KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9
Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ Hải Hậu
Cập nhật lúc22:38, Thứ Tư, 01/09/2021 (GMT+7)

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Hải Hậu đã trở thành phong trào sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là sự khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.

Xếp chữ trong Ngày hội văn hóa - thể thao truyền thống huyện Hải Hậu. Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Xếp chữ trong Ngày hội văn hóa - thể thao truyền thống huyện Hải Hậu.

Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là động lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lãnh đạo phong trào xây dựng huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu, Huyện ủy Hải Hậu đã tổ chức nghiêm túc việc học tập chuyên đề hàng năm, đồng thời chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu học tập và làm theo gương Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong các kỳ sinh hoạt hàng tháng, các chi bộ đều thực hiện nội dung kiểm điểm việc đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu làm theo gương Bác, coi đó là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp loại đảng viên cuối năm. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác là: Lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm là xây dựng Hải Hậu đạt huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu. Cùng với thực hiện khâu đột phá về xây dựng NTM, huyện tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được tổ chức vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của chi bộ, kiểm điểm cuối năm. Các tập thể, cá nhân nghiêm túc trong việc liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ nguyên nhân, tự đề ra giải pháp và thời gian khắc phục; sau kiểm điểm, chủ động xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 của Đảng bộ huyện Hải Hậu: có 14/90 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 69/90 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nông thôn mới xã Hải Bắc.
Nông thôn mới xã Hải Bắc.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Hải Hậu đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chuyển biến rõ nét toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, chương trình xây dựng NTM tạo sự khởi sắc rõ nét trong diện mạo làng quê ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 8,3%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 180 triệu đồng/ha (gấp 1,8 lần năm 2016); thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 5%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt trên 92%... Đặc biệt phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đã đi vào chiều sâu; năm 2018, Hải Hậu tiếp tục được Trung ương chọn là một trong 4 huyện xây dựng mô hình thí điểm huyện NTM kiểu mẫu với nội dung “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Với những bước đi đúng đắn, cách làm phù hợp đã tạo sự thống nhất, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong huyện, tập trung sức người, sức của để hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu... Sau 5 năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, huyện đã đạt được kết quả tích cực. Các tiêu chí như: Hạ tầng kinh tế - xã hội; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan, môi trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đạt và vượt. Trong đó đã cải tạo, nâng cấp hàng trăm km đường liên xã, liên thôn, xóm, đường nội đồng; xây dựng mới trên 22 nghìn cột đúc, đèn Led, đường điện ngầm thắp sáng các tuyến đường; trồng 500km đường hoa, xây dựng 90 tuyến đường hoa kiểu mẫu; 34/34 xã, thị trấn đang đầu tư nâng cấp khu xử lý rác thải tập trung theo hướng thân thiện với môi trường. Đến hết năm 2020, đã có 546/546  xóm (tổ dân phố) đạt NTM nâng cao; đến nay 17 xã, thị trấn được công nhận đạt NTM nâng cao. Kết quả sau 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu đã có trên 25 nghìn hộ dân đạt 6/6 tiêu chí NTM kiểu mẫu; 133/546 xóm, tổ dân phố đạt 10/10 tiêu chí xóm (tổ dân phố) NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”; có 5 xã gồm: Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu, Hải Bắc, Hải Hà đã cơ bản hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu. Để triển khai xây dựng xã, thị trấn NTM nâng cao, kiểu mẫu, trong 5 năm toàn huyện đã huy động trên 1.000 tỷ đồng (riêng xây dựng NTM kiểu mẫu huy động 254 tỷ đồng chủ yếu từ công tác xã hội hóa), nhân dân đã ủng hộ gần 100 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội... Đặc biệt thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Hải Hậu thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc và tạo động lực để Đảng bộ Hải Hậu tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025), xây dựng huyện Hải Hậu ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

 

,
,
.
,
,
,
,