,
Cập nhật lúc: 08:10 |15/08/2018
Công đoàn các KCN tỉnh đang quản lý trực tiếp 51 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 2 đơn vị khối hành chính sự nghiệp, 23 doanh nghiệp trong nước, 26 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số 25.680 CNVCLĐ. Những năm qua, Công đoàn các KCN...
,
,
.
,
,
,
,