Giao Thuỷ tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch
Cập nhật lúc07:50, Thứ Tư, 19/01/2022 (GMT+7)

5 năm qua huyện Giao Thuỷ đã tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và chỉ đạo các phòng chức năng, các xã, thị trấn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thuỷ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 1-8-2017).

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 37B đến Cụm công nghiệp Thịnh Lâm (Giao Thuỷ) với tổng chiều dài 2,2km đã hoàn thành và đưa vào khai thác.
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 37B đến Cụm công nghiệp Thịnh Lâm (Giao Thuỷ) với tổng chiều dài 2,2km đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Quy hoạch vùng huyện Giao Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt là cơ sở vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển đồng bộ có tính chất quyết định đối với huyện Giao Thuỷ nói riêng và tỉnh nói chung, góp phần khai thác tối đa tiềm năng cả vùng sinh thái biển và 32km bờ biển của huyện, hướng tới hình thành một khu vực kinh tế trọng điểm phía đông nam tỉnh cũng như chủ động ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đảm bảo phát triển mạnh mẽ và bền vững. Vì thế, sau khi quy hoạch chung xây dựng vùng huyện được UBND tỉnh phê duyệt, huyện Giao Thuỷ đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã. Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), 100% các xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành lập Quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, công nhận các xã đạt chuẩn NTM và là cơ sở quan trọng trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, theo Luật Xây dựng quy định, các quy hoạch chung xây dựng phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã triển khai lập đồ án Quy hoạch xây dựng NTM, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng NTM bám sát đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt. Trong đó, năm 2018 UBND huyện đã phê duyệt 1 đồ án Quy hoạch xây dựng NTM, 12 đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng NTM; năm 2019 phê duyệt 3 đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng NTM. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM của các xã đã bám sát các quy trình, quy định, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực và trình xin ý kiến của Sở Xây dựng trước khi thẩm định, phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, giao thông, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xã. Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Từng bước thực hiện quy hoạch chung xây dựng vùng huyện đến năm 2030, huyện Giao Thuỷ đã triển khai các dự án xây dựng, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển các điểm dân cư nông thôn; thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Các dự án được triển khai thực hiện cơ bản tuân thủ, bám sát định hướng theo đồ án quy hoạch vùng huyện đã được duyệt. Về các dự án phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đến năm 2020 huyện đã thực hiện và đưa vào khai thác một số tuyến đường huyện gồm: đường Tiến Thịnh (chiều dài tuyến chính 10,878km, được nâng cấp cải tạo theo quy mô đường cấp V đồng bằng); đường từ Quốc lộ 37B đến Cụm công nghiệp Thịnh Lâm (dài 2,07km, được nâng cấp cải tạo theo quy mô đường cấp IV đồng bằng); đường giao thông thị trấn Ngô Đồng (dài 2,533km, quy mô đường cấp V đồng bằng). Ngoài các tuyến đường huyện, các tuyến đường trục xã, liên xã cũng được huyện triển khai đầu tư theo quy mô đường cấp V đồng bằng, mặt đường rộng 5,5m, tuân thủ theo quy hoạch NTM và quy hoạch xây dựng vùng huyện. Huyện cũng chú trọng đầu tư nâng cấp, nạo vét, khơi thông dòng chảy các hệ thống thuỷ lợi, sông ngòi trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi phục vụ sản xuất, tưới tiêu cho người dân. Hoàn thành xây dựng trạm bơm tăng áp tại xã Giao Thanh cung cấp nước sạch cho người dân các xã Giao Thanh, Giao Thiện, Giao Hương, Giao An. Thu hút đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch tại thị trấn Quất Lâm cung cấp nước sạch cho người dân tại các xã Giao Thịnh, Giao Phong, Giao Yến, Bạch Long và thị trấn Quất Lâm, dự kiến trong quý I năm 2022 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Đã thu hút được một doanh nghiệp là Công ty TNHH Quốc tế KAMFUNG đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Thịnh Lâm với diện tích khoảng 22ha, tổng vốn đầu tư 206 tỷ đồng, chính thức hoạt động từ cuối năm 2020. Các công trình hạ tầng y tế, văn hoá, giáo dục cũng được cải tạo, nâng cấp theo các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Trong năm 2021, UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập quy hoạch vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; chủ trương cho phép lập quy hoạch chung đô thị mới Đại Đồng đến năm 2030; lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm. Hiện công tác triển khai đang được tiến hành tích cực. UBND huyện đang phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiến hành lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Giao Thuỷ - Hải Hậu. Trong năm 2021, huyện đã chỉ đạo UBND các xã tổ chức rà soát, tổng hợp lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 thay thế đồ án Quy hoạch xây dựng NTM, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng NTM đến năm 2025 đã không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng cũng như của huyện, tỉnh nói chung. Hiện nay, huyện đang triển khai cho 10 xã giai đoạn 1 và 6 xã giai đoạn thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng xã, phấn đấu đến hết quý II năm 2022 thực hiện xong ở 100% các xã.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế như: quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nhiều vị trí còn chưa đồng bộ, việc điều chỉnh quy hoạch rất phức tạp; UBND các xã, thị trấn chưa cập nhật, rà soát điều chỉnh quy hoạch NTM, quy hoạch chung xây dựng theo các quy hoạch cấp cao hơn dẫn tới một số dự án bị chậm triển khai; một số nội dung trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện chưa sát thực tế, thiếu đồng bộ gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Trước tình hình đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, huyện Giao Thuỷ kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ và sớm phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050; Đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thuỷ đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2070 để làm cơ sở triển khai các Đồ án Quy hoạch trên địa bàn huyện. Rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực… đưa các dự án, công trình được ưu tiên đầu tư vào trong các quy hoạch, tránh việc phê duyệt dự án không có trong quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện, từ việc công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới, cung cấp thông tin cho đến kiểm tra, kiểm soát thực hiện xây dựng theo quy hoạch. Trong năm 2022, huyện Giao Thuỷ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như Quy hoạch vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; Quy hoạch 2 bên tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện; Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; Quy hoạch xây dựng xã đến năm 2030,… Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện, đảm bảo tiến độ của năm 2022, đặc biệt là dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn huyện; dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; dự án đường Thiện Lâm; dự án đường Cồn Nhì - Giao Thiện; dự án đường Cồn Nhất - Chợ Vọng; Cụm công nghiệp Giao Thiện, Cụm công nghiệp Giao Yến 1 và Khu dân cư tập trung tại các xã, thị trấn./.

Bài và ảnh: Thành Trung

 

 


 

,
,
.
,
,
,
,