Hướng tới mục tiêu xây dựng Kho bạc điện tử giai đoạn 2021-2030
Cập nhật lúc08:16, Thứ Sáu, 03/01/2020 (GMT+7)

Với mục tiêu đến năm 2020 trở thành Kho bạc điện tử, thời gian qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước Nam Định đã thay đổi cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nhân lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.    

Kho bạc Nhà nước Nam Định thực hiện tốt công tác kiểm soát, điều hành thu chi ngân sách Nhà nước góp phần thúc đẩy giải ngân nhanh vốn đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. (Trong ảnh: Thi công dự án kè bờ sông trung tâm thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh).
Kho bạc Nhà nước Nam Định thực hiện tốt công tác kiểm soát, điều hành thu chi ngân sách Nhà nước góp phần thúc đẩy giải ngân nhanh vốn đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. (Trong ảnh: Thi công dự án kè bờ sông trung tâm thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh).

Để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngay trong năm 2019, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã ban hành và thực hiện quyết định điều động, bổ nhiệm 37 cán bộ, công chức, đồng thời, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, rà soát, bàn giao số liệu, hồ sơ, tài sản… từ Kho bạc Nhà nước thành phố Nam Định về Kho bạc Nhà nước tỉnh. Với truyền thống đoàn kết, sự tận tâm, trách nhiệm công việc cùng với sự thống nhất ý chí và hành động, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đã diễn ra hết sức thuận lợi. Mọi mặt hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan đều đảm bảo ổn định, thông suốt, không ách tắc, phục vụ tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân có giao dịch với Kho bạc trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 20-12-2019, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 5.117,852 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Ước tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019 đạt 5.550 tỷ đồng, đạt 111% dự toán năm, tăng 6% so với năm 2018. Tổng chi ngân sách Nhà nước đến 20-12-2019 đạt 14.636,655 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán; ước tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2019 là 15.900 tỷ đồng. Tổng số tiền kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc là 9.891,466 tỷ đồng. Trong quá trình kiểm soát thanh toán, Kho bạc đã đề nghị các đơn vị bổ sung thủ tục, hồ sơ thanh toán 215 món chi. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông suốt, đúng, đủ, chính xác, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công các dự án cơ sở hạ tầng. Đến 20-12-2019, số dư tạm ứng đạt 860 tỷ 154 triệu đồng, đã thu hồi dư tạm ứng đạt 732 tỷ 434 triệu đồng. Từ các bước đi trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa, Kho bạc đã hoàn thành việc triển khai hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách điện tử với các ngân hàng thương mại theo mô hình tập trung. Đây là một bước tiến lớn trong công tác thu ngân sách và công tác quản lý ngân quỹ, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thể lựa chọn địa điểm và phương thức nộp phù hợp nhất với mình, nhất là việc có thể nộp tiền ngoài giờ hành chính. Việc này giúp giảm tối đa thời gian thực hiện giao dịch thu nộp ngân sách nhà nước và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua Kho bạc. Trong năm 2019, Kho bạc đã thực hiện tốt công tác thanh toán điện tử TABMIS và các chương trình giao diện đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt công tác quyết toán năm 2018 và hạch toán chuyển nguồn sang năm 2019 theo quy định. Ngoài ra, Kho bạc đã triển khai ký kết thoả thuận bổ sung phối hợp thu với 5 ngân hàng thương mại Nhà nước để thu ngân sách Nhà nước tại ngân hàng từ ngày 1-10-2019, đồng thời mở tài khoản thanh toán song phương điện tử với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương (Vietinbank) chi nhánh thành phố Nam Định để tổ chức thanh toán bằng tiền mặt đảm bảo thuận lợi thông suốt cho các đơn vị sử dụng ngân sách từ ngày 1-11-2019. Bên cạnh đó, Kho bạc cũng tích cực chỉ đạo, đôn đốc các phòng nghiệp vụ và Kho bạc Nhà nước các huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính địa phương trong việc đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị cung cấp thông tin khẩn trương hoàn thiện, gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018 cho Kho bạc đồng cấp; phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai về Kho bạc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Mặc dù năm 2019 là năm đầu tiên triển khai lập báo cáo tài chính Nhà nước nhưng với sự hỗ trợ tích cực của Kho bạc, đến nay, đã có 100% đơn vị đăng ký và mở tài khoản, lập báo cáo tài chính Nhà nước chuyển về Kho bạc Nhà nước. Cùng với đó, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước bước đầu vận hành đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. 100% các đơn vị đăng ký đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác thanh tra, kiểm tra được Kho bạc thực hiện nghiêm túc. Năm 2019, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã thực hiện 39 cuộc kiểm tra nghiệp vụ và kiểm tra đột xuất tại phòng chuyên môn và Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố; 3 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% kế hoạch của năm. 

Đồng chí Vũ Hữu Lợi, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Nam Định cho biết: “Năm 2020, Kho bạc Nhà nước Nam Định phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, xây dựng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước Việt Nam; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nhà nước thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, quy hoạch tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước”. Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước Nam Định sẽ tập trung tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kho bạc trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Tổ chức tốt công tác kế toán thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, xử phạt vi phạm hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,