Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Cập nhật lúc06:51, Thứ Năm, 13/05/2021 (GMT+7)

Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đóng vai trò quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trang trí phục vụ ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 tại xã Nam Lợi (Nam Trực). Ảnh: Đức Thiện

Trang trí phục vụ ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 tại xã Nam Lợi (Nam Trực).

Ảnh: Đức Thiện

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử của tỉnh khẳng định: “Công tác tuyên truyền bầu cử được tỉnh chỉ đạo quyết liệt với các hình thức phong phú, đa dạng kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả đến mọi người dân”, tập trung vào 3 đợt; trong đó đợt 1 từ tháng 2 đến cao điểm tháng 4; đợt 2 từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23-5, đợt 3 sau ngày bầu cử. Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với các sở: Nội vụ, Tư pháp tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử. Phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn cuốn Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên trang, nhóm Facebook, cổng thông tin điện tử, bản tin thông tin nội bộ của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đến nay, đã đăng tải gần 150 tin, bài trên Fanpage “Đất Thiên Trường” và Nhóm Facebook “Nam Định trong tôi” của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; trên trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo và trên Bản tin Thông tin nội bộ về các nội dung liên quan đến pháp luật về bầu cử, công tác chuẩn bị, triển khai các công việc liên quan đến bầu cử. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, đồng thời nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội báo cáo cấp ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương. Sở Tư pháp xây dựng tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử; triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên địa bàn toàn tỉnh thu hút 7.914 lượt người dự thi; phát hành 1.000 cuốn Bản tin Tư pháp Nam Định số tháng 3-2021 với nhiều bài viết tuyên truyền về cuộc bầu cử; xây dựng bản thảo, in phát hành 18.800 tờ gấp pháp luật tuyên truyền tới cơ sở. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thiết kế, biên tập 12 mẫu pa nô, áp phích, tranh cổ động; 11 mẫu băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử và mẫu trang trí khánh tiết các khu vực bỏ phiếu để cung cấp cho các địa phương. Triển khai việc biên tập các bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh lưu động ở các địa phương, đơn vị; tổng hợp, biên tập đĩa CD “Ca khúc và hỏi đáp pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp” làm tư liệu tuyên truyền. Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng cuộc bầu cử.  Sở Thông tin - Truyền thông đã ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, bảng điện tử của các cơ quan, doanh nghiệp. Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền để mọi người dân nắm rõ các nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; quyền lợi và trách nhiệm của công dân trong quá trình bầu cử... Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng để kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; phản ánh tiến độ của công tác chuẩn bị bầu cử và các hoạt động của Uỷ ban bầu cử tỉnh. Từ tháng 2-2021, Báo Nam Định đã xây dựng chuyên mục “Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” và chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử”; đăng tải hơn 180 tin, bài tuyên truyền về bầu cử. Từ tháng 3-2021, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã xây dựng chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” phát sóng sau chương trình thời sự buổi tối; xây dựng tiểu mục bầu cử; tuyên truyền lồng ghép trong các chuyên mục với tổng số gần 200 tin, phóng sự phản ánh không khí thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử. Các huyện ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử; đồng thời xây dựng tài liệu, đề cương tuyên truyền về cuộc bầu cử cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố đã có gần 350 tin, bài tuyên truyền về bầu cử; xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”; chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025” với thời lượng từ 3-5 phút và phát với tần suất 2 buổi/tuần... 

Thời gian tới, thực hiện Công văn số 133-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử ở mức cao nhất, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,