Tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Cập nhật lúc07:39, Thứ Năm, 07/05/2020 (GMT+7)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, hoạt động giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng và hiện trong tốp các tỉnh, thành phố luôn có tỷ lệ giải ngân cao trên cả nước.

Thi công xây dựng Trung tâm thực hành tiền lâm sàng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Thi công xây dựng Trung tâm thực hành tiền lâm sàng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công được phân bổ của tỉnh là hơn 2.295 tỷ đồng. Cụ thể: vốn dự án ngân sách Trung ương là 240 tỷ 551 triệu đồng; dự án địa phương quản lý là 2.032 tỷ 152 triệu đồng; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện là 5 tỷ 483 triệu đồng, nguồn vốn nội ngành Kho bạc năm 2020 là 17 tỷ 281 triệu đồng. Tính đến ngày 24-4-2020, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được 1.478 tỷ 915 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch của năm. Trưởng Phòng Kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước Nam Định) Đoàn Văn Sơn cho biết: Xác định việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án, công trình. Kho bạc Nhà nước Nam Định đã phối hợp với các sở, ban, ngành quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương, UBND tỉnh về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020. Phổ biến triển khai Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20-1-2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý các dự án trên địa bàn tỉnh tập trung sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn vốn, bố trí vốn theo hướng tập trung, chống dàn trải; ưu tiên các dự án đã quyết toán, các dự án chuyển tiếp đưa vào bàn giao sử dụng theo đúng quy định. Rà soát số liệu thu, chi ngân sách đối với các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập năm 2020. Thực hiện đối chiếu và quyết toán hàng ngày đối với các kênh: thanh toán song phương điện tử, liên ngân hàng, hệ thống thông tin quản lý ngân sách… Trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2020, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh giao chi tiết cho các đơn vị, chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, đối với vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 được phân bổ chi tiết cho các đơn vị sớm hơn các năm trước, do đó các huyện, thành phố đã chủ động hơn trong việc giải ngân. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trong hoạt động Kho bạc Nhà nước đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công gộp 2 tháng (tháng 4 và tháng 5) đảm bảo “đúng - đủ - kịp thời”. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai công tác mời thầu, đấu thầu dự án theo thời gian quy định; ưu tiên triển khai công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm nhà thầu thi công không còn vướng mắc. Đặc biệt, kiên quyết điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, đơn vị liên quan làm việc với Kho bạc, mở mã cho các dự án khởi công mới đã được giao kế hoạch vốn; hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc, để không dồn vốn thanh toán vào cuối năm... Đề nghị UBND tỉnh đưa kết quả chỉ đạo công tác giải ngân vốn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vào đánh giá hoàn thành nhiệm vụ công tác cuối năm, nhất là phê bình các chủ đầu tư không giải ngân hết nguồn vốn được giao do nguyên nhân chủ quan mà bị Trung ương thu hồi vốn. Tăng cường phối hợp rà soát, kiểm tra các chủ đầu tư, các dự án, công trình chậm tiến độ, từ đó báo cáo UBND tỉnh đưa ra các phương án, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân… Nhờ vậy, nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình vượt kế hoạch đề ra như: dự án cải tạo nâng cấp đường tây sông Múc (Hải Hậu) giai đoạn 2 giải ngân được hơn 28 tỷ 496 triệu đồng (100%); dự án xây dựng tỉnh lộ 489C đoạn từ Quốc lộ 21 đến cầu Sa Cao giải ngân được hơn 141 tỷ 791 triệu đồng (99%); dự án xây dựng khu đô thị phía nam sông Đào (thành phố Nam Định) giải ngân được hơn 10 tỷ 203 triệu đồng (82,2%), dự án cải tạo nâng cấp một số hạng mục Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh (Xuân Trường) đã giải ngân được hơn 27 tỷ 683 triệu đồng (91%)…

Để đảm bảo tiến độ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thời gian tới, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục phối hợp với sở, ngành liên quan theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, chủ đầu tư và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, dự án nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội. Các chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng cho các dự án làm cơ sở để điều hành kế hoạch giải ngân./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,