Kho bạc Nhà nước Nam Định nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật lúc08:19, Thứ Năm, 19/11/2020 (GMT+7)

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và trong nước đã ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định đã rất quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Kho bạc Nhà nước Nam Định hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, chứng từ giao dịch.
Cán bộ Kho bạc Nhà nước Nam Định hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, chứng từ giao dịch.

Thời gian qua, KBNN Nam Định tập trung tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN các cấp trong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tổ chức tập trung, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2020; tăng cường công tác phối hợp thu NSNN với ngân hàng thương mại nơi Kho bạc mở tài khoản để giảm tỷ trọng thu, chi bằng tiền mặt qua KBNN; tiếp tục mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt theo kế hoạch của KBNN Việt Nam. Tăng cường thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN của các cấp lãnh đạo. Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác. Thực hiện nghiêm chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN; tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, đột xuất nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính địa phương để phục vụ điều hành NSNN của Bộ Tài chính, KBNN Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN Nam Định, hiện đại hóa trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Thực hiện công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới; đồng thời, tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi. Theo báo cáo của KBNN, tổng thu NSNN 10 tháng đầu năm 2020 là 4.324 tỷ 886 triệu đồng, đạt 76% dự toán, đạt 98% so với cùng kỳ. Ước thu NSNN năm 2020 là 5.630 tỷ đồng. Tổng chi NSNN 10 tháng đầu năm 2020 là 12.961 tỷ 847 triệu đồng, đạt 84,2% dự toán. Ước chi NSNN năm 2020 là 17.150 tỷ đồng. Các khoản chi thường xuyên kiểm soát thanh toán qua KBNN Nam Định đã được kiểm soát chặt chẽ theo đúng Luật NSNN, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của KBNN Việt Nam. Tổng số tiền kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc là 8.623 tỷ 825 triệu đồng, đạt 77,4% dự toán. Trong quá trình kiểm soát thanh toán, Kho bạc đã đề nghị các đơn vị bổ sung 19.226 món chi chưa đủ thủ tục, hồ sơ thanh toán. Đến ngày 31-10-2020, Kho bạc đã thực hiện kiểm soát thanh toán số tiền là 3.502 tỷ 108 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020. Trong đó, riêng các dự án thuộc địa phương quản lý đạt tỷ lệ giải ngân cao với 3.251 tỷ 180 triệu đồng, đạt 83% kế hoạch được giao. Trong 10 tháng đầu năm 2020, KBNN Nam Định đã thu hồi vốn tạm ứng với tổng số tiền 477 tỷ 895 triệu đồng, trong đó, thu hồi vốn tạm ứng của một số dự án lớn là: dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn I (49 tỷ 731 triệu đồng); dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - Văn hóa thời Trần (32 tỷ 529 triệu đồng); dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B (48 tỷ 300 triệu đồng). Đối với dịch vụ công trực tuyến, KBNN Nam Định đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đến tất cả các đơn vị sử dụng NSNN (bao gồm các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-5-2020. Đồng thời, Kho bạc yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong hoạt động KBNN. Đến hết ngày 31-10-2020, đã có 99% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tiến hành giao dịch, tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên dịch vụ công đạt 94%. Bên cạnh đảm bảo công tác thu, chi NSNN ổn định, an toàn, Kho bạc cũng tập trung kiện toàn, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ tại cơ quan tuân thủ đúng chỉ đạo của KBNN Việt Nam đảm bảo từ ngày 1-7-2020 các hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan KBNN Nam Định ổn định, thông suốt, không ách tắc, phục vụ tốt nhiệm vụ thu NSNN, kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân có giao dịch với Cơ quan KBNN tỉnh.

Các tháng cuối năm 2020, KBNN Nam Định tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, KBNN Việt Nam. Tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ với mũi nhọn dịch vụ công trực tuyến trong toàn hệ thống KBNN Nam Định. Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, xử phạt vi phạm hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,