Ngành Tuyên giáo tích cực, chủ động, sáng tạo tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

05:07, 29/07/2022

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát huy vai trò “đi trước mở đường”, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chủ động bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng cụ thể; tích cực cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành phố Nam Định đang từng ngày đổi mới và phát triển. Ảnh: viết Dư

Thành phố Nam Định đang từng ngày đổi mới và phát triển.

Ảnh: Viết Dư

Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong những kết quả phát triển của tỉnh, có sự đóng góp tích cực của ngành Tuyên giáo với vai trò xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, trọng tâm là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, triển khai các công trình, dự án trọng điểm… tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiêu biểu, trong thời gian qua, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng) gồm: Nhà máy Thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định. Xác định đây là các dự án quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xây dựng các văn bản hướng dẫn các huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh; các cơ quan báo chí, thông tấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai dự án. Trong đó tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các khu công nghiệp, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách đền bù giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ triển khai dự án; thông tin tổng quan về dự án và tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường phối hợp đồng bộ các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động như: tổ chức các hội nghị tiếp xúc nhân dân, thông qua sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân trong vùng dự án; tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội, hệ thống báo chí Trung ương và địa phương, nhất là hệ thống phát thanh - truyền thanh cơ sở… qua đó tạo luồng thông tin chính thống, giúp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng chủ trương cũng như hiệu quả mang lại từ việc triển khai dự án. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, xây dựng tài liệu tuyên truyền về các dự án tại khu vực Cồn Xanh và tài liệu hỏi - đáp về giải phóng mặt bằng các dự án để cung cấp cho các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh; phục vụ hoạt động tuyên truyền tại các hội nghị, giao ban báo chí, sinh hoạt chi bộ, trên hệ thống phát thanh - truyền thanh cơ sở nhằm thống nhất thông tin, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là nhân dân trong vùng triển khai dự án. 

Đồng chí Đồng Xuân Lực, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết: Để vận động người dân bàn giao trả mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai các dự án, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ công tác tuyên truyền; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, bám sát nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về giải phóng mặt bằng; mục tiêu kinh tế đối với các dự án tại khu vực Cồn Xanh; quá trình lịch sử hình thành đất đai, bãi bồi, quai đê lấn biển Nghĩa Hưng để khẳng định nguồn gốc đất đai khu vực này. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Hưng viết bài tuyên truyền nêu gương những điển hình tiên tiến trong việc chấp hành nghiêm công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp thành lập các tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình nuôi trồng thủy sản động viên, thuyết phục tự nguyện ký bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. 

Với sự quyết liệt, chủ động của toàn ngành Tuyên giáo, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, đơn vị trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đến nay đã có 233/239 hộ dân tại khu vực Cồn Xanh bàn giao lại đất cho Nhà nước. Khu vực ngoài đê Cồn Xanh có tổng số 38 hộ còn hạn hợp đồng đều nhất trí với phương án hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện dự án theo đúng tiến độ. 

Ngoài việc tập trung tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm, với mục tiêu góp phần ổn định tư tưởng, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 triển khai Quyết định 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Trong đó xác định nội dung phối hợp tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, nhất là những định hướng lớn của tỉnh trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; tham mưu giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các công trình, dự án lớn của Trung ương, của tỉnh được hệ thống Tuyên giáo trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt, đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó tạo động lực, khí thế mới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thách thức, cơ hội đan xen góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Nam Định phát triển nhanh và bền vững./.

PV

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com