,
Cập nhật lúc: 08:04 |03/07/2020
Năm 2014, từ các nguồn vốn vay, trong đó có Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) của huyện, gia đình chị Lưu Ngọc Huyền ở đội 4, xóm 1, xã Kim Thái (Vụ Bản) đã đấu thầu đất, xây dựng trang trại rộng 12 nghìn m2 đào ao, kè bờ, nuôi các loại cá truyền thống, xây dựng chuồng trại nuôi lợn, gà, lúc cao điểm nuôi khoảng 100-120 con lợn thịt, 10 con lợn nái.
,
,
.
,
,
,
,