,
Cập nhật lúc: 06:49 |17/05/2019
Cũng như nhiều người dân thôn Thượng Nông, trước đây, vợ chồng anh Trưởng, chị Lan chuyên làm bánh kẹo vốn là nghề truyền thống của làng. Đến năm 1999, anh đi bán hàng thuê cho người chú trên Hà Nội và đã bén duyên với nghề làm mành hạt nên quyết định mua máy về làm. Ban đầu, anh chị gặp khó khăn rất nhiều về vốn, nguồn gỗ và công nhân.
,
,
.
,
,
,
,