Mang vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đến với hộ nghèo
Cập nhật lúc08:00, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)

Trong 10 năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh đã đi vào nền nếp mang lại hiệu quả thiết thực trong việc hỗ trợ nông dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, góp phần làm lành mạnh tín dụng trong nông thôn, hạn chế tình trạng vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 181 Ban vận động Quỹ HTND cơ sở với tổng số Quỹ HTND hiện có 22 tỷ 892,576 triệu đồng. Trong đó, nguồn Quỹ ủy thác từ Trung ương Hội 14 tỷ 100 triệu đồng đang cho 310 hộ vay theo 26 dự án; Quỹ cấp tỉnh 1 tỷ 850 triệu đồng cho 57 hộ vay; Quỹ cấp huyện, xã có 6 tỷ 942,576 triệu đồng cho trên 500 hộ vay, giải quyết việc làm cho trên 1.600 lao động. Quỹ HTND các cấp được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và giúp cho hội viên, nông dân có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Điển hình như Dự án “Sản xuất đồ gỗ dân dụng” tại xã Trung Đông (Trực Ninh) với số vốn 1 tỷ đồng cho 14 hộ vay; Dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng” tại xã Bạch Long (Giao Thủy) với số vốn 1 tỷ đồng cho 20 hộ vay; Dự án “Nuôi cá trắm đen” tại xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) với số vốn 500 triệu đồng cho 10 hộ vay… Để các dự án phát huy hiệu quả, những năm qua, Ban vận động và điều hành Quỹ (HND tỉnh) luôn xác định xây dựng phát triển và củng cố hoạt động của Quỹ HTND là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội hằng năm. Trên cơ sở đó, HND tỉnh đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn các cơ sở Hội về thực hiện quản lý nguồn vốn Quỹ HTND; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phí Quỹ, phí ủy thác và hoa hồng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ HTND, HND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn HND các huyện, thành phố tiến hành các bước rà soát nắm chắc nguồn vốn thực có tại các cơ sở. Đến nay 100% các huyện, thành phố đã tiến hành rà soát xong và thực hiện các bước bàn giao nguồn vốn của các cơ sở về Quỹ HTND huyện để thống nhất quản lý. Đến nay đã có 9/10 huyện, thành phố thành lập Quỹ HTND, có Ban điều hành, Ban kiểm soát, có con dấu, tài khoản riêng. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Ban vận động Quỹ tại cơ sở để xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm nhằm tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND. 

Được vay vốn từ Quỹ HTND, nhiều hộ nông dân xã Hải Hòa (Hải Hậu) đã có thêm vốn để đầu tư phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng, mang lại thu nhập cao.
Được vay vốn từ Quỹ HTND, nhiều hộ nông dân xã Hải Hòa (Hải Hậu) đã có thêm vốn để đầu tư phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng, mang lại thu nhập cao.

Với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương và tỉnh đã tiến hành nâng mức cho vay tối thiểu từ 30 triệu đồng lên 300 triệu đồng/dự án, mức vay từ 10 triệu đồng lên 100 triệu đồng/hộ. Đặc biệt từ năm 2013 trở lại đây, hoạt động cho vay vốn gắn liền với việc xây dựng các mô hình sản xuất được quan tâm nhiều hơn. Đến nay, nguồn Quỹ đã cho vay thông qua 47 tổ hợp tác, 37 câu lạc bộ và hơn 60 tổ nhóm khác; trong đó có 24 tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp được vay vốn Quỹ HTND. Hoạt động của Quỹ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Kết quả qua 10 năm, từ nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp HND trong tỉnh trực tiếp giúp đỡ được 224 hộ thoát nghèo; phối hợp giúp đỡ 17.217 hộ thoát nghèo. Năm 2017, toàn tỉnh đã có 170 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (tăng 10% so với năm 2007); xây dựng được 78 mô hình cơ sở hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; 47 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả; Các tổ hợp tác được thành lập tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận với các hoạt động hỗ trợ khoa học kỹ thuật, giống, việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn, góp phần nâng cao thu nhập bình quân của hộ vay vốn từ Quỹ HTND tăng thêm từ 10 đến 20% so với trước khi tham gia dự án. Thông qua hoạt động của Quỹ HTND cũng đã tác động đến đời sống của người dân. Theo đồng chí Tô Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch HND tỉnh, nguồn vốn Quỹ HTND ở các cấp triển khai thủ tục đơn giản, gọn nhẹ, không gây phiền hà, số vốn được vay tối đa đến 100 triệu đồng không phải thế chấp; chu kỳ thu lãi 3 tháng/lần phù hợp với chu kỳ sinh trưởng và phát triển của từng loại cây, con nên các hộ vay phấn khởi, yên tâm đầu tư để phát triển sản xuất. Nhiều dự án mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: dự án Nuôi tôm thẻ chân trắng xã Hải Hòa (Hải Hậu), Giao Thịnh (Giao Thủy); dự án: Nuôi cá bống bớp ở Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng); dự án trồng cây đinh lăng dược liệu tại xã Hải Toàn, Hải Lộc (Hải Hậu); sản xuất đồ gỗ ở xã Xuân Bắc (Xuân Trường), Trung Đông (Trực Ninh); nuôi cá trắm đen xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc)... Nguồn vốn vay từ Quỹ HTND các cấp đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn mỗi năm. Tính đến 2017 đã tạo khoảng gần 10 nghìn lao động có việc làm ổn định thường xuyên; đồng thời tạo điều kiện cho các hộ gia đình nông dân đạt tiêu chí gia đình NTM, thôn xóm NTM. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, điều hành quỹ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp; phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay Quỹ HTND. Các cấp HND trong tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp, nhà khoa học xây dựng các chương trình, dự án, huy động tạo các nguồn lực tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên; tổ chức các hình thức tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Quỹ HTND, lồng ghép nội dung hoạt động Quỹ HTND với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền dành một phần ngân sách của địa phương để tăng trưởng Quỹ theo quy định. Tiếp tục củng cố Ban vận động, Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ HTND các cấp. Bên cạnh đó, HND tỉnh chỉ đạo cho vay vốn các dự án thông qua thành lập các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp theo nhóm ngành nghề kinh doanh; theo mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm tiến tới xây dựng thương hiệu cho từng sản phẩm đảm bảo sản xuất theo vùng chuyên canh, vùng sản xuất hàng hoá, gắn với việc cho vay vốn Quỹ HTND để xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để nâng cao hiệu quả đồng vốn vay từ Quỹ HTND; tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hàng CSXH; tăng cường tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho các đồng chí cán bộ HND làm công tác nhận uỷ thác, tổ trưởng tiết kiệm và vay vốn. Chỉ đạo chặt chẽ việc bình xét vay vốn, thẩm định 100% các hộ được vay vốn, phấn đấu không để xảy ra nợ quá hạn đối với nguồn vốn Quỹ HTND và hạn chế nợ quá hạn phát sinh từ nguồn vay của các ngân hàng, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn còn tồn đọng./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,