Đảng bộ Xuân Trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc19:50, Thứ Tư, 25/08/2021 (GMT+7)

Chọn những lĩnh vực, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, không có vùng cấm. Đó là những điểm nhấn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2015-2020 và là bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Đảng ủy xã Xuân Phong đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).  Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Đảng ủy xã Xuân Phong đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Đảng bộ xã Xuân Phong (Xuân Trường) có 23 chi bộ, với hơn 360 đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy xã chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo quy định; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và từng năm theo quy định của Điều lệ Đảng. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đề ra, Đảng ủy xã chỉ đạo UBKT Đảng uỷ, các chi bộ triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, tài chính Đảng, việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Đảng ủy xã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 15 chi bộ; 22 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 27 đảng viên giữ các chức vụ công tác; hướng dẫn xử lý kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách đã vi phạm chính sách về dân số; xem xét, đề nghị cấp trên cho rút tên khỏi danh sách 6 đảng viên. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ xã đã kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy những ưu điểm, xác định những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp uỷ chi bộ, của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ thực hiện nghiêm túc; tiến hành xem xét, xác minh và giải quyết từ cơ sở đảm bảo đúng quy trình, thủ tục không gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Để công  tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, Đảng ủy xã thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và cơ bản đảm bảo số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ huyện Xuân Trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và trong cả hệ thống chính trị. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững sự ổn định chính trị, an ninh nông thôn; qua đó góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo UBKT xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. UBKT các cấp luôn chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin, lựa chọn nội dung và đối tượng để kiểm tra. Hầu hết các cuộc kiểm tra đều tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: Quản lý đất đai, tài chính, dự án đầu tư, cải cách hành chính, công tác cán bộ… Các kết luận kiểm tra bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Đối với tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm chưa đến mức kỷ luật, UBKT các cấp yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước ban thường vụ cấp ủy. Đồng chí Lê Minh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU), Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Xuân Trường nhấn mạnh: “Những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật theo quy định; từ đó có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp”. Nhiệm kỳ 2015-2020 và những tháng đầu năm, các cấp ủy trong toàn huyện đã tiến hành kiểm tra 174 lượt tổ chức đảng và 121 lượt đảng viên, giám sát 117 lượt tổ chức đảng và 123 lượt đảng viên. Trong đó, Ban TVHU kiểm tra 59 lượt đảng ủy, 56 lượt đảng viên, giám sát 20 lượt tổ chức đảng và 47 lượt đảng viên, cấp cơ sở tiến hành kiểm tra 115 lượt chi bộ và 65 lượt đảng viên, giám sát 97 lượt tổ chức đảng và 76 lượt đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2015 đến nay, Ban TVHU đã giải quyết 1 đơn khiếu nại hình thức kỷ luật Đảng đối với 1 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Xuân Phú. Quy trình được tiến hành đảm bảo theo quy định. Huyện ủy đã thực hiện quy trình và tiến hành bỏ phiếu kỷ luật hình thức “khiển trách” đối với 1 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường liên đới chịu trách nhiệm do thiếu sâu sát, chưa kịp thời tham mưu và phối hợp với UBND xã Thọ Nghiệp trong công tác quản lý đất đai. Ban TVHU đề nghị UBKT Tỉnh ủy, Ban TVTU kỷ luật 4 đảng viên với hình thức khai trừ khỏi Đảng theo bản án của Tòa án nhân dân tỉnh. UBKT Huyện ủy và cơ sở cũng xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 141 lượt tổ chức đảng; trong đó UBKT Huyện ủy tiến hành giám sát 16 đảng ủy, UBKT cấp cơ sở giám sát 125 chi bộ; giám sát chuyên đề đối với 116 đảng viên. Trong đó, UBKT Huyện ủy giám sát 47 đảng viên; UBKT cấp cơ sở giám sát 69 đảng viên. Các tổ chức đảng trong toàn huyện đã thi hành kỷ luật 162 đảng viên. Trong đó, khiển trách 133 trường hợp, cảnh cáo 18 trường hợp, khai trừ 11 trường hợp. Các cuộc giám sát bám sát quy trình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, phục vụ kịp thời cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Kết quả giám sát đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nội dung và đối tượng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chọn đúng đối tượng, đúng nội dung, nhận xét, đánh giá khách quan, kịp thời, ngăn chặn phát sinh vi phạm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng bước đầu đã kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời vào cuộc để kiểm tra làm rõ những vụ việc phức tạp, nổi cộm ở địa phương, đơn vị mà dư luận quan tâm. 

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường khẳng định, với việc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp và tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tăng cường chỉ đạo cơ sở, chủ động bám, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nghiêm túc thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2021-2025... nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, góp phần giữ vững ổn định tình hình cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,