Danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

09:03, 02/03/2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-UBBC ngày 1-3-2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh)

TT

Đơn vị bầu cử

Đơn vị hành chính

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

1

Số 1

Thành phố Nam Định (gồm các phường: Năng Tĩnh, Văn Miếu, Trần Đăng Ninh, Trường Thi, Trần Quang Khải, Ngô Quyền, Cửa Bắc, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Lộc Hòa, Mỹ Xá và các xã: Nam Vân, Lộc An)

4

2

Số 2

Thành phố Nam Định (gồm các phường: Hạ Long, Trần Tế Xương, Vị Hoàng, Vị Xuyên, Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Lộc Hạ, Lộc Vượng, Cửa Nam và xã Nam Phong)

3

3

Số 3

Huyện Mỹ Lộc

3

4

Số 4

Huyện Vụ Bản

4

5

Số 5

Huyện Ý Yên (gồm các xã: Yên Hồng, Yên Quang, Yên Bằng, Yên Khang, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Trị, Yên Cường, Yên Lương, Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Phúc và thị trấn Lâm)

4

6

Số 6

Huyện Ý Yên (gồm các xã: Yên Trung, Yên Thành, Yên Thọ, Yên Nghĩa, Yên Phương, Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng, Yên Phong, Yên Khánh, Yên Bình, Yên Minh, Yên Tân, Yên Lợi, Yên Mỹ, Yên Dương)

4

7

Số 7

Huyện Nam Trực (gồm các xã: Nam Mỹ, Nam Toàn, Tân Thịnh, Nam Thắng, Điền Xá, Hồng Quang, Nghĩa An, Nam Cường, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng và thị trấn Nam Giang)

4

8

Số 8

Huyện Nam Trực (gồm các xã: Nam Dương, Đồng Sơn, Bình Minh, Nam Thái, Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Thanh, Nam Hải)

3

9

Số 9

Huyện Trực Ninh (gồm các xã: Trực Chính, Việt Hùng, Trực Tuấn, Trung Đông, Phương Định, Liêm Hải, Trực Đạo, Trực Thanh và các thị trấn: Cổ Lễ, Cát Thành)

3

10

Số 10

Huyện Trực Ninh (gồm các xã: Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận, Trực Thắng, Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, Trực Mỹ và thị trấn Ninh Cường)

3

11

Số 11

Huyện Nghĩa Hưng (gồm các xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Nghĩa Châu, Hoàng Nam, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong và thị trấn Liễu Đề)

3

12

Số 12

Huyện Nghĩa Hưng (gồm các xã: Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Phúc Thắng, Nghĩa Lợi, Nam Điền và các thị trấn: Quỹ Nhất, Rạng Đông)

3

13

Số 13

Huyện Xuân Trường (gồm các xã: Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa, Xuân Vinh, Thọ Nghiệp, Xuân Trung, Xuân Ngọc, Xuân Bắc và thị trấn Xuân Trường)

3

14

Số 14

Huyện Xuân Trường (gồm các xã: Xuân Châu, Xuân Thành, Xuân Phong, Xuân Thượng, Xuân Thủy, Xuân Hồng, Xuân Phú, Xuân Phương, Xuân Đài, Xuân Tân)

3

15

Số 15

Huyện Giao Thủy (gồm các xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Hương, Giao Thanh, Hồng Thuận, Giao Lạc, Bình Hòa, Giao Xuân, Hoành Sơn, Giao Hà và thị trấn Ngô Đồng)

3

16

Số 16

Huyện Giao Thủy (gồm các xã; Giao Hải, Giao Long, Giao Yến, Bạch Long, Giao Nhân, Giao Tiến, Giao Châu, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm)

3

17

Số 17

Huyện Hải Hậu (gồm các xã: Hải Vân, Hải Hà, Hải Quang, Hải Nam, Hải Phúc, Hải Đông, Hải Hưng, Hải Lộc, Hải Tây, Hải Thanh, Hải Hòa, Hải Châu, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều, Hải Xuân, thị trấn Cồn, thị trấn Thịnh Long)

4

18

Số 18

Huyện Hải Hậu (gồm các xã: Hải Bắc, Hải Anh, Hải Tân, Hải Đường, Hải Trung, Hải Minh, Hải Phương, Hải Cường, Hải Long, Hải Sơn, Hải Phú, Hài Ninh, Hải An, Hải Phong, Hải Giang và thị trấn Yên Định)

4

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com