,
Cập nhật lúc: 07:51 |20/09/2019
Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (gọi tắt là Đề án 939), những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần khuyến khích, động viên phụ nữ mạnh dạn phát triển các ý tưởng để khởi nghiệp, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống.
,
,
.
,
,
,
,