,
Cập nhật lúc: 08:17 |24/09/2018
Phong trào lắp đặt ca-mê-ra an ninh tại các khu dân cư, địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh tuy mới phát triển hơn 2 năm trở lại đây nhưng đã mang lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham gia quản lý, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
,
,
.
,
,
,
,