Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về xây dựng
Cập nhật lúc07:43, Thứ Sáu, 17/01/2020 (GMT+7)

Năm 2019, Sở Xây dựng tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước toàn diện trên mọi lĩnh vực chức năng như quy hoạch, quản lý chất lượng công trình, phát triển hạ tầng đô thị, không ngừng mở rộng các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn liền bảo vệ môi trường.

Trên công trường thi công dự án khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Trần.
Trên công trường thi công dự án khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Trần.

Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, Sở đã triển khai thực hiện các quy hoạch trọng tâm như Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã (Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến) huyện Ý Yên; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 7-12-2019)... Tiến hành rà soát báo cáo UBND tỉnh về việc chuyển nhượng tài sản, về việc sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có liên quan đến quy hoạch xây dựng. Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện về việc quy hoạch chi tiết các khu dân cư mới, khu tái định cư trên địa bàn các xã. Tổ chức công bố, công khai, bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch, quy định quản lý theo quy hoạch cho các địa phương, các sở, ngành có liên quan để thực hiện. Cung cấp đầy đủ các thông tin quy hoạch cũng như hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư biết để thực hiện theo quy hoạch. Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng 119 hồ sơ với tổng diện tích gần 160ha. Tham gia ý kiến chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn khác 222 hồ sơ. Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 6-5-2019 quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định; hướng dẫn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; rà soát kịp thời các phương án bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tiếp tục được coi trọng, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng. Trong năm 2019, ngành Xây dựng đã tham gia hội đồng thẩm định, đánh giá tác động môi trường 15 hồ sơ; hội đồng quyết toán các công trình 35 hồ sơ; tham gia ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và ý kiến điều chỉnh 92 dự án đầu tư công; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các dự án sử dụng nguồn vốn khác 75 hồ sơ; thẩm định dự toán chi phí khảo sát thiết kế, lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 23 hồ sơ. Sở đã thẩm định và điều chỉnh 6 dự án; thẩm định thiết kế cơ sở 29 hồ sơ; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 138 hồ sơ, giảm trên 48,4 tỷ đồng giá trị dự toán sau thẩm định, tương đương 3,21%. Sở đã tổ chức sát hạch và cấp 518 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, 188 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường xây dựng. Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 3 Quyết định về: Quy định đấu nối hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nam Định; Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định; hoàn thành đề án Lập chương trình Phát triển đô thị tỉnh Nam Định đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng quản lý hạ tầng, phát triển đô thị của tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng được tăng cường;  Thanh tra Sở đã hoàn thành 14 cuộc thanh tra với tổng số tiền thu hồi là trên 297,4 triệu đồng; tổng số tiền khi quyết toán phải giảm trừ gần 200 triệu đồng; đã tiến hành kiểm tra đối với 17 dự án, trong đó xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 15 dự án với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 565 triệu đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính có những tiến bộ vượt bậc, hiện nay 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, và Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định. Với nỗ lực của Sở Xây dựng trong công tác quản lý Nhà nước, hàng loạt dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đổi thay diện mạo cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đô thị hóa và tạo nền tảng cho sự đột phá phát triển kinh tế của tỉnh đã hoàn thành như: Khách sạn Nam Cường, Trường Tiểu học chất lượng cao tại Khu đô thị Hòa Vượng; hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Dệt may Nam Định (giai đoạn II); giải phóng mặt bằng Dự án thành phần xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nam Định. Toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 10/11 dự án khu đô thị trung tâm các huyện; 14/28 dự án khu dân cư tập trung, 14 dự án còn lại đang trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng. Đang tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm phát triển hạ tầng của tỉnh như:  Đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cầu Thịnh Long; Khu Trung tâm lễ hội thuộc dự án văn hóa Trần; Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B; Khu đô thị mới phía nam sông Đào; đường trục trung tâm phía nam thành phố Nam Định...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, ngành Xây dựng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên tất cả các lĩnh vực. Hoàn thành các quy hoạch trọng tâm, đồng thời tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực của ngành, phấn đấu thực hiện 100% số thủ tục hành chính hoàn thành trước và đúng hạn. Nâng cao công tác thẩm định chủ trương đầu tư, chấp thuận tổng mặt bằng và cấp phép xây dựng các công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình. Siết chặt quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công; xử lý nghiêm các công trình không chấp hành các quy định và cương quyết không chấp nhận nghiệm thu đối với các công trình còn tồn tại./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,