Đảng bộ huyện Mỹ Lộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

08:02, 10/02/2022

Đảng bộ huyện Mỹ Lộc hiện có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm 15 đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở với tổng số 3.565 đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai bằng nhiều giải pháp; trong đó chú trọng việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Cán bộ Đảng ủy và Chi bộ xóm Đình, xã Mỹ Thịnh bàn giải pháp cải tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Cán bộ Đảng ủy và Chi bộ xóm Đình, xã Mỹ Thịnh bàn giải pháp cải tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đồng chí Trần Quốc Lập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Lộc cho biết, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 8-4-2016 của BCH Đảng bộ huyện Mỹ Lộc khóa XI về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện đều xây dựng, bổ sung, sửa đổi và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, đảng viên. Ở cấp xã, thị trấn, ban thường vụ đảng ủy hàng tuần đều họp hội ý; BCH đảng bộ họp mỗi tháng 1 lần, họp bất thường khi cần; định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục. Các chi bộ, kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng, họp bất thường khi cần; nhiều chi bộ thống nhất về nội dung sinh hoạt trong chi ủy trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ở loại hình chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước đạt 100%; ở loại hình chi bộ địa bàn dân cư đạt từ 85 đến 90%. Chất lượng sinh hoạt đảng ở các chi bộ ngày càng được nâng cao, nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú. Nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một số chi bộ duy trì, tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề nhiều năm gần đây như: Chi bộ 8, Đảng bộ xã Mỹ Trung; Chi bộ Bồi Đông, Đảng bộ xã Mỹ Phúc; Chi bộ Bườn 2, xóm Kim, Đảng bộ xã Mỹ Thắng; Chi bộ 1, Chi bộ 2, Đảng bộ xã Mỹ Hưng; Chi bộ Đặng Xá, Thịnh Lộc, Đảng bộ thị trấn Mỹ Lộc... Một số chi bộ thôn xóm tổ chức các cuộc họp mở rộng có sự tham gia của trưởng, phó thôn, xóm, từ đó tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Để nâng cao vai trò lãnh đạo, đến nay 100% cấp ủy trực thuộc đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp uỷ, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra, quy chế phối hợp công tác giữa cấp uỷ và chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng dẫn của huyện ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ; chú trọng các quy định về nguyên tắc làm việc, chế độ sinh hoạt, công tác kiểm tra của cấp ủy; tự phê bình và phê bình; chế độ thông tin báo cáo; thực hiện quy chế, phân công nhiệm vụ. 100% các đảng ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban thường vụ, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác, các chi bộ và khu dân cư. Hầu hết các chi bộ đều thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí chi ủy viên và từng đảng viên. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nhất là tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã góp phần giáo dục, rèn luyện cấp ủy viên và đội ngũ đảng viên. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nói thẳng, nói thật, nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém, sai phạm… từ đó xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đối với các chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do đặc điểm cán bộ, đảng viên làm việc tập trung nên việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thuận lợi hơn, 100% đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ. Sinh hoạt đảng tại các chi bộ doanh nghiệp Nhà nước cũng có những bước tiến rõ rệt. Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành nhờ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, vừa vinh dự được nâng cấp thành đảng bộ cơ sở với 37 đảng viên, 3 chi bộ trực thuộc. Cùng loại hình chi bộ doanh nghiệp Nhà nước còn có 2 chi bộ cơ sở là Chi bộ Bưu điện huyện, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng thực hiện khá tốt công tác phát triển đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề được Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc đánh giá cao. Tuy nhiên, toàn Đảng bộ huyện hiện còn 3 đơn vị thôn, xóm, tổ dân phố chưa thành lập được chi bộ phải sinh hoạt ghép, đó là: Chi bộ Đống Ba, Đảng bộ xã Mỹ Thuận; Chi bộ Đàm Thanh, Đảng bộ xã Mỹ Phúc; Chi bộ Hào Quang, Đảng bộ thị trấn Mỹ Lộc.

Điểm “nhấn” trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ huyện Mỹ Lộc là các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, từ đó, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới, nhất là kiểm tra việc thực hiện quy chế, chương trình làm việc để kịp thời phát hiện, uốn nắn những lỏng lẻo trong thực hiện. Việc ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết cũng có nhiều đổi mới, từ xác định vấn đề trọng tâm trong từng giai đoạn, từng thời kỳ cũng như những khuyết điểm, tồn tại cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phương pháp ban hành nghị quyết cũng được tuân theo đúng trình tự từ quá trình chuẩn bị xây dựng dự thảo nội dung, thảo luận trong cấp ủy, đảng viên và các tổ chức quần chúng để việc ban hành nghị quyết sát tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị và mục tiêu, giải pháp có tính khả thi cao. Đổi mới cách ra nghị quyết theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ triển khai thành chương trình hành động cụ thể, phục vụ lãnh đạo các nhiệm vụ xuyên suốt của nhiệm kỳ. Các nghị quyết chuyên đề được BCH Đảng bộ huyện và nhiều đảng bộ, chi bộ địa phương, cơ quan, đơn vị ban hành trong thời gian gần đây đang tạo hiệu ứng tích cực trong cuộc sống như về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Mỹ Trung của Đảng bộ Công an huyện; nghị quyết về từng bước mở rộng, phát triển làng nghề tại các xã Mỹ Thắng, Mỹ Tân, Mỹ Thịnh... Công tác phát triển đảng viên mới luôn được các đảng bộ, chi bộ coi trọng. Từ năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ huyện Mỹ Lộc đã kết nạp được 341 đảng viên mới; chất lượng đối tượng kết nạp cũng được cải thiện đáng kể. Việc đánh giá, kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc; trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên từ năm 2016 đến nay thường chiếm hơn 80%; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 05-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện Mỹ Lộc đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, ngày 6-12-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc đã ban hành Kết luận số 03-KL/HU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó đề ra 4 giải pháp quan trọng. Đó là tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và kiểm tra, giám sát đảng viên. Chú trọng công tác phát triển Đảng; làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com