,
Cập nhật lúc: 07:15 |18/07/2018
Những năm qua, hoạt động XNK của tỉnh đã phát triển mạnh, trong đó tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 18,3%/năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Công thương, hoạt động XNK vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, trong đó có nguyên nhân do việc cập nhật, trao đổi thông tin XNK hai chiều giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước còn chậm...
,
,
.
,
,
,
,