,
Cập nhật lúc: 19:16 |17/01/2021
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử. Đến nay, tỉnh ta đã hoàn thành cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 trên Cổng cung cấp DVCTT của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.namdinh.gov.vn.
,
,
.
,
,
,
,