Hải Hậu phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới nâng cao
Cập nhật lúc07:50, Thứ Hai, 16/09/2019 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 17-1-2019 của UBND huyện về Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025, phấn đấu đến năm 2025 được Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với 3 tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan môi trường và văn hóa, từ năm 2016 đến nay huyện Hải Hậu đã huy động các nguồn lực để tiếp tục cải tạo, nâng cấp phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, trong giai đoạn 2016-2019 huyện Hải Hậu tiếp tục đầu tư xây dựng mới 46,11km đường giao thông nội đồng và nâng cấp 29,16km đường thôn, xóm. Hệ thống giao thông của huyện hiện nay đã đồng bộ, kết nối thông suốt giữa các lộ, các tuyến và các cấp đường. Cùng với giao thông, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, nhất là đáp ứng các yêu cầu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp cũng được huyện quan tâm cải tạo, nâng cấp đồng bộ, đảm bảo yêu cầu sản xuất và phòng chống thiên tai. Hệ thống điện hiện nay trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cấp điện an toàn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng sản xuất công nghiệp và gia tăng sử dụng thiết bị điện hiện đại trong đời sống sinh hoạt của người dân; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 100% (91.474 hộ). Từ năm 2016, huyện Hải Hậu đã phát động và triển khai phong trào "sáng hóa nông thôn", triển khai đồng bộ tới 35/35 xã, thị trấn. Đến giữa năm 2019, toàn huyện đã đầu tư xây dựng mới 11.672 cột đèn chiếu sáng tại các khu dân cư, trong đó có 8.527 cột đúc kim loại, đèn led, dây điện ngầm. Nhờ đó đến nay hầu hết các trục quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường xã và đường thôn/xóm trên địa bàn huyện đã có điện chiếu sáng về đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Để phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên, liên tục, có sự tham gia của cộng đồng, của từng người dân, từng thôn xóm, đến xã, huyện đã xây dựng bộ tiêu chí “Xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020”, “Xã, thị trấn nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020”. Qua 3 năm phát động thi đua, đến hết năm 2018, huyện đã có 527/546 xóm, tổ dân phố (bằng 96,5%) đối chiếu đạt chuẩn nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020; tháng 4-2019 đã hoàn thành hồ sơ 15/35 xã và trình UBND tỉnh thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025 đến nay đã thực hiện đạt một số kết quả bước đầu như sau: Có 9 mô hình xóm cơ bản hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường và văn hóa; có 3 xã là Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu cơ bản hình thành được các tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường và văn hóa. Toàn huyện có 4 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” đang được hình thành gồm: tuyến đường Tây sông Múc dài 5km từ cầu Yên Định đến cầu Hải Tân; tuyến đường Đông sông Đối dài 5km từ cầu Ngói, xã Hải Anh đến cầu Hải Đường; tuyến đường trung tâm xã Hải Toàn dài 3km và tuyến đường từ cầu Đông, xã Hải Trung đến cầu Yên Định dài khoảng 4km. Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại đã góp phần làm diện mạo nông thôn Hải Hậu thay đổi toàn diện, kinh tế nông thôn phát triển mạnh với nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ, hiệu quả; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, là huyện luôn đứng trong tốp đầu các huyện về cả 3 lĩnh vực (văn hóa, y tế, giáo dục); đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, điều kiện sống được đảm bảo hơn, thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2018 tăng hơn 4,3 lần so với 2010. 

Hệ thống hạ tầng thủy lợi, ao nuôi vùng nuôi thủy sản tập trung xã Hải Châu (Hải Hậu) được đầu tư đồng bộ, góp phần phát triển nghề nuôi thủy sản.
Hệ thống hạ tầng thủy lợi, ao nuôi vùng nuôi thủy sản tập trung xã Hải Châu (Hải Hậu) được đầu tư đồng bộ, góp phần phát triển nghề nuôi thủy sản.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện Hải Hậu chủ trương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu từ các xóm đến cấp xã, thị trấn và toàn huyện. Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư để cải tạo, nâng cấp các kết cấu hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng toàn diện 19 tiêu chí nông thôn mới cấp xã và 9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, trong đó tập trung vào các tiêu chí: hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường và sản xuất… Bổ sung quy định bảo vệ cảnh quan môi trường trong hương ước, quy ước của thôn, xóm; xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng các công trình phúc lợi của thôn, xóm; đầu tư xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp hệ thống cống rãnh thoát nước của thôn, xóm; bổ sung thiết bị, chỉnh trang, nâng cấp các công trình văn hóa, thể thao; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tích cực vận động người dân hưởng ứng, tham gia. Ban hành quy định của xã về bảo vệ cảnh quan, môi trường nông thôn và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã. Những xã chưa có nước sạch phải kết nối mạng nước sạch liên xã để cung cấp nước sạch cho nhân dân. Tiếp tục đầu tư kiên cố hóa các tuyến giao thông nội đồng và nâng cấp hệ thống thủy lợi tại các vùng quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào vệ sinh làm đẹp môi trường, cảnh quan khu vực trung tâm xã, khuôn viên trụ sở UBND xã và các công trình công cộng… Tổ chức tốt các mô hình tự quản bảo vệ môi trường và hoạt động thu gom rác thải thường xuyên (1-2 ngày/lần); cải tạo, nâng cấp các khu xử lý rác thân thiện với môi trường, lắp đặt thêm thiết bị lọc - khử khí thải, máy xử lý chất thải rắn, san lấp bãi rác cũ và trồng cây xanh; chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh xung quanh lò đốt rác. Để thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu huyện chỉ đạo giải tỏa giao thông, tổ chức trồng cây bóng mát (cây sấu) ở các tuyến cửa ngõ vào trung tâm huyện và các trục đường huyết mạch hoàn thành năm 2019. Năm 2020 hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp 5 tuyến đường huyện và đường liên xã. Hàng tháng phát động nhân dân trong toàn huyện tổng vệ sinh môi trường (vào ngày Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng). Hỗ trợ các xã, thị trấn cải tạo, nâng cấp 27 lò đốt rác để đảm bảo đạt tiêu chuẩn khí thải theo quy định. Hoàn thành cải tạo các hạng mục phụ trợ khu thể thao trung tâm huyện. Những tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo, huyện Hải Hậu tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư một số dự án công trình hạ tầng như: xây mới 423 phòng học, phòng chức năng của cả 3 cấp học trên địa bàn huyện; cải tạo, nâng cấp 5 tuyến đường huyện và đường liên xã; tiếp tục đầu tư bổ sung khoảng 3.000 cột đèn chiếu sáng (theo tiêu chuẩn quy định) trên các tuyến đường; bổ sung các dụng cụ, thiết bị luyện tập thể dục thể thao ở các khu thể thao xóm, xã; đầu tư xây mới, nâng cấp 6 nhà văn hóa xã, xây mới 6 trạm y tế, nâng cấp 3 trạm y tế. Tiếp tục triển khai các thủ tục xây dựng các công trình, dự án đường, khu dân cư (Hải Thanh, Cồn - Văn Lý, đường trục trung tâm huyện, Cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, đường Hải Trung - Hải Bắc - Hải Phương - Hải Long,...); đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư thương mại xã Hải Thanh; công khai quy hoạch chi tiết xây dựng khu bảo tồn chứng tích biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái tại địa điểm tháp chuông nhà thờ đổ Văn Lý xã Hải Lý; kêu gọi thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,