Quan tâm phát triển thị trường lao động bền vững

07:06, 13/06/2022

Qua 2 năm ứng phó diễn biến phức tạp dịch COVID-19, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và áp dụng nhiều cơ chế, chính sách, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả “mục tiêu kép”, nâng cao chất lượng nguồn lao động, kết nối cung - cầu phát triển thị trường lao động, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Học sinh Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định thực hành chế biến thực phẩm.  Bài và ảnh: Việt Thắng
Học sinh Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định thực hành chế biến thực phẩm. 

Đồng chí Hoàng Đức Trọng, TUV, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) cho biết: Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Sở LĐ-TB và XH phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho trên 1.598 nghìn lượt người bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch về phát triển thị trường lao động và việc làm; đẩy mạnh các biện pháp phát triển thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; cập nhật thông tin về thực trạng và nhu cầu lao động của 1.973 doanh nghiệp/hợp tác xã phi nông nghiệp và cập nhật biến động lao động tại 40.831 hộ gia đình (nguồn cung lao động). Tư vấn việc làm và giới thiệu học nghề cho 54.098 lượt người; giới thiệu việc làm cho 3.648 lao động; trong đó giới thiệu việc làm trong nước cho 3.319 người, giới thiệu việc làm ngoài nước cho 329 người. Thực hiện kết nối, khai thác thông tin việc làm của 1.744 lượt doanh nghiệp với 60.885 lượt việc làm trống. Đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ các thủ tục giải quyết chính sách cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tiếp nhận, giải quyết 8.420 hồ sơ lao động thất nghiệp. Quyết định trợ cấp thất nghiệp cho 8.329 lao động.

Toàn tỉnh hiện có 10.639 doanh nghiệp và 832 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký 97.003 tỷ đồng; có 188 doanh nghiệp ngừng kinh doanh đã khôi phục hoạt động trở lại; phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngay từ đầu năm 2022, triển khai Kế hoạch 30/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ, Sở LĐ-TB và XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả chính sách về hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; các chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động năm 2022; trong đó, phấn đấu hết năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,5% (tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%); tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 65%. Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp năm 2022 không quá 40%; Tốc độ tăng năng suất lao động đạt tối thiểu 6,5%/năm; giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 6%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 5%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 45%, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động; 75% học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên được hướng nghiệp; 32% lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các tổ chức dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm.

Xác định phát triển thị trường lao động và đảm bảo việc làm bền vững của người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, Sở LĐ-TB và XH phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh thực hiện các cơ chế, chính sách giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm; đề xuất chính sách khuyến khích, đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời rà soát, tham mưu đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi và hoàn thiện chính sách, pháp luật về thị trường lao động: Luật Việc làm, Luật BHXH, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đa dạng hoá các hình thức tư vấn giới thiệu việc làm, tích cực tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến; thực hiện chức năng kết nối thông tin giữa người lao động và người sử dụng, hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả, chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng số lao động có việc làm sau tư vấn. Thực hiện hiệu quả công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng nghề cho người lao động theo hướng dẫn triển khai của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp. Triển khai thực hiện hệ thống chứng nhận nghề, kỹ năng nghề và tổ chức đánh giá kỹ năng của người lao động phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khuyến khích các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tích cực, chủ động tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho người lao động đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể thông qua tổ chức đánh giá định kỳ đối với đội ngũ hòa giải viên lao động, trọng tài lao động; tiếp nhận, xem xét quy trình ký kết, nội dung các thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp theo quy định. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định pháp luật về lao động, đặc biệt về ký kết hợp đồng lao động, đóng BHXH và các chế độ an sinh xã hội khác cho người lao động. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 419 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động; kết nối, khai thác thông tin của 291 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 55.249 việc làm trống. Tư vấn việc làm, học nghề cho 17.749 lượt người; có 2.914 người đăng ký tìm việc làm và thực hiện giới thiệu việc làm cho 2.130 lao động (trong đó, giới thiệu việc làm trong nước cho 1.962 lao động và giới thiệu việc làm ngoài nước cho 168 lao động). Hướng dẫn cho 2.512 lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; 2.122 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; 1.990 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Việc quan tâm kịp thời đến thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh tạo tiền đề quan trọng đưa các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cũng như các đánh giá về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com