Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
Cập nhật lúc08:01, Thứ Tư, 22/04/2020 (GMT+7)

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, thời gian qua công tác cải cách hành chính luôn được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) quan tâm, chú trọng. Ngay từ quý IV-2019, Sở GTVT đã hoàn thành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng tiếp dân hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện phân cấp quản lý, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. 

Cán bộ Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện người lái (Sở GTVT) sử dụng phần mềm chuyên dụng để thực hiện công tác quản lý cấp đổi giấy phép lái xe.
Cán bộ Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện người lái (Sở GTVT) sử dụng phần mềm chuyên dụng để thực hiện công tác quản lý cấp đổi giấy phép lái xe.

Lãnh đạo Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, cập nhật bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, niêm yết tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu dễ dàng tra cứu và tiếp cận thông tin. Để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, Sở GTVT đã thực hiện niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, chuyên dùng về giải đáp các phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp về TTHC và an toàn giao thông. Việc giải quyết các TTHC đều được thực hiện trên các phần mềm chuyên dụng; tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần minh bạch trong giải quyết TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT gồm 3 lĩnh vực với 106 TTHC gồm: đường bộ có 64 thủ tục; đường thủy nội địa 38 thủ tục và đăng kiểm 4 thủ tục. Sở GTVT đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 98 thủ tục. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Sở GTVT đã bố trí 7 công chức có trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kỹ năng giao tiếp tốt thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Ước tính quý I-2020, Sở đã tiếp nhận 7.977 hồ sơ giải quyết TTHC. Trong đó có 3.096 hồ sơ tiếp nhận giải quyết tại bộ phận một cửa (tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 551 hồ sơ; 2.545 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe sử dụng phần mềm chuyên dụng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 1.219 hồ sơ chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích. Lĩnh vực đăng kiểm đã tiếp nhận 4.881 hồ sơ sử dụng phần mềm chuyên dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam (4.845 hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới, 36 hồ sơ đăng kiểm phương tiện thủy). Trong quý I-2020, không có hồ sơ tồn đọng hoặc quá hạn, không có phản ánh kiến nghị của tổ chức và công dân về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của ngành. Sở GTVT thường xuyên quán triệt chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước tới mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm trong công việc, thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp, văn hóa công vụ trong quá trình tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm những cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu gây cản trở trong thực thi công việc. 

Nhờ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở GTVT không ngừng được cải thiện, nâng cao chất lượng. Trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, nhà thầu trong công tác thẩm định, triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án: xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 488B; xây dựng tỉnh lộ 485B. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới: xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 488C. Trong lĩnh vực vận tải, Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, văn bản về công tác quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiều loại hình vận tải hành khách, vận tải hàng hóa nhằm cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện, hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về lĩnh vực GTVT tới các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường thủy. Phối hợp tốt với Hiệp hội vận tải ô tô, Hiệp hội vận tải thủy để nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng vận tải, đổi mới phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin…, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt việc công bố đầy đủ các thông tin về công tác vận tải trên Trang thông tin điện tử của Sở: Các tuyến xe buýt, màu sơn xe buýt, lịch xuất bến để các tổ chức, cá nhân tra cứu và tiếp cận thông tin.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý I-2020, Sở GTVT đã rà soát, cập nhật Bộ TTHC của Bộ GTVT trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 18-2-2020 sửa đổi danh mục TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa. Trong năm 2020, Sở GTVT tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC như phần mềm quản lý văn bản, điều hành; các phần mềm chuyên dụng (cơ sở dữ liệu cầu, đường bộ trên địa bàn tỉnh; quản lý cấp đổi giấy phép lái xe, quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; theo dõi thiết bị giám sát hành trình xe ô tô; quản lý công tác đăng kiểm…). Tiếp tục triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 mà Sở cung cấp tới các tổ chức, cá nhân nắm bắt để tham gia thực hiện. Tăng cường sử dụng hòm thư công vụ để nhận, gửi văn bản. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở; duy trì, cập nhật thường xuyên các văn bản phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức và công dân. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đảm bảo phủ kín 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC đối với các tổ chức, cá nhân./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,