Xuân Trường trên đường đến đích nông thôn mới nâng cao
Cập nhật lúc08:00, Thứ Ba, 05/01/2021 (GMT+7)

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ðảng bộ, chính quyền huyện Xuân Trường  đang tích cực tuyên truyền, vận động sự tham gia hưởng ứng, đồng thuận, đoàn kết, chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là phát huy vai trò của chi bộ đảng, thôn, xóm cùng với trách nhiệm cao của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của huyện.

Nhân dân xóm 2, xã Xuân Hòa bê tông hóa tuyến đường liên thôn đạt chuẩn NTM nâng cao. Bài và ảnh: Văn Đại
Nhân dân xóm 2, xã Xuân Hòa bê tông hóa tuyến đường liên thôn đạt chuẩn NTM nâng cao.

Về xã Xuân Hòa vào dịp cuối năm 2020, chúng tôi được chứng kiến không khí khẩn trương của bà con nhân dân xóm 2 đang tích cực tham gia mở rộng tuyến đường liên thôn đạt chuẩn đường NTM nâng cao để chuẩn bị đón xuân mới 2021. Nhờ có sự đồng thuận, nhất trí cao của tập thể chi bộ đảng và nhân dân, xóm 2 đã huy động đầu tư hơn 200 triệu đồng để bê tông hóa gần 300m đường liên thôn, mặt đường rộng 4m tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con. Con đường hoàn thành sẽ tạo cảnh quan, diện mạo mới cho không chỉ của xóm 2 mà cả khu vực trung tâm xã. Cùng với xóm 2, nhiều thôn, xóm khác trong xã cũng đang tích cực chỉnh trang, làm mới hệ thống đường giao thông, hệ thống tiêu thoát nước, trồng cây xanh, tu sửa khuôn viên nhà ở… tạo diện mạo khang trang ở một vùng nông thôn đổi mới. Ðồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Ðến thời điểm này, hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn và các trục  đường thôn, xóm đã cơ bản được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo các tiêu chí xã NTM nâng cao. Các trường học trên địa bàn đều đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cơ sở vật chất văn hóa, thể dục - thể thao của xã được đầu tư theo hướng hiện đại. Nhìn chung, các công trình phúc lợi xã hội đã phát huy được hiệu quả sử dụng và phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh trong xã, góp phần quan trọng để Xuân Hòa tiến tới đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong tương lai gần… Có được kết quả đó, Ðảng ủy, UBND xã đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng, chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ xóm để huy động nguồn lực con em địa phương trong và ngoài nước cùng với sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi ngày một khang trang, hiện đại...

Ðể tiến tới đích huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu, huyện Xuân Trường đã lựa chọn 2 xóm là xóm 4 và xóm 16, xã Thọ Nghiệp làm điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; 4 xã gồm: Xuân Kiên, Xuân Thượng, Xuân Hòa, Thọ Nghiệp xây dựng NTM nâng cao. Ðến nay, 2 xóm được tỉnh công nhận đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu; cảnh quan, môi trường thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhìn chung các xã làm điểm xây dựng NTM nâng cao đều tích cực triển khai thực hiện và nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của cả hệ thống chính trị và người dân. Các xã đang tổ chức rà soát để tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí và thiết lập hồ sơ chứng minh theo Quyết định số 12/2018/QÐ-UBND ngày 6-6-2018 của UBND tỉnh và Hướng dẫn 813/SNN-VPÐP ngày 2-10-2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao… Mục tiêu chung của huyện phấn đấu đến năm 2025 có 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, có ít nhất 7 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và ít nhất 50% số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 91,5% trở lên. Có 100% người dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch... Ðể hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách và văn bản chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ðồng thời  tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, tham quan, học hỏi kinh nghiệm, đúc kết những cách làm hay, sáng tạo, các mô hình hiệu quả trong xây dựng NTM để nhân rộng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Người Xuân Trường chung sức xây dựng NTM”; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc thực hiện và giám sát các nội dung xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và Ðề án xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Ðề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và khả năng huy động vốn. Chú trọng huy động hợp lý các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp, khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố theo cơ chế tự chủ của cộng đồng dân cư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tái cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Chú trọng việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, dành quỹ đất cho phát triển trang trại chăn nuôi, nuôi thủy sản, từng bước nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nội ngành. Ðẩy mạnh việc quy hoạch, xây dựng và phát triển các làng nghề ứng với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tạo việc làm, thu nhập tại chỗ cho người lao động. Quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc lĩnh vực giao thông, môi trường, văn hóa, giáo dục; tuyên truyền, vận động xây dựng và nhân rộng nếp sống văn hóa, văn minh theo đề án của huyện; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự xã hội. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo, ban quản lý, tổ công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu các cấp; tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương, cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Với việc xây dựng lộ trình, bước đi thích hợp cùng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, huyện Xuân Trường sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,