Hải Hậu quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư
Cập nhật lúc07:53, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM bền vững và phát triển, huyện Hải Hậu đã chú trọng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ. 

Đến nay, toàn huyện đã phát triển được 470 doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN, xây dựng, thương mại - dịch vụ. Trong 3 CCN tập trung (Hải Phương, Hải Minh và Thịnh Long) đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho khoảng 11 nghìn lao động. Tại 35 xã, thị trấn, ngoài hàng chục doanh nghiệp còn có 3.215 cơ sở, hộ cá thể tham gia sản xuất, kinh doanh các ngành nghề TTCN, dịch vụ. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 19 của Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch hành động số 49/KH-UBND ngày 10-6-2018 với mục tiêu tổng quát tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện. Một số mục tiêu cụ thể như rút ngắn ít nhất 25% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về chấp thuận chủ trương đầu tư, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận cho hộ đăng ký kinh doanh cá thể xuống còn 2 ngày, thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 10 ngày (kể từ khi nhận đủ hồ sơ); giữ vững tỷ lệ 100% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử, 98% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định của pháp luật; đến hết năm 2018 phấn đấu tối thiểu 30% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4... Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp và thường xuyên đến hoạt động của nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm cải thiện các chỉ số khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Tiếp tục phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư; tăng cường khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ sở sản xuất, hộ cá thể có tiềm lực đến đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong các cụm, điểm CN đã được quy hoạch. Cập nhật thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử huyện để nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa bàn. Đẩy mạnh việc liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề để đảm bảo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh... Phòng Công thương huyện đã phối hợp với các phòng chức năng và các địa phương niêm yết công khai quy trình, thủ tục, thời gian xác nhận phù hợp quy hoạch, bổ sung quy hoạch thuộc nội dung quản lý Nhà nước của ngành; là đầu mối giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; tham mưu cho UBND huyện các biện pháp cải thiện kết cấu hạ tầng để xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về thông tin thị trường, xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh và tiếp cận các thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Phối hợp với ngành điện đảm bảo vận hành an toàn lưới điện đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng, đường truyền tải điện đáp ứng nhu cầu thực tế. Trung tâm Phát triển CCN huyện thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút, quản lý và khai thác hiệu quả các cụm, điểm CN trong quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; đẩy mạnh quảng bá công khai thông tin về quỹ đất sạch trong các cụm, điểm CN và các chủ trương, chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư; luôn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình hoạt động và tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn. Rà soát, kiểm tra các dự án chậm tiến độ, tạm ngừng không triển khai đầu tư để tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh ra quyết định chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thu hút dự án mới. Ngoài ra, để tích cực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, UBND huyện còn chỉ đạo các Phòng Nội vụ, TN và MT, NN và PTNT,... căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ trên quan điểm xuyên suốt: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với những giải pháp đồng bộ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 19, thiết lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thân thiện, bình đẳng..., trong năm 2018 và các năm tiếp theo, huyện Hải Hậu chủ trương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch hành động số 49. Trước mắt phấn đấu năm 2018 giá trị sản xuất CN-TTCN của huyện đạt 2.314,5 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), nâng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm 77,5% trong cơ cấu kinh tế của huyện./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,