Ý Yên phấn đấu là huyện nông thôn mới vào năm 2019
Cập nhật lúc07:29, Thứ Năm, 08/06/2017 (GMT+7)
Sau gần 7 năm triển khai xây dựng NTM, diện mạo, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất, tinh thần của người dân huyện Ý Yên được cải thiện rõ rệt. Tất cả các xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch xây dựng NTM và quy hoạch sử dụng đất. Cơ cấu kinh tế chung và cơ cấu nông nghiệp, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,1% xuống còn 6,03%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14,85 triệu đồng/năm lên trên 30 triệu đồng/năm. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường được đầu tư, tôn tạo... 
 
Huyện Ý Yên đã có 17 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM. Ngoài 11 xã triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, có 6 xã xây dựng NTM giai đoạn 2 được UBND tỉnh cho ứng vốn trước để triển khai xây dựng NTM từ năm 2015 đều đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM vào đầu năm 2016 và được UBND tỉnh công nhận là các xã: Yên Tiến, Yên Khánh, Yên Thành, Yên Nghĩa, Yên Dương, Yên Hưng. Để xây dựng NTM bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, bên cạnh việc động viên, khuyến khích các xã xây dựng NTM giai đoạn 2 tập trung hoàn thành các tiêu chí, huyện còn chú trọng chỉ đạo tìm các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở các xã đã đạt được trong giai đoạn 1; phấn đấu 5 năm sau, khi đánh giá lại các tiêu chí, cả 17 xã, thị trấn đều tiếp tục được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Với 15 xã còn lại thực hiện xây dựng NTM (giai đoạn 2015-2020) qua rà soát, đánh giá đầu năm 2016, mỗi địa phương mới đạt từ 7-13 tiêu chí; nhiều xã chưa đạt các tiêu chí: số 2 (giao thông), số 5 (trường học), số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), số 15 (y tế), số 16 (văn hóa) và số 17 (môi trường).
Một góc NTM xã Yên Lương.
Một góc NTM xã Yên Lương.
Để đạt mục tiêu đến năm 2018, 100% các xã, thị trấn hoàn thành cả 19 tiêu chí xây dựng NTM, năm 2019 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Ý Yên đã tập trung chỉ đạo 17 xã, thị trấn đã được công nhận tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí trước đây mới cơ bản đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung của quy hoạch và đề án xây dựng NTM của 15 xã còn lại bảo đảm sát với khả năng huy động nguồn lực để thực hiện, phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn. Lựa chọn, ưu tiên các tiêu chí có điều kiện thuận lợi, dễ thực hiện làm trước để tạo hiệu ứng xã hội tốt, có tác dụng kích thích phong trào, căn cứ vào khả năng huy động các nguồn lực của địa phương để thực hiện đề án, tránh tạo gánh nặng nợ nần và áp lực đóng góp cho người dân. Ưu tiên đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ phát triển sản xuất như đường giao thông nội đồng, đường trục thôn, đường dong ngõ, kiên cố hoá kênh mương; công trình văn hoá thể thao, cải tạo, nâng cấp nhà ở, các công trình vệ sinh và chỉnh trang khuôn viên trong gia đình; xây dựng hệ thống thoát nước trong khu dân cư, bãi xử lý rác thải tập trung, tổ chức thu gom và xử lý rác thải; xây dựng hệ thống cấp nước sạch. Tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật để thu hút các doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, tham gia xây dựng NTM. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM, trong quý I-2017, huyện Ý Yên có thêm 8 xã là: Yên Lộc, Yên Lợi, Yên Đồng, Yên Khang, Yên Mỹ, Yên Phương, Yên Chính, Yên Quang đã “về đích” xây dựng NTM. Xác định được những thuận lợi, khó khăn của địa phương, với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, xã Yên Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận gắn với phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó, xã đã huy động được trên 32 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 16 tỷ 450 triệu đồng, chiếm hơn 50%. Đến nay, xã Yên Mỹ đã có gần 18km đường thôn, xóm và trên 7km đường nội đồng được bê tông hóa; hơn 10,2km đường giao thông nội đồng được cứng hoá mặt đường bằng đá cấp phối. Cả 9 thôn có nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho sinh hoạt, hội họp của nhân dân trong thôn và đã được công nhận là làng văn hóa. Nhà ở dân cư đều đảm bảo an toàn, không còn ở nhà tạm, nhà dột nát. 100% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 75% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trạm y tế và 3 trường học được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn yêu cầu. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo chiếm 46%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,1 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,94%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Cũng như xã Yên Mỹ, hệ thống chính trị xã Yên Phương đã chung sức đồng lòng phát huy nội lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM và vận động nhân dân hưởng ứng. Đến nay, tổng kinh phí huy động từ các nguồn lực để xây dựng NTM của xã đạt hơn 48,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 13,7 tỷ đồng. Toàn xã có 3 trường mầm non, tiểu học, THCS đều đã được quy hoạch và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ với tổng kinh phí xây dựng hơn 14 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo chiếm 46,2%. 11/11 thôn trong xã đều có nhà văn hóa, hội trường nhà văn hóa xã và khu thể thao đạt chuẩn quy định. Trong năm 2017, ngoài 8 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM từ nửa đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với 7 xã: Yên Thắng, Yên Trị, Yên Minh, Yên Phúc, Yên Xá, Yên Thọ, Yên Bằng khẩn trương thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM; hoàn thiện hồ sơ để trình các cấp thẩm định.
 
Với những kết quả đã đạt được và các bài học kinh nghiệm cụ thể trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trong các năm 2017, 2018 huyện Ý Yên quyết tâm tập trung tối đa sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân phấn đấu thực hiện để hoàn thành mục tiêu đạt huyện NTM vào năm 2019./.
 
Bài và ảnh: Thành Trung
,
,
.
,
,
,
,