Trực Ninh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

08:12, 16/12/2021

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được Huyện ủy Trực Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó góp phần khẳng định vai trò của Đảng trong lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sửa chữa, đóng mới tàu thuyền tại Cụm công nghiệp Cát Thành.
Sửa chữa, đóng mới tàu thuyền tại Cụm công nghiệp Cát Thành.

Đồng chí Đặng Ngọc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trực Ninh cho biết, Đảng bộ huyện hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng, 480 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với gần 10 nghìn đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra nhiều giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Trong đó, bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sớm ban hành Kế hoạch số 14-KH/HU và Hướng dẫn số 06-HD/HU về xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động; chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống theo quy định; hàng năm tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo nội dung 27 nhóm quy định của Trung ương, 82 nội dung quy định cụ thể của Tỉnh ủy. Từ năm 2016 đến nay, thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cấp ủy, các tổ chức đảng đã báo cáo nhận diện 458 trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 13 trường hợp có biểu hiện “tự diễn biến”, lười học tập nghị quyết, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, xem xét xử lý dứt điểm những vi phạm, khuyết điểm; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chi bộ kịp thời uốn nắn và hướng dẫn đảng viên vi phạm các nội dung về nhận diện xây dựng kế hoạch để khắc phục, sửa chữa. Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trong 5 năm qua, cấp ủy, các ngành, địa phương đã biểu dương, khen thưởng 445 tập thể, 379 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, năm 2017 Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Thái Lãng thuộc Đảng bộ xã Trực Nội có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. 

Việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cũng được cấp ủy trong huyện thường xuyên quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy cấp trên thường xuyên tham gia sinh hoạt đảng tại chi bộ nơi công tác và nơi cư trú để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ các cấp ủy, thường trực cấp ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cấp ủy... Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng quan tâm, thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng; chú trọng ở thôn, xóm, tổ dân phố, những nơi có đông đồng bào theo đạo Công giáo, trong các doanh nghiệp, bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Từ năm 2016 đến hết năm 2021, Đảng bộ huyện đã quyết định kết nạp 992 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Trực Ninh còn ban hành Quy định số 03-QĐ/HU về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; Quy định số 04-QĐ/HU về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 07-QĐi/HU quy định về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đều bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, thực chất trên tinh thần đoàn kết, xây dựng. Từ năm 2016 đến nay, bình quân hàng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; có trên 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ giảm dần từng năm.

Xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện Trực Ninh phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2021, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, huyện Trực Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Nổi bật là công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, chủ động, sáng tạo; xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện tốt với 10/21 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; có 32 thôn, xóm, tổ dân phố đề nghị thẩm định công nhận đạt mô hình NTM kiểu mẫu. Kinh tế trên địa bàn giữ ổn định và có bước phát triển với tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 8%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi và các khu đô thị, khu dân cư tập trung, tạo diện mạo mới, động lực mới cho phát triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được thực hiện tốt, giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo, giữ vững./. 

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com