc xạ. Theo chuyên môn, tật khúc xạ có thể phòng tránh được nếu như được điều trị kịp thời.
,
,
.
,
,
,
,