Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cập nhật lúc08:13, Thứ Hai, 30/03/2020 (GMT+7)

Trong những năm qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều công trình đảm bảo về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng, phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt của người dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

Trong năm 2019, Sở Xây dựng đã nâng cao chất lượng công tác thẩm định để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; tham gia ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư và ý kiến điều chỉnh cho 92 hồ sơ dự án đầu tư công; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các dự án sử dụng vốn khác 75 hồ sơ với chi phí khoảng 1.500 tỷ đồng; thẩm định dự toán chi phí khảo sát thiết kế, lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 23 hồ sơ. Thẩm định dự án, điều chỉnh dự án, thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, hạng mục công trình vốn ngân sách Nhà nước với giá trị dự toán lập trên 1.509,5tỷ đồng; giá trị dự toán thẩm định trên 1.461,1 tỷ đồng, giảm trên 48,4 tỷ đồng (tương đương 3,21%). Đã tổ chức sát hạch và cấp 518 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân (127 chứng chỉ hạng II, 319 chứng chỉ hạng III); 188 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (62 chứng chỉ hạng II; 126 chứng chỉ hạng III) góp phần chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo nâng cao năng lực tư vấn thiết kế, giám sát của ngành Xây dựng. Sở đã chỉ đạo Chi cục Giám định xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư chấp hành quy định báo cáo, kiểm tra hồ sơ khởi công, hoàn thành công trình; hiện trường thi công xây dựng công trình... Trong năm, Chi cục đã tiếp nhận 163 hồ sơ hoàn thành công trình, trong đó đã kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra đối với 139 hồ sơ, trả lại 8 hồ sơ. Về công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng, theo kế hoạch được Sở Xây dựng phê duyệt là 39 công trình; Chi cục đã kiểm tra và thông báo kết quả đối với 22 công trình, hạng mục công trình, 6 công trình đã hoàn thành nên Chi cục không tiến hành công tác nghiệm thu trong quá trình thi công mà thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng; loại ra khỏi danh sách kiểm tra 11 công trình. Chi cục đã kiểm tra và thông báo kết quả chất lượng thi công với nhiều công trình, hạng mục công trình gồm: xây dựng nhà điều trị 3 tầng Bệnh viện Phụ sản tỉnh, xây dựng mới nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; xây dựng trụ sở Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh; xây dựng nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định); cải tạo, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội huyện Giao Thuỷ; xây dựng nhà 3 tầng 21 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, xã Trung Thành (Vụ Bản). Thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định đối với 2 phòng thí nghiệm là phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1672 của Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định và Phòng thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng (LAS-XD 104) của Công ty CP NADECO. Chi cục đã tham gia giám định tìm nguyên nhân sự cố công trình cải tạo, sửa chữa cửa hàng kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hoàng Tuấn tại xã Nam Hồng (Nam Trực); tham mưu cho Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh và trả lời trưng cầu giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu về nguyên nhân sự cố công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại xã Hải Châu (Hải Hậu). Thanh tra Sở đã hoàn thành 14/14 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019.  Kết quả thanh tra tổng số tiền thu hồi trên 297,4 triệu đồng; tổng số tiền khi quyết toán phải giảm trừ xấp xỉ 200 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra đối với 17 dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh, xử lý vi phạm trật tự xây dựng 15 dự án với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 565 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng còn gặp nhiều khó khăn như: hồ sơ pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất đối với một số công trình do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư chưa rõ ràng, thậm chí có công trình chủ đầu tư không cung cấp được hồ sơ về nguồn gốc sử dụng đất; có công trình không tuân thủ bản vẽ tổng mặt bằng đã được chấp thuận, một số công trình khi chủ đầu tư cung cấp hồ sơ hoàn thành không có bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền chấp thuận; một số công trình có mục đích sử dụng thực tế không phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt; công tác an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình chưa được chủ đầu tư, nhà thầu giám sát quan tâm thực hiện theo đúng hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt. Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế đối với các công trình công cộng như giáo dục, y tế chưa đảm bảo (không thiết kế đường dốc phục vụ người khuyết tật; thiết kế hành lang, lan can không hợp lý)...  

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế quản lý về hoạt động xây dựng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng. Siết chặt công tác kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công đối với công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, xử lý nghiêm các công trình không chấp hành các quy định và cương quyết không nghiệm thu đối với các công trình còn vướng mắc. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của các huyện và thành phố tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình theo đúng quy định và phân cấp tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,