Động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao
Cập nhật lúc07:50, Thứ Hai, 07/09/2020 (GMT+7)

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở ngành Nông nghiệp đã được triển khai tích cực, các phong trào thi đua được tổ chức theo đợt, chuyên đề tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở NN và PTNT lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.

Một góc xã Liên Minh (Vụ Bản) hôm nay.
Một góc xã Liên Minh (Vụ Bản) hôm nay.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN và PTNT tích cực phát động triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế sôi nổi, khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và cả giai đoạn. Điển hình là các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020); Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thi đua toàn ngành Nông nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM); các phong trào: “Xây dựng NTM sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”; “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Thi đua nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất và đời sống”; “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn”. Để khắc phục những hạn chế nội ngành, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa, gia tăng giá trị thu nhập cho nông dân, Sở NN và PTNT đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; trong đó đã tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi thủy sản; tổ chức khảo nghiệm, đánh giá và lựa chọn bổ sung vào cơ cấu nhiều giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, tỷ lệ lúa chất lượng cao giai đoạn 2017-2019 đạt  trên 71% tổng diện tích gieo cấy của tỉnh, năm 2020 ước đạt trên 72%, hiệu quả sản xuất lúa tăng 7-10%; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực theo chương trình OCOP… Từ phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp và những người con xa quê được tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. Nhờ đó, tỉnh ta là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Phong trào sau đó tiếp tục được phát huy đẩy mạnh với các tiêu chí nâng cao gắn với mô hình NTM nâng cao, kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” để phát triển bền vững giai đoạn 2019-2025. Đến nay, toàn tỉnh có 112 xã, thị trấn có mô hình thôn, xóm NTM kiểu mẫu với tổng số 395 mô hình; trong đó có 71 xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 và năm 2020. Trong các lĩnh vực ngành quản lý, phong trào thi đua “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020, xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công” đã góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; đến nay vi phạm đã giảm đáng kể; tỉnh ta được Trung ương lựa chọn là một trong số các tỉnh triển khai làm điểm để xây dựng tuyến đê kiểu mẫu. Phong trào thi đua “Đổi mới phát triển HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012”. Phong trào thi đua “Thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tiên tiến, bền vững gắn với xây dựng NTM” được triển khai sâu rộng góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng NTM.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt, đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đồng thời tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy, lãnh đạo Sở đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; tích cực phối hợp với Hội Nông dân các cấp triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Nông dân tham gia xây dựng NTM”. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Sở NN và PTNT phối hợp với các sở, ngành hữu quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn; thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nhằm thu hút vốn đầu tư. Nhờ đó trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thị trường thường xuyên biến động, thu hẹp... nhưng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, duy trì phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: Công ty TNHH Toản Xuân, Công ty TNHH Cường Tân, Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam... đã trở thành “đầu tàu” thúc đẩy sản xuất nông sản hàng hóa phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân nông thôn. Với việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở NN và PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 đạt 19.732 tỷ đồng (giá so sánh 2010); năm 2020 ước đạt 20.285 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2017-2020 tăng bình quân 3,3%/năm (kế hoạch 2,5-3%/năm); tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 3,6%/năm (kế hoạch 3,5%/năm); giá trị gia tăng hàng năm của các mặt hàng nông sản chủ lực đạt 10-15% (kế hoạch 10-15%); tỷ trọng nông sản hàng hóa đạt 75% (kế hoạch trên 70%). Mục tiêu đạt chuẩn tỉnh NTM đã hoàn thành trước 1,5 năm so với kế hoạch đề ra.

Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp tiếp tục lan tỏa sâu rộng, sát thực tiễn và hiệu quả hơn, góp phần tạo sức bật mới trong xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh trong giai đoạn tới./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,