Đột phá cải cách thủ tục hành chính ngân hàng
Cập nhật lúc07:45, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)

Xác định cải cách hành chính là yêu cầu bức thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, những năm gần đây, ngành Ngân hàng tỉnh đã có nhiều cải cách tích cực giúp người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh nhất các dịch vụ, tiện ích ngân hàng để có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Chi nhánh TechcomBank Nam Định nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch.  Bài và ảnh: Văn Đại
Chi nhánh TechcomBank Nam Định nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 598/UBND-VP8 ngày 9-11-2017 về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, NHNN Việt Nam, UBND tỉnh về cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính. Chú trọng giải quyết thủ tục hành chính đúng và sớm trước thời gian quy định, bảo đảm chất lượng dịch vụ do ngân hàng cung ứng theo đúng tiêu chuẩn đã cam kết và công bố; giảm chi phí và rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng khi đến giao dịch. Trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tiếp nhận gần 900 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 748 hồ sơ thuộc lĩnh vực tiền tệ - kho quỹ và hành chính; lĩnh vực hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân, ngoại hối, kinh doanh vàng có 90 hồ sơ; số còn lại thuộc các lĩnh vực khác. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện theo đúng cơ chế một cửa với tất cả các thủ tục hành chính được gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn đến Chi nhánh NHNN tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của VietinBank và Chi nhánh NHNN tỉnh về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, VietinBank Nam Định đã chủ động đẩy mạnh triển khai hợp tác với các ngành chức năng như: Cục Thuế tỉnh, BHXH tỉnh, Chi cục Hải quan Nam Định tiến hành rà soát, điều chỉnh nhằm đơn giản hóa, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, nhất là các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả và minh bạch công tác quản lý Nhà nước. Trong lĩnh vực thuế, VietinBank Nam Định đã chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử từ năm 2015. Dịch vụ này hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, hóa đơn; đặc biệt việc nộp thuế không phụ thuộc ngày giờ làm việc của ngân hàng, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và có thể thực hiện ở bất cứ đâu có kết nối internet. Đối với lĩnh vực hải quan, VietinBank Nam Định cũng đã triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử kết nối với Chi cục Hải quan Nam Định, các cục và chi cục Hải quan trên toàn quốc. Thông qua kết nối điện tử, tất cả giao dịch nộp thuế hải quan sau khi thực hiện tại VietinBank Nam Định sẽ được truyền sang Kho bạc Nhà nước tỉnh để hạch toán vào ngân sách Nhà nước, đồng thời truyền sang cơ quan Hải quan để thực hiện thông quan, gạch nợ cho khách hàng. Cải cách này đã giúp rút ngắn thời gian thông quan và chi phí lưu kho lưu bãi cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Để tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thực hiện Quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 8-8-2017 của Thống đốc NHNN Việt Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Chi nhánh NHNN tỉnh đã hoàn thiện việc bố trí, sắp xếp lại bộ máy từ 5 phòng xuống còn 4 phòng chức năng. Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 19-8-2010 của Thống đốc NHNN Việt Nam đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức trong ngành nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Cùng với việc sắp xếp các phòng chức năng, trong năm 2017, Chi nhánh NHNN tỉnh đã bố trí phân công và tạo điều kiện cho 40 lượt cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý Nhà nước và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và tác nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và cải cách thủ tục hành chính; đồng thời tạo lập tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong các phòng chức năng của Chi nhánh. Trong năm Chi nhánh NHNN tỉnh cũng cử cán bộ tham gia tập huấn triển khai phần mềm “Hệ thống quản trị văn bản và nguồn nhân lực cho NHNN”. Dự án này được hoàn thiện sẽ giúp Chi nhánh quản lý tốt hơn các loại văn bản và nguồn nhân lực của đơn vị. Cũng trong năm 2017, Chi nhánh NHNN tỉnh đã kịp thời xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy định giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, đồng thời bãi bỏ những quy trình không còn phù hợp. Trong đó xây dựng mới 1 quy trình nội bộ, thay thế 5 quy trình hệ thống, bao gồm: quy trình kiểm soát tài liệu, quy trình kiểm soát hồ sơ, quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa, quy trình họp xem xét của lãnh đạo và quy trình đánh giá nội bộ. Sửa đổi 4 quy trình giải quyết thủ tục hành chính là các quy trình: xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; mở tài khoản tiền gửi tại NHNN của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn. Bãi bỏ 2 quy trình giải quyết thủ tục hành chính là: tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng và ngừng tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng. Trên cơ sở xây dựng mới, sửa đổi và loại bỏ những quy trình không còn phù hợp, đến nay Chi nhánh NHNN tỉnh đang áp dụng 100 thủ tục hành chính, giảm 2 thủ tục so với đầu năm. Các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên website của UBND tỉnh; các thủ tục đơn giản, tiết kiệm, minh bạch và hiệu quả. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO NHNN Việt Nam thì Chi nhánh NHNN tỉnh Nam Định là một trong những chi nhánh NHNN cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước công bố và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 

Thời gian tới, Chi nhánh NHNN tỉnh tiếp tục thực hiện triệt để hơn nữa công tác cải cách và giảm thiểu các thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; hướng dẫn, hỗ trợ các ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ, áp dụng các công cụ quản lý, điều hành đồng bộ, hiện đại. Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức đảm bảo đủ tiêu chuẩn, làm việc với tác phong chuyên nghiệp, hướng tới nền hành chính công thân thiện. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền tới tổ chức tín dụng trên địa bàn tham gia thực hiện các chính sách hỗ trợ về lãi suất cho vay, các gói tín dụng ưu đãi để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Với quyết tâm tiếp tục cải cách mạnh mẽ, Chi nhánh NHNN tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 91 thủ tục hành chính, góp phần cùng các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,