Điều chỉnh linh hoạt vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng
Cập nhật lúc07:51, Thứ Hai, 10/09/2018 (GMT+7)

Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội có ý nghĩa chính trị quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Vì thế, thời gian qua, một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh triển khai là quyết liệt giải ngân vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành và đưa các dự án đầu tư công vào phục vụ sản xuất - đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung bố trí, linh hoạt bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt trong kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nhờ bổ sung vốn kịp thời tuyến đường từ cầu Vô Tình đến UBND xã Phương Định (Trực Ninh) đã sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng.
Nhờ bổ sung vốn kịp thời tuyến đường từ cầu Vô Tình đến UBND xã Phương Định (Trực Ninh) đã sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo Sở KH và ĐT, kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh bao gồm cả kế hoạch trung hạn của tất cả các nguồn vốn đã được phân giao ngay từ đầu năm. Trong đó tập trung bố trí đầu tư vào các lĩnh vực, công trình có vai trò thúc đẩy phát triển các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh của tỉnh. Cụ thể là các công trình giao thông, hạ tầng đê kè xung yếu, các công trình phục vụ sản xuất và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Thực hiện văn bản số 288/HĐND-TT ngày 25-12-2017 của HĐND tỉnh về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) nhằm hỗ trợ các dự án đảm bảo tiến độ đề ra, ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã quyết định cấp bổ sung vốn đầu tư cho một số dự án từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017 và chuyển nguồn ngân sách thu tiền sử dụng đất năm 2016 sang năm 2017; nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và tiết kiệm chi thường xuyên. Trong đó, bổ sung 110 tỷ đồng vốn XDCB năm 2017 cho dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 487 tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh; bổ sung 40 tỷ đồng cho dự án cải tạo, nâng cấp đường huyện 57B (Ý Yên); bổ sung 80 tỷ đồng cho dự án xây dựng tỉnh lộ 489C đoạn từ nút giao Quốc lộ 21 (cầu Lạc Quần) đến cầu Sa Cao; bổ sung 15 tỷ đồng cho dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn Bình - Lạc (Giao Thuỷ). Ngoài ra cấp bổ sung 60 tỷ đồng vốn đầu tư cho dự án nâng cấp khẩn cấp một số đoạn đê, kè xung yếu thuộc tuyến đê biển tỉnh. Cụ thể gồm: xây lắp đê, kè đông Cai Đề đoạn từ K14+125 đến K15+082,7; tây ang Giao Phong đoạn từ K25+447 đến K25+817 thuộc đê biển huyện Giao Thuỷ và xã Hải Lộc (Hải Hậu) đoạn từ K0 đến K0+654, Phúc Hải đoạn từ K0+654 đến K1+150, An Hoá + đê râu đoạn từ K1+510 đến K1+652 đê biển huyện Hải Hậu với số tiền là 25 tỷ đồng. Xây lắp đê, kè Nghĩa Phúc - Đông Nam Điền từ K15+682 đến K16+613 và đoạn từ K13+562 đến K15+682; Nam Điền - Nghĩa Hải từ K21+500 đến K25+925 thuộc đê biển Nghĩa Hưng với số tiền là 35 tỷ đồng. Cấp bổ sung vốn XDCB cho dự án xử lý khẩn cấp đê, kè Kiên Chính và hệ thống mỏ kè giữ bãi đoạn từ K10+460 đến K11+562 thuộc tuyến đê biển Hải Hậu với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Các công trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội cũng được tỉnh ưu tiên cấp bổ sung vốn để tập trung hoàn thành phục vụ mục tiêu các chương trình quốc gia khác như: dự án xây dựng nhà điều trị 7 tầng và các hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Mắt tỉnh 20 tỷ đồng; dự án xây dựng Trạm Giống cây lâm nghiệp tại xã Nam Cường (Nam Trực) 7 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà đa năng, nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ của Trường THPT Nguyễn Trường Thuý (Xuân Trường) 6,9 tỷ đồng; dự án nâng cấp hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản xã Giao Phong (Giao Thuỷ) 3,5 tỷ đồng; dự án cơ sở hạ tầng vùng chuyển đổi diện tích trồng lúa bị nhiễm mặn năng suất thấp sang nuôi trồng thuỷ sản xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) 6,4 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp đường Vô Tình - Văn Lai (Trực Ninh) đoạn từ cầu Vô Tình đến UBND xã Phương Định với số tiền 5 tỷ đồng.

Cùng với bổ sung vốn, tỉnh cũng điều chỉnh bổ sung thiết kế kỹ thuật các dự án nhằm phù hợp với điều kiện thực tế thi công, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trong điều kiện cho phép, đảm bảo không làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt như: bổ sung hạng mục cải tạo giao thông tại cầu Nam Điền A và tuyến đường Thọ - Phú - Đài và một số hạng mục khác của dự án xây dựng tỉnh lộ 489C đoạn từ cầu Lạc Quần đến cầu Sa Cao; bổ sung hạng mục cải tạo hồ và đường nội thị tại dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Lâm (Ý Yên); điều chỉnh bổ sung mở rộng khuôn viên về phía nam và các hạng mục phụ trợ khác của dự án đầu tư xây dựng Đền thờ liệt sĩ huyện Vụ Bản; điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tích cực hỗ trợ, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các dự án trọng điểm đã bố trí vốn nhưng chậm tiến độ. Theo đó, vướng mắc chủ yếu nhất là do công tác GPMB; ngoài ra có một số dự án đang triển khai thực hiện nhưng nhà thầu chưa chủ động nghiệm thu khối lượng, làm thủ tục thanh toán; các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thì mới khởi công đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục liên quan. Bên cạnh đó, do kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương bị cắt giảm tương đối nhiều dẫn đến nhiều công trình, dự án chưa bố trí đủ tổng mức đầu tư để hoàn thành dự án trong giai đoạn. Một số dự án kết quả giải ngân đạt thấp còn do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nhất là các công trình hạ tầng giao thông. Một số dự án khác chậm giải ngân do phải điều chỉnh kế hoạch vốn; có dự án của Trung ương mà bộ, ngành chủ quản chưa phê duyệt các tiểu dự án thành phần thực hiện tại tỉnh, hoặc gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng. Công tác nghiệm thu thanh toán, việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án kéo dài...

Từ kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các dự án nêu trên, tỉnh đã tập trung đánh giá khả năng cân đối vốn, điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư dự án, đảm bảo phù hợp với nguồn lực được bố trí, phát huy hiệu quả đầu tư; hoặc đưa dự án vào danh mục giãn, hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư phải chủ động đẩy nhanh tiến độ GPMB và công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình vào sử dụng. Tỉnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Riêng đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện cam kết với nhà tài trợ cần kịp thời có văn bản gửi Sở KH và ĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ KH và ĐT xem xét bổ sung kế hoạch vốn. Tới đây, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn, chủ đầu tư thi công thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý chất lượng, tiến độ thi công./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,