Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao chất lượng cải cách hành chính
Cập nhật lúc08:12, Thứ Ba, 13/10/2020 (GMT+7)

Với 3/7 chỉ số thành phần đạt điểm tuyệt đối, 1 chỉ số thành phần tăng so với năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã vươn lên vị trí thứ 8 trong khối các sở, ngành về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 và trở thành điểm sáng trong công tác CCHC trên địa bàn.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2019, chỉ số CCHC của Sở TT và TT đạt 63,58/70 điểm, cao hơn bình quân chung khối các sở, ngành của tỉnh 0,73%. Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ số đạt điểm tuyệt đối, vẫn còn 3 chỉ số thành phần giảm so với năm 2018 gồm: công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và cải cách tài chính công. Lãnh đạo Sở TT và TT đã rà soát phân tích chỉ rõ nguyên nhân của việc tăng, giảm tổng số điểm về CCHC. Trong đó, nguyên nhân chính do Sở không có sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp bộ, ban, ngành, tỉnh; có 5/9 nhiệm vụ UBND tỉnh giao tuy hoàn thành nhưng chưa đảm bảo về mặt thời gian; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm còn thấp; tỷ lệ thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính chưa cao; số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng còn cao hơn số lượng chuyên viên không giữ chức vụ lãnh đạo; việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 đạt điểm số thấp... Trên cơ sở đó, Sở TT và TT đặt mục tiêu cho công tác CCHC là giữ vững các chỉ số thành phần đạt điểm tuyệt đối, đồng thời tập trung cao chỉ đạo để tăng điểm một số tiêu chí thành phần bị giảm điểm hoặc chưa đạt điểm tuyệt đối của năm 2019. Phấn đấu giữ vị trí trong nhóm I - nhóm có chỉ số CCHC đạt trên 90%, chỉ số CCHC năm 2020 đạt từ 93% trở lên. Để giữ điểm cho các chỉ số đạt tuyệt đối, Sở TT và TT tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp rà soát các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhằm đảm bảo sự thống nhất, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch; nâng cao lòng tin của nhân dân trong giải quyết công việc; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trình độ công tác, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “công tâm, thạo việc”. Giám đốc Sở đã quyết liệt yêu cầu thực hiện nghiêm việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nhất là các cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính; khuyến khích cán bộ, công chức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để hợp lý hóa quá trình làm việc, tiết kiệm tối đa thời gian, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công việc chuyên môn cũng như phục vụ người dân. Đối với chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Sở bố trí sắp xếp cán bộ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm; thực hiện các quy định về quản lý, luân chuyển, quy hoạch. Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại nhằm xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, trình độ để tham mưu, xây dựng chính sách và thi hành công vụ. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức gắn với thi đua khen thưởng thường xuyên, đột xuất. Sở cũng sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ công chức làm nhiệm vụ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Trong quý III-2020, Sở cử 1 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị; 2 viên chức đi học lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; 15 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Trung ương tổ chức. Trong công tác tài chính công, Sở tập trung chỉ đạo thực hiện cân đối, tiết kiệm chi tiêu, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật kinh phí các chương trình, dự án, đề án do Sở thực hiện. Thường xuyên rà soát, công bố các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, giám sát, đánh giá và phản ánh về việc thực hiện các thủ tục hành chính cũng như đẩy nhanh cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4. Phối hợp với Bưu điện tỉnh bàn giải pháp thúc đẩy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành của cơ quan, quản lý hồ sơ công việc và giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng và thực hiện các quy trình nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo phủ kín các thủ tục hành chính theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Với sự vào cuộc tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, công tác CCHC ở Sở TT và TT tiếp tục chuyển biến đáng kể; quyết tâm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% hồ sơ đúng quy trình; thời gian giải quyết rút ngắn 50% so với quy định./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,