Ðẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp xã giai đoạn 2021-2030

07:05, 11/05/2022

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; góp phần thực hiện và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và làm cơ sở để lập quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, cấp giấy phép xây dựng…, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030.

Trường Tiểu học xã Cộng Hoà (Vụ Bản) mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Trường Tiểu học xã Cộng Hoà (Vụ Bản) mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, từ năm 2011 các huyện đã triển khai lập và phê duyệt Quy hoạch xây dựng NTM của các xã (nay là quy hoạch chung xây dựng xã) trong toàn tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, các xã đã triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng theo các tiêu chí xây dựng NTM. Tuy nhiên, đến nay một số nội dung trong đồ án quy hoạch giai đoạn trước không còn phù hợp với thực tế phát triển, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, khó khăn cho việc thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Mặt khác, theo quy định của Luật Xây dựng, các quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Theo đó, định kỳ rà soát đối với quy hoạch chung xây dựng xã là 5 năm, thời hạn lập quy hoạch là 10 năm. Như vậy, quy hoạch xây dựng NTM các xã trên địa bàn đã hết thời hạn quy hoạch, cần thiết phải tiến hành rà soát và lập quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo để đảm bảo đưa ra các dự báo, định hướng quy hoạch phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hải Hậu cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND các xã tổ chức rà soát, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ các xã tổ chức lập quy hoạch. Huyện xác định lập quy hoạch chung xây dựng xã là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng, thiết thực góp phần định hướng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, do đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã. UBND huyện đã thành lập Hội đồng thẩm định; trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch với mức 50 triệu đồng/xã. Theo đó, huyện Hải Hậu có 29/31 xã phải thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng (riêng các xã Hải Châu, Hải Hoà nằm trong quy hoạch xây dựng đô thị Thịnh Long nên không tiến hành lập quy hoạch chung xây dựng xã). Công tác triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ nên công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã của huyện Hải Hậu đã đạt được một số kết quả khả quan. Dự kiến đến hết tháng 5-2022, 10 xã gồm: Hải Xuân, Hải Hà, Hải Phong, Hải Tân, Hải Thanh, Hải Vân, Hải Quang, Hải Lộc, Hải Lý, Hải Cường sẽ hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã; 19 xã còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2022. Tính đến tháng 4-2022, huyện Vụ Bản đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng các xã: Minh Thuận, Tân Khánh, Minh Tân, Trung Thành, Quang Trung, Kim Thái, Đại Thắng. Để đảm bảo tiến độ lập quy hoạch chung các xã theo kế hoạch đã đề ra, UBND huyện Xuân Trường giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức lập quy hoạch bảo đảm trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành. Cập nhật các thông tin liên quan đến các định hướng trong quy hoạch của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện đang điều chỉnh, các quy hoạch cấp trên, các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đang chuẩn bị triển khai để đơn vị tư vấn và các địa phương bổ sung, điều chỉnh kịp thời vào nội dung quy hoạch trước khi được phê duyệt. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đến nay huyện Xuân Trường đã có xã Xuân Ngọc hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng được UBND huyện phê duyệt; 10 xã đang chờ kết quả thẩm định của Sở Xây dựng; 8 xã còn lại đang khẩn trương hoàn thiện đồ án phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.   

Quy hoạch luôn đi trước một bước, là cơ sở quan trọng để định hướng, tổ chức không gian xây dựng nông thôn, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, là cơ sở quan trọng trong việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Vì thế, để hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xã đảm bảo chất lượng, Sở Xây dựng lưu ý các địa phương cần đặc biệt quan tâm các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật…, như: quy hoạch khu dân cư (đất ở) phải đảm bảo giải quyết tốt mối quan hệ giữa việc xây dựng hiện tại với dự kiến phát triển tương lai, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, các yêu cầu về cấp thoát nước, cấp điện, vệ sinh môi trường...; không quy hoạch vị trí đất ở một vệt dọc theo các trục đường từ quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã... Quy hoạch đất sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ tại các vị trí thuận lợi tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư, phù hợp với tiềm năng, quy mô của từng loại hình sản xuất theo định hướng phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Quy hoạch các công trình công cộng - dịch vụ với diện tích, định mức sử dụng đất, bán kính phục vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện thực tế và quy định liên quan. Đường xã phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường huyện và tỉnh. Kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có để đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và phục vụ sản xuất trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường quốc gia, đường tỉnh và đường huyện. Quy hoạch giao thông cấp xã phải kết hợp với quy hoạch mạng lưới thủy nông, đồng ruộng, đảm bảo đấu nối hài hòa với kết cấu hạ tầng sẵn có. Hạn chế tình trạng bố trí khu nghĩa trang phân tán, xen lẫn với khu dân cư...

Toàn tỉnh phấn đấu thực hiện và hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã trong năm 2022 để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com