Tăng cường hỗ trợ thủ tục hành chính cho người nộp thuế
Cập nhật lúc08:05, Thứ Năm, 29/07/2021 (GMT+7)

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội khiến hình thức hỗ trợ, đối thoại trực tiếp với người nộp thuế bị hạn chế. Vì vậy Ngành Thuế đã nỗ lực đổi mới công tác hỗ trợ người nộp thuế theo hướng phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, cơ quan Thuế các cấp đã tăng cường triển khai giải đáp vướng mắc thông qua kênh điện tử, đáp ứng nhu cầu số đông người nộp thuế cần nắm bắt thông tin về chính sách và thủ tục hành chính thuế như: đăng clip, văn bản hướng dẫn trên website ngành Thuế, tài khoản mạng zalo, facebook của cơ quan thuế. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính thuế, tiếp nhận hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế bằng các hình thức gián tiếp (bưu điện, điện thoại, email, zalo) vào tất cả các ngày trong tuần; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử (eTax)… 

Cán bộ Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện thủ tục, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.
Cán bộ Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện thủ tục, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh đã chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2021 và Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19-6-2020 và Nghị định số 114/2020/NĐ-CP “về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác”. Tích cực hỗ trợ người nộp thuế được hưởng các chính sách khoanh nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội và theo Luật Quản lý thuế. Trong 6 tháng đầu năm 2021: Toàn ngành đã tiếp nhận 415 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tổng số tiền thuế gia hạn là 91,5 tỷ đồng, trong đó tiền thuế GTGT là 70 tỷ đồng, tiền thuê đất là 21,5 tỷ đồng. Đã kịp thời thực hiện giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 1.907 doanh nghiệp với số tiền đã giảm là 28 tỷ đồng. Đã ban hành quyết định khoanh nợ (đợt 2) đối với 930 người nộp thuế, số tiền thuế 1,7 tỷ đồng. Đã khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế cho 19 người nộp thuế, số tiền thuế khoanh 164 triệu đồng, do người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế. Ngành Thuế cũng thực hiện không kiểm tra định kỳ đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi sau đại dịch COVID-19. Qua công tác hỗ trợ, ngành thuế đã góp phần tiếp sức cho doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước. Kết quả thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đạt khá, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra và tăng thu so với cùng kỳ; một số khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán năm và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng thu nội địa đạt 3.195 tỷ, bằng 64% dự toán Trung ương, bằng 60% dự toán tỉnh giao và bằng 142% so với cùng kỳ năm 2020. So với cùng kỳ năm 2020 có 12/16 khoản thu tăng trưởng, trong đó có 6 khoản thu tăng trưởng cao: doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 149%, khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 25%, thu tiền sử dụng đất tăng 57%, thuế bảo vệ môi trường tăng 61%, lệ phí trước bạ tăng 24%, phí lệ phí tăng 56% và khai thác khoáng sản tăng 33%.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2021, Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước. Tập trung tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là những chính sách thuế sửa đổi, bổ sung liên quan đến người nộp thuế, tập trung vào một số văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Tích cực hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đánh giá tác động của dịch COVID-19, các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuế đất năm 2021 để xây dựng phương án quản lý thu phù hợp trong bối cảnh, tình hình mới. Tiếp tục triển khai đầy đủ nội dung chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuế đất năm 2021, đồng thời hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn; sau khi tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế, tập trung rà soát, đối chiếu, kiểm tra xác định đúng đối tượng; phân loại, lập danh sách người nộp thuế được gia hạn theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tập trung rà soát đối tượng được hỗ trợ, kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ “Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”. Duy trì kết quả (trên 98%) khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động quản lý thuế, từ đó đẩy mạnh công tác hiện đại hóa ngành Thuế. Tập trung cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài sớm vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, khôi phục sản xuất, kinh doanh./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,