Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Cập nhật lúc08:05, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức, bảo đảm đúng trình tự, thời gian theo quy định tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ đang đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISO 9001:2015 trong quản lý điều hành hoạt động, tạo nên phương pháp làm việc khoa học và hiệu quả.

Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ).  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ).
Ảnh:
Do cơ sở cung cấp

Để thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được nâng cấp, mở rộng thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015. Nhằm chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tập huấn nhận thức tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, chuyên viên của Sở; các cán bộ, chuyên viên của Sở được hướng dẫn chi tiết cấu trúc, cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015... Khi công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ngày 1-9-2019, Sở đã chuyển đổi 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thành quy trình ISO, quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, thời gian giải quyết từng bước của các bộ phận, cá nhân, tránh chồng chéo trong xử lý công việc, tạo môi trường làm việc hợp lý, khoa học, phù hợp; trong đó có 6 quy trình hệ thống, 21 quy trình nội bộ và tác nghiệp. Hiệu quả khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ được thể hiện rõ nhất ở tính công khai, minh bạch, giúp công tác kiểm tra, đánh giá được rõ ràng, thuận lợi hơn. Đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc tại các phòng, ban chuyên môn, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Việc xây dựng và áp dụng ISO đòi hỏi và khuyến khích các phòng, cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên nghiên cứu cải tiến hệ thống; cập nhật, theo dõi, rà soát quá trình giải quyết công việc, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó đặc biệt đề cao vai trò, chức năng tự đánh giá nội bộ của các phòng, ban chuyên môn trong cơ quan, đơn vị. Cuối tháng 10-2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá 27 quy trình áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang được thực hiện tại các phòng, ban chuyên môn của Sở; qua đó đã phát hiện những điểm chưa phù hợp để bổ sung, hoàn thiện quy trình; trực tiếp giải quyết những vướng mắc; hướng dẫn các đơn vị tích hợp một cách hiệu quả với phần mềm “dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định” trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Hầu hết các phòng chuyên môn, cán bộ công chức của Sở đều nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính chung của tỉnh. Công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhanh gọn, chính xác và hiệu quả hơn. Cán bộ, công chức, viên chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng cũng như giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ Đào Việt Hà cho biết: Hiện nay, Phòng đang áp dụng ISO 9001:2015 trong thực hiện 4 thủ tục hành chính, dự kiến năm 2020 sẽ bao phủ 10 thủ tục hành chính mới được phân công theo các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ, xây dựng các quy trình tác nghiệp nội bộ để giải quyết công việc quản lý, quản trị nội bộ. 

Để hỗ trợ tốt hơn công tác cải cách hành chính, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đồng thời tập trung triển khai ISO điện tử giúp cán bộ, công chức và lãnh đạo Sở dễ dàng cập nhật những thay đổi về quy trình và biểu mẫu; tiết kiệm thời gian, chi phí; nâng cao tính chính xác trong quy trình hỗ trợ quản lý lưu trữ hồ sơ nội bộ và hồ sơ hành chính công. Bên cạnh đó, thực hiện chức năng là thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện duy trì, cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo đúng yêu cầu cải cách hành chính của đơn vị, cơ quan cấp tỉnh và các cơ quan cấp huyện, cấp xã; tổ chức đào tạo, tập huấn cho Ban chỉ đạo ISO của các cơ quan, đơn vị về kiến thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, kỹ năng đánh giá nội bộ./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,