Đảng ủy xã Yên Phong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng
Cập nhật lúc07:05, Thứ Hai, 16/08/2021 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng ủy xã Yên Phong (Ý Yên) đã tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề đúng quy định. Nội dung sinh hoạt tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Bên cạnh đó, Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên về sinh hoạt trực tiếp với chi bộ nông thôn, kịp thời nắm bắt tình hình bức xúc của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy giải quyết, định hướng, dự báo chính xác tình hình tư tưởng, dư luận, thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở. 

Cơ sở may mặc của chị Nguyễn Thị Dịu, thôn Hưng Xá, xã Yên Phong tạo việc làm cho hơn 30 lao động nữ với mức thu nhập bình quân 4-6 triệu đồng/người/tháng (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Cơ sở may mặc của chị Nguyễn Thị Dịu, thôn Hưng Xá, xã Yên Phong tạo việc làm cho hơn 30 lao động nữ với mức thu nhập bình quân 4-6 triệu đồng/người/tháng (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy xã đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, triển khai và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở. Đảng ủy xã cũng triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực xây dựng mô hình điểm, đăng ký làm theo của các tập thể, cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các phát sinh ở địa phương, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng các tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến rõ rệt. Các chi bộ đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các chi ủy, chi bộ duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt đổi mới theo hướng sát thực với điều kiện của địa phương. Trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ thực sự phát huy dân chủ; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên. Với việc nâng cao chất lượng sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ thôn xóm đã lãnh đạo nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ở chi bộ thôn Phú Giáp, Chi ủy, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện mô hình nhà sạch, vườn đẹp, tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề dịch vụ. Nhiều hộ dân chú trọng chăn nuôi tập trung theo mô hình sản xuất gia trại, đời sống người dân ngày một nâng cao. Toàn thôn hiện có 35 hộ làm kinh tế giỏi; thu nhập đầu người đạt trên 56 triệu đồng/năm, thôn không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới. Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Phú Giáp đã huy động sự đóng góp 580 triệu đồng, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như, đường giao thông, đường điện sáng… Hiện 2,2km đường trục thôn, 10 tuyến đường dong ngõ xóm đều được cứng hóa đạt chuẩn; 93,9% đường giao thông nội đồng cũng được cứng hóa thuận tiện cho phát triển sản xuất; lắp đặt 181 cột đèn chiếu sáng. Thôn đã đạt 10/10 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Các thôn Hưng Xá, An Thái, Bồ Đề, Nội Thôn cũng tập trung kinh phí, nguồn lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện, ủng hộ, đóng góp. Hiện các tuyến đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng của các thôn đều đạt chuẩn; đều được lắp hệ thống chiếu sáng trong khu dân cư; có nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị và các công trình phụ trợ... Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nghề phụ…; bình quân thu nhập đầu người đạt từ 54-56 triệu đồng/năm. 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã Yên Phong tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung rà soát và củng cố những cơ sở yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc phân công đảng ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ thôn. Tăng cường công tác phát triển đảng viên, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025./.​

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,