Tập trung triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà đất công đúng quy định
Cập nhật lúc08:05, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Hiện nay, trên toàn quốc cũng như tại địa bàn tỉnh ta vẫn tồn tại nhiều địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước bị sử dụng sai mục đích hoặc để trống, chưa khai thác hết công năng, gây lãng phí, thất thoát. Tại tỉnh ta, chỉ riêng Thành phố Nam Định đã có nhiều nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng chưa hiệu quả, từng nhiều lần bị kiến nghị Nhà nước thu hồi, chuyển giao cho các mục đích sử dụng có hiệu quả như: khu nhà của Cty Xuất nhập khẩu Uđômxay - Khách sạn Nam Việt tại số 39 Tống Văn Trân, tổ 14, phường Trần Hưng Đạo; đất Cty CP May Nam Định tại số 46 Trần Hưng Đạo và 30 Hàng Cau; nhà số 39 Hàng Đồng do Trường THPT Nguyễn Khuyến quản lý. Tại huyện Xuân Trường, diện tích được kiến nghị thu hồi, chuyển giao cho các mục đích sử dụng khác là 48 nghìn m2 đất thuộc Cty CP Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Giao Thủy và 43 nghìn m2 đất của Trại tinh Xuân Thủy cho xã Xuân Phú quản lý... Ngày 31-12-2017 Chính phủ ban hành Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; trong đó tổ chức, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo hướng bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành sớm việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước nhằm bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức và có căn cứ xử lý đất dôi dư, tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách Nhà nước, phục vụ kịp thời cho mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhà số 39, Hàng Đồng (TP Nam Định) do Trường THPT Nguyễn Khuyến quản lý là địa chỉ người dân nhiều lần kiến nghị Nhà nước cần thu hồi, chuyển giao cho các mục đích sử dụng có hiệu quả khác.
Nhà số 39, Hàng Đồng (TP Nam Định) do Trường THPT Nguyễn Khuyến quản lý là địa chỉ người dân nhiều lần kiến nghị Nhà nước cần thu hồi, chuyển giao cho các mục đích sử dụng có hiệu quả khác.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 16-5-2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 126/UBND-VP6 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện Nghị định 167, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kịp thời gian, đúng quy định. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương xây dựng định mức sử dụng diện tích chuyên dùng, tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong quý III-2018. Từ tháng 5-2018, Sở Tài chính đã chủ động hướng dẫn các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có tỷ lệ vốn Nhà nước trên 50% vốn điều lệ kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất theo quy định. Sở Tài chính đã chủ động nghiên cứu, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan căn cứ quy định về diện tích chuyên dùng tại các Điều 7, 8, 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP để rà soát, tổng hợp và lập báo cáo đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại đơn vị mình; lưu ý thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất một số cơ sở dôi dư của cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong tháng 7 và tháng 8-2018, Sở Tài chính đã phối hợp với các Sở TN và MT, Sở Xây dựng tiến hành khảo sát việc lập, tổng hợp phương án nhà đất.

Các sở, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 50% vốn điều lệ đang khẩn trương hoàn tất lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất trực thuộc theo từng cơ sở nhà đất đang quản lý, bảo đảm: kê khai theo từng địa chỉ cơ sở nhà, đất; mục đích sử dụng cơ sở nhà đất được Nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, cho thuê; kê khai theo đúng hiện trạng đang sử dụng; căn cứ vào hiện trạng việc quản lý, sử dụng từng cơ sở nhà đất, chức năng nhiệm vụ được giao, biên chế được duyệt, tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và hình thức quản lý theo Nghị định 167. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện theo đúng quy định; đồng thời chủ động tiếp nhận hồ sơ kê khai để xem xét và đề xuất phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Dự kiến, trước ngày 30-9-2018, các sở, ngành, địa phương sẽ hoàn tất, gửi hồ sơ về Sở Tài chính, bao gồm: Báo cáo kê khai và phương án đề xuất sắp xếp lại, xử lý đối với từng cơ sở nhà đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng. Biểu tổng hợp kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý của cơ quan chủ quản cấp trên, bao gồm từng cơ sở nhà đất của cơ quan, đơn vị trực thuộc. Bản sao hồ sơ pháp lý về nhà, đất. Dự kiến, trong quý IV-2018 sau khi hoàn tất việc lập báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp nhà đất, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Sở TN và MT, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà đất theo báo cáo của các đơn vị để tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất trên toàn tỉnh, báo cáo để UBND tỉnh phê duyệt.

Thông qua quá trình rà soát, tổng hợp phương án sắp xếp lại nhà đất, tỉnh sẽ có cơ sở đầy đủ, chính xác nhất để tiến hành xử lý các sai phạm trong sử dụng trụ sở sai mục đích, vượt tiêu chuẩn định mức. Đồng thời, thu kịp thời về ngân sách đối với các khoản thu từ sử dụng trụ sở làm việc để cho thuê, liên doanh, liên kết sai quy định, góp phần sử dụng trụ sở làm việc tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,