Nghĩa Hưng phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2023
Cập nhật lúc07:58, Thứ Ba, 31/08/2021 (GMT+7)

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một quá trình thường xuyên, liên tục, vì vậy Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt chuẩn theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 6-6-2018 của UBND tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Nông thôn mới xã Nghĩa Lạc hôm nay.
Nông thôn mới xã Nghĩa Lạc hôm nay.

Năm 2017, huyện Nghĩa Hưng có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Những kết quả tiền đề quan trọng đó đã góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được đầu tư nâng cấp theo quy hoạch, nông thôn phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại; môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp; kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới về quy mô, hiệu quả cao hơn; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Nhìn diện mạo xã Nghĩa Minh dịp này, có thể nhận thấy rất rõ sự đồng bộ, hiện đại của hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch, đầu tư xây dựng theo yêu cầu mới, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao thương dịch vụ, thương mại. Trong đó, nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn mới được nâng cấp, như: tỉnh lộ 487, Quốc lộ 37B, tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình... Hệ thống các tuyến đường trục liên xã và dong ngõ đều được nâng cấp thảm nhựa hoặc đổ bê tông, mặt đường rộng từ 5 đến 10m, bảo đảm cho việc lưu thông thuận tiện. Xã đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình trường THCS, trường tiểu học, trạm y tế xã. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm tăng cường với hoạt động thu gom và xử lý rác thải rắn, rác thải sinh hoạt theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cảnh quan môi trường ở 9/9 xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp, đường có hoa, có điện chiếu sáng, rãnh thoát nước; tuyến Quốc lộ 37B và các tuyến dong xóm Minh Châu, Thắng Thượng, Đông Ba, Thượng Kỳ được trồng cây bóng mát đồng chủng loại… tạo không gian thoáng mát, trong lành.

Không chỉ xã Nghĩa Minh mà phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu ở Nghĩa Hưng phát triển mạnh mẽ ở khắp các địa phương. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, giai đoạn 2018-2020, toàn huyện đã có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao gồm: Nghĩa Minh, Nghĩa Bình, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Phong, Nghĩa Trung và thị trấn Quỹ Nhất. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM nâng cao, ngày 19-4-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU về việc tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Sái Hồng Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy cho biết: Huyện ủy xác định, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia tích cực của người dân. Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu phải gắn với quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm tính kết nối vùng; phát triển hài hòa kinh tế - xã hội và môi trường; khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của huyện. Đồng thời phát huy sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân theo phương châm “Dân cần - dân biết - dân bàn - dân làm - dân giám sát - dân thụ hưởng”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Theo đó, Nghĩa Hưng phấn đấu đến năm 2022 có 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; năm 2023 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và đến năm 2025 có trên 30% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là một tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu”, trong đó chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng… Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối vùng và kết nối liên vùng; trong đó ưu tiên đầu tư đường giao thông, trường học, trạm y tế, cảnh quan môi trường, khu dân cư tập trung, khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện. Tập trung huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; bố trí kế hoạch nguồn vốn để xử lý dứt điểm đầu tư trong xây dựng cơ bản. Khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng NTM. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với nền nông nghiệp hàng hóa. Chú trọng thu hút các doanh nghiệp có nguồn vốn lớn, công nghệ cao đầu tư, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến. Tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời giảm rủi ro, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu; phấn đấu đến năm 2025, tất cả các xã, thị trấn đều có sản phẩm OCOP. Phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn gắn với du lịch đa loại hình, sản phẩm để tạo việc làm, tăng thu nhập và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn… Triển khai quy hoạch tổng thể quản lý, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú qua hệ thống phát thanh, truyền thanh huyện, xã và lồng ghép vào các hội nghị chuyên đề, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu; thôn, xóm, tổ dân phố NTM nâng cao, kiểu mẫu; thành lập đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí thôn, xóm, khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các địa phương, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp để hoàn thành các nội dung trong các tiêu chí NTM kiểu mẫu chưa đạt. UBND huyện và các cơ quan chuyên môn đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng khu dân cư, thôn, xóm NTM kiểu mẫu, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu ở địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,