Kho bạc Nhà nước Nam Định đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ
Cập nhật lúc08:18, Thứ Sáu, 10/09/2021 (GMT+7)

8 tháng đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu hoàn thành 100% thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để sớm hình thành Kho bạc “3 không” (không giao dịch tiền mặt, không khách hàng giao dịch tại trụ sở, không chứng từ), thực hiện từng bước số hoá nhằm đạt hiệu quả cao trong quản lý ngân sách.

KBNN Nam Định dần chuyển đổi sang mô hình Kho bạc số
KBNN Nam Định dần chuyển đổi sang mô hình Kho bạc số "3 không": không giao dịch tiền mặt, không khách hàng giao dịch tại trụ sở và không chứng từ.

Toàn hệ thống đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để mang lại những thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS). Đặc biệt, nhờ triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đến tất cả các đơn vị SDNS (trừ khối an ninh, quốc phòng) trong năm 2020, nên trong 8 tháng đầu năm 2021, số lượng giao dịch chứng từ chi ngân sách Nhà nước (NSNN) phát sinh hàng tháng trên DVCTT đạt từ 98,99% trở lên. Tính đến hết ngày 31-8-2021, tổng số chứng từ phát sinh trên DVCTT là 152 nghìn. Đã có 1.374 đơn vị SDNS tham gia DVCTT, 1.177 đơn vị cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN. Nhờ các tiện ích của DVCTT, các đơn vị SDNS có thể giao dịch với KBNN 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet. Do đó, toàn hệ thống KBNN đã chi trả NSNN kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng, ngay cả khi đại dịch bùng phát mạnh, nhất là tại các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, trong công tác kiểm soát chi NSNN, toàn hệ thống đã thực hiện các biện pháp nhằm thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

8 tháng đầu năm 2021, KBNN Nam Định đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện các giải pháp trong công tác quản lý thu NSNN, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến ngày 31-8-2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.222,705 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch (dự toán thu năm 2021 là 5.700 tỷ đồng) và bằng 124% so với cùng kỳ. Tổng chi NSNN đạt 10.594,526 tỷ đồng. Các khoản chi thường xuyên thanh toán qua KBNN Nam Định đã được kiểm soát chặt chẽ. Tổng số tiền kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN là 6.701,111 tỷ đồng, đạt 65% dự toán. Tổng số tiền đã cấp phát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 đến hết ngày 31-8-2021, từ nguồn vốn Trung ương là 44 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch vốn, từ nguồn vốn địa phương là 3.009 tỷ đồng đạt 67,5% kế hoạch vốn.

Ngoài ra, KBNN Nam Định đã thực hiện tốt công tác thanh toán điện tử liên ngân hàng, song phương điện tử, TABMIS-LKB, TCS và các chương trình giao diện với chương trình TABMIS đảm bảo các giao dịch thanh toán luôn được thực hiện nhanh chóng, an toàn, chính xác và thông suốt, việc đối chiếu số liệu và quyết toán cuối ngày với các ngân hàng thương mại được thực hiện theo đúng quy trình và hoàn thành dứt điểm hàng ngày. Tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN của các cấp lãnh đạo. Tiếp tục phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện hạch toán cắt giảm chi thường xuyên. Tập trung kiểm soát, thanh toán, chi trả đảm bảo kịp thời, đúng chế độ cho các nhiệm vụ lớn quan trọng như công tác Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng, chống dịch COVID-19. KBNN Nam Định đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các tổ chức hội, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giao dịch điện tử với KBNN. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giao dịch điện tử với KBNN; về việc tăng cường quản lý chứng thư số theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh… Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả, chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, KBNN. Quán triệt toàn thể công chức thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế; tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất về việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại KBNN các huyện trực thuộc KBNN Nam Định.

Trong các tháng cuối năm 2021, KBNN Nam Định tập trung quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN Nam Định trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công trên địa bàn tỉnh Nam Định. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu và thanh toán song phương điện tử tại các ngân hàng thương mại (bao gồm cả NHTM cổ phần) để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN; mở rộng phạm vi, địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Nam Định. Triển khai thực hiện chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN theo đúng quy định; tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, đột xuất nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác điều hành của KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đảm bảo công tác thanh toán với hệ thống ngân hàng và trong nội bộ hệ thống KBNN thông suốt, an toàn, chính xác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các mặt về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Hoàn thành đạt 11/11 thủ tục thực hiện DVCTT mức độ 4 và tham gia bổ sung thêm 2 dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia; gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng; triển khai thực hiện chức năng chi lương qua DVCTT sau khi có hướng dẫn của KBNN. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Tập trung tham gia triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN; tham gia thực hiện các công việc nâng cấp hệ thống TABMIS và các ứng dụng để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS); tham gia nâng cấp cổng thông tin điện tử; nâng cấp và bổ sung tiện ích DVCTT; nâng cấp hệ thống chương trình thanh toán song phương điện tử; nâng cấp hệ thống quản lý NQNN; triển khai Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN... và thực hiện các nhiệm vụ về an toàn bảo mật hệ thống, quản trị hệ thống, đảm bảo kỹ thuật công nghệ thông tin của KBNN Nam Định. 

Năm 2021 và các năm tiếp theo có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng và cũng không ít những khó khăn, thách thức đối với hệ thống Kho bạc, với truyền thống “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo”, ý chí quyết tâm, hành động quyết liệt, hiệu quả, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, KBNN Nam Định phấn đấu sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; góp phần cùng hệ thống KBNN thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,