BIDV Nam Định đẩy mạnh cho vay phát triển doanh nghiệp
Cập nhật lúc08:07, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)

Với phương châm tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, an toàn trong giới hạn tín dụng được giao hằng năm và phù hợp với các chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong từng thời kỳ, thời điểm, Chi nhánh BIDV Nam Định đã tập trung đẩy mạnh cho vay phát triển doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để duy trì và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Nguồn vốn vay của BIDV Nam Định đã giúp Cty CP May Vĩnh Thực, xã Yên Trị (Ý Yên) có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 300 lao động địa phương.
Nguồn vốn vay của BIDV Nam Định đã giúp Cty CP May Vĩnh Thực, xã Yên Trị (Ý Yên) có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 300 lao động địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Thanh Hương, Giám đốc BIDV Nam Định cho biết: Hết năm 2017, chương trình cho vay hỗ trợ doanh nghiệp của đơn vị có mức tăng trưởng khá cao, với tổng dư nợ cho vay khách hàng là doanh nghiệp gần 2.961 tỷ đồng. Quý I-2018, chương trình này đạt gần 3.003 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Trong đó, dư nợ trung và dài hạn là 2.099 tỷ đồng; dư nợ ngắn hạn 903 tỷ đồng, tăng 49,7 tỷ đồng so với cuối năm 2017. BIDV Nam Định chủ yếu tập trung vào cho vay doanh nghiệp có các dự án xây lắp, đầu tư BOT, cho vay ngành dệt may xuất khẩu, cho vay sản xuất các loại vật liệu xây dựng và nhiều ngành nghề khác. Trong 3 tháng đầu năm 2018, BIDV Nam Định đã giải ngân 103 triệu USD, tương đương với gần 2.300 tỷ đồng cho vay tín dụng phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu với lãi suất bình quân từ 2,3% đến 2,6%/năm, cho vay khách hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn lãi suất 6,5% với doanh số cho vay 19,6 tỷ đồng; cho vay nhóm khách hàng tốt với lãi suất 5,8% với doanh số cho vay 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về cho vay phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, BIDV Nam Định cũng chú trọng cho vay phát triển và xây dựng NTM ở các địa phương trong tỉnh. Quý I-2018, tổng dư nợ cho vay phục vụ chương trình xây dựng NTM của BIDV Nam Định đạt 877,2 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 579,6 tỷ đồng, trung và dài hạn là 297,6 tỷ đồng, bao gồm 347 hộ dân và 32 doanh nghiệp. Doanh số cho vay lũy kế trong quý I-2018 là 219,5 tỷ đồng. Cho vay các khách hàng là doanh nghiệp của BIDV Nam Định đã giúp các doanh nghiệp đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 10 nghìn lao động, phục vụ phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà, hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn... Có được kết quả trên là do BIDV Nam Định đã triển khai nhiều gói tín dụng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp theo chỉ đạo của BIDV Trung ương, như: dành cho đối tượng khách hàng xuất nhập khẩu năm 2018 với quy mô 400 triệu USD triển khai từ ngày 3-1-2018; gói tín dụng 150 triệu USD phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu năm 2018; triển khai gói tín dụng 8.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp nông nghiệp năm 2018; gói tín dụng ngắn hạn cạnh tranh 15 nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2018; gói tín dụng 15 nghìn tỷ đồng dành cho các đối tượng doanh nghiệp và cá nhân.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới BIDV Nam Định sẽ tiếp tục tập trung giữ ổn định, bền vững số khách hàng doanh nghiệp và số dư nợ hiện có. Đồng thời chú trọng mở rộng số lượng khách hàng kinh doanh hàng xuất khẩu, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ; phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn; cho vay phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ. Chủ động nắm bắt được những khó khăn của các khách hàng là doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn vay, BIDV Nam Định đã thực hiện các giải pháp, như cơ cấu lại nợ và giảm lãi suất các khoản vay cũ… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng để có vốn duy trì sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh cũng như tìm kiếm thêm các đối tác và bạn hàng mới, thị trường tiềm năng. Cùng với đó, BIDV Nam Định còn thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục xét duyệt tín dụng và giải ngân, áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi tối đa theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Tiếp tục ưu tiên vốn tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên các ngành có tiềm lực phát triển trong dài hạn, lựa chọn các dự án, phương án kinh doanh khả thi và hiệu quả, có tài sản bảo đảm, số khách hàng doanh nghiệp có các sản phẩm, hàng hóa đem lại lợi ích cao cho đơn vị. Tiếp tục đa dạng hóa khách hàng trên cơ sở ưu tiên nguồn lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp FDI. Phát triển khách hàng mới nhằm tăng quy mô tín dụng. Tận dụng các kênh thông tin từ danh sách khách hàng nộp thuế điện tử, danh sách khách hàng thành lập mới để khai thác tiếp thị và phát triển thêm khách hàng mới.

Với việc đẩy mạnh cho vay hỗ trợ doanh nghiệp của BIDV Nam Định vừa góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vừa tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2018./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,