HĐND tỉnh quan tâm giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri
Cập nhật lúc08:30, Thứ Tư, 12/01/2022 (GMT+7)

Thời gian qua, HĐND tỉnh đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, góp phần ổn định an ninh trật tự, an ninh nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn các sở, ngành giải quyết những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn các sở, ngành giải quyết những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tại buổi tiếp xúc, vận động bầu cử của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện, tuyến xã; người dân sớm được tiêm vắc-xin phòng ngừa COVID-19 để yên tâm, ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ ý kiến đề nghị của cử tri, UBND tỉnh đã đảm bảo trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo mô hình điều trị tháp 3 tầng. Sở Y tế đã hoàn thành việc phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng cho 100% đơn vị; bổ sung danh mục trang thiết bị của 226/226 trạm y tế xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các đơn vị lập các kế hoạch mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, vật tư y tế; sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 2021-2025. Đối với việc tiêm vắc-xin phòng ngừa COVID-19, tỉnh đã hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên; hiện nay, đang tích cực triển khai có lộ trình để sớm hoàn thành việc tiêm cho người từ 12 đến 17 tuổi đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả nhằm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cũng trong thời gian qua, cử tri trong tỉnh đề nghị nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp có quy mô lớn, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo mối liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp ổn định đầu ra cho sản phẩm. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cùng với chuyển dịch mạnh mẽ sản xuất theo hướng hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được khoảng 8.800ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng khác hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản; xây dựng và phát triển 30 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ các nông sản, thực phẩm hàng hóa; hỗ trợ 4 mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có trên 200 sản phẩm được công nhận OCOP đạt 3 sao trở lên.

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều ý kiến của cử tri đã được HĐND, UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, tập trung thực hiện. Để nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng và tiếp xúc trực tiếp tại các xã, thị trấn để cử tri được bày tỏ những kiến nghị, nguyện vọng ngay tại cơ sở. Sau khi tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc phân loại, giải quyết, trả lời cử tri. Do đó, các kiến nghị đều được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố làm rõ, trả lời theo đúng thẩm quyền. Các ý kiến chưa giải quyết xong, UBND tỉnh đều đưa ra kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng. Những nội dung giải quyết chưa rõ, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế, giám sát trực tiếp hoặc mời các cơ quan, đơn vị liên quan giải trình để làm rõ vấn đề. Đặc biệt, đối với những vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, đề xuất chất vấn tại kỳ họp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri. Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX, Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh phát biểu nhiều ý kiến chất vấn liên quan đến những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm như: công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục để đảm bảo kế hoạch năm học 2021-2022; giải pháp quản lý chất lượng dạy và học trực tuyến; những lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân, người dân cần làm gì để tham gia vào chuyển đổi số; thực trạng và giải pháp khắc phục hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính lạc hậu, cũ nát và việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại trên phạm vi toàn tỉnh; công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh… Sau phiên chất vấn, HĐND tỉnh ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành triển khai thực hiện những nội dung đã trả lời chất vấn và ý kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; đồng thời Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức khảo sát thực tế và tổ chức phiên họp để giám sát kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn theo quy định.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực HĐND tỉnh, nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và giải quyết thấu đáo. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tiếp nhận 123 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh liên quan đến các lĩnh vực: công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác quản lý đất đai; quy hoạch, trật tự xây dựng; an toàn giao thông; ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng NTM, y tế, văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính, nội vụ... Trong đó, 100% kiến nghị của cử tri đối với tỉnh được UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết, trả lời. Kết quả giải quyết nội dung kiến nghị cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp trong tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 
,
,
.
,
,
,
,