Song hành cùng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cập nhật lúc08:05, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

Nhận thức được vai trò của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong việc gia tăng các nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, thời gian qua Cục Thuế tỉnh đã nỗ lực đổi mới thực hiện các chính sách quản lý thuế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khối doanh nghiệp này đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho người lao động và gia tăng nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Lãnh đạo ngành Thuế đối thoại với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo ngành Thuế đối thoại với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh, hiện nay ngành Thuế đang quản lý thu thuế và các khoản thu khác đối với 97 doanh nghiệp FDI, bao gồm 78 Cty và 19 chi nhánh. Trong tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động thì có 56 Cty thuộc ngành dệt may, ngành da giầy 6 đơn vị, thương mại dịch vụ 14 đơn vị và 21 đơn vị thuộc các ngành sản xuất khác. Số doanh nghiệp này chủ yếu là gia công các loại hàng hóa, nhất là hàng dệt may, nên sử dụng nhiều lao động nhưng giá trị gia tăng thấp, hàng hóa sản xuất ra hầu hết là hưởng thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) 0% nên thường xuyên hoàn thuế phát sinh, thuế GTGT phải nộp thấp. Trong năm 2017 chỉ có một số ít doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước. Cụ thể, tổng doanh thu của các doanh nghiệp này là 14.824 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó 30 doanh nghiệp có lãi, tổng lợi nhuận trước thuế là 731,9 tỷ đồng; 41 doanh nghiệp lỗ, với tổng số lỗ là 473,4 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách Nhà nước thực hiện là 141,3 tỷ đồng, vượt 13% so với dự toán được giao. Ngành Thuế đã giải quyết 109 hồ sơ hoàn thuế GTGT với số tiền thuế đã hoàn là 633,8 tỷ đồng. 96 hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau với số tiền hoàn là 484,4 tỷ đồng. 13 hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau với số tiền hoàn là 149 tỷ đồng. Trong những năm qua, các doanh nghiệp FDI đã chủ động khắc phục khó khăn tìm kiếm thị trường, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh để tăng năng suất lao động, tái đầu tư mở rộng sản xuất, có lợi nhuận, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Số thu ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp FDI chủ yếu tập trung ở một số doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như: Cty TNHH Youngone Nam Định 64,9 tỷ đồng; chi nhánh Cty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam tại Nam Định 11,8 tỷ đồng; Cty TNHH Designer Textiles Việt Nam 4,8 tỷ đồng; Cty TNHH May YSS Việt Nam 5,5 tỷ đồng; Cty TNHH Sunrise Spinning 6,2 tỷ đồng; Cty TNHH Longyu Việt Nam 2,3 tỷ đồng; Cty TNHH Smart Shirts Garments Bảo Minh chuyển nhượng dự án nộp 4,5 tỷ đồng; Cty TNHH EB Nam Định nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp 4,3 tỷ đồng... Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng thực hiện tốt việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài đang làm việc ở các doanh nghiệp FDI tại địa bàn tỉnh ta. Hiện nay, tổng số cá nhân người nước ngoài thuộc diện quản lý thuế có 859 người. Trong đó cá nhân người nước ngoài đang cư trú 813 người, cá nhân không cư trú 46 người, cá nhân tự kê khai quyết toán thuế với cơ quan thuế 302 người, cá nhân ủy quyền quyết toán thuế qua cơ quan chi trả 160 người, cá nhân đã kê khai quyết toán thu nhập nhận tại ngân hàng 257 người. Số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ngân sách Nhà nước là 19,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối phù hợp với GDP bình quân của quốc gia mà cá nhân đó mang quốc tịch. Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, bên cạnh các cá nhân người nước ngoài chấp hành tốt việc kê khai thu nhập chịu thuế và đã kê khai thu nhập nhận tại nước ngoài phù hợp thì vẫn còn các trường hợp kê khai thu nhập thấp, chưa phù hợp với GDP bình quân và chưa kê khai thu nhập nhận tại nước ngoài. Cụ thể là các cá nhân người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp: Cty TNHH Trion, Cty TNHH Youngone Nam Định, Cty TNHH một thành viên Giầy Thành Bách Việt Nam, Cty TNHH TY Global, Cty TNHH May mặc Junzhen, Cty TNHH Sunrise Fabric Việt Nam, Cty CP Việt Thuận. So sánh với các đơn vị cùng ngành nghề sản xuất, kinh doanh là dệt may và có cùng quy mô, cùng có người lao động là người Hàn Quốc một số Cty FDI tại địa bàn tỉnh ta kê khai thu nhập cho người lao động nước ngoài rất thấp, đó là các đơn vị: Cty TNHH TBO Vina, Cty TNHH Việt Pan - Pacific Nam Định, Cty TNHH D.F ZIN. 

Với quyết tâm song hành và giải quyết hiệu quả những sai sót thường gặp, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp FDI đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo cơ sở tăng nguồn thu ngân sách, ngày 9-7-2018 Cục Thuế tỉnh đã có Công văn số 3861/CT-TNCN hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài gửi tới tất cả các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp FDI để trực tiếp cung cấp các thông tin về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua; tình hình sản xuất, kinh doanh, kết quả thực hiện các chính sách thuế của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh...; chỉ ra một số lỗi mà các doanh nghiệp FDI thường gặp trong quá trình kê khai và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo đúng trình tự, quy định của pháp luật thuế. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trực tiếp đối thoại, giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp FDI; đối thoại về công tác quản lý thuế trên địa bàn trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh đề nghị các doanh nghiệp FDI thực hiện đúng các quy định về xác định giá trong quan hệ liên kết và giao dịch liên kết; các chính sách thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo quy định của pháp luật. Thực hiện rà soát lại việc hạch toán kế toán và kê khai các loại thuế phải nộp, rà soát quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện kê khai bổ sung và nộp kịp thời các khoản tiền phát sinh vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài có thu nhập chịu thuế, các doanh nghiệp chủ động phối hợp với cơ quan thuế hướng dẫn họ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân toàn cầu (kê khai quyết toán thu nhập tại Việt Nam và thu nhập nhận được từ nước ngoài), phải kê khai thu nhập phù hợp với GDP bình quân của nước mà cá nhân đó mang quốc tịch và tương xứng với quy mô doanh nghiệp. Các cá nhân không tự kê khai thu nhập sẽ bị xử lý vi phạm hành vi trốn thuế, cơ quan thuế sẽ lập danh sách báo cáo UBND tỉnh và gửi cơ quan Công an áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định như đề nghị phối hợp tạm dừng xuất cảnh đối với cá nhân người nước ngoài.

Hy vọng rằng, với sự song hành của ngành Thuế, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh sẽ được tạo thuận lợi trong hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ, đóng góp nhiều hơn cho nguồn thu ngân sách tỉnh trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,