Ba đột phá trong học và làm theo Bác ở Mỹ Lộc
Cập nhật lúc08:07, Thứ Sáu, 19/02/2021 (GMT+7)

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Mỹ Lộc đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nội dung trọng tâm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM); Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Qua đó, đã tạo được điểm nhấn mang tính đột phá, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cán bộ thị trấn Mỹ Lộc tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ thị trấn Mỹ Lộc tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Quốc Lập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Lộc cho biết: “Để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện phụ trách các địa bàn tăng cường chỉ đạo, nắm tình hình, báo cáo kịp thời với Ban TVHU về những hạn chế, tồn tại, dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng NTM; quản lý, sử dụng đất đai nói riêng để có biện pháp chỉ đạo”. Đến nay, 3 nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch đều thực hiện hiệu quả, nhất là về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ở khâu đột phá này, Đảng bộ huyện đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại từ thực tế và đề ra giải pháp khắc phục để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, Ban TVHU đã ban hành Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đặc biệt, Ban TVHU đã yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc phân công cấp ủy viên theo dõi, phụ trách cơ sở theo phương châm “Cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”; từ đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Trong năm 2020, Huyện ủy đã làm tốt công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, nhất là việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, hiệu lực hiệu quả được nâng lên; đã cho ra khỏi đảng 7 trường hợp, xóa tên 11 đảng viên. Số cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,5%. Nội dung đột phá thứ 2 trong học và làm theo Bác về huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM đã góp phần quan trọng làm thay đổi cơ bản diện mạo đô thị, nông thôn, nâng cao đời sống của người dân. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, Ban TVHU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung và giải pháp của Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã quyết liệt chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ hoàn thành và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện để tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá từng tiêu chí; hoàn thiện hồ sơ chứng minh các tiêu chí đạt; lập kế hoạch xây dựng các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng NTM đối với các xã. Quá trình triển khai xây dựng NTM được toàn đảng bộ, quân và dân trong huyện quyết tâm thực hiện với tổng vốn huy động xây dựng kết cấu hạ tầng đạt gần 800 tỷ đồng. Năm 2018, Mỹ Lộc có 100% số xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn NTM. Hiện nay, trên địa bàn huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. 100% số xã, thị trấn tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, đăng ký từ 1-2 thôn, xóm xây dựng NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 có 70% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2020. Cùng với kết quả trong xây dựng NTM, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng từng bước đi vào nền nếp. Huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KH/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 16-NQ/HU của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai; đồng thời đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để tập trung thực hiện. Định kỳ hàng tháng Ban TVHU, hàng quý BCH Đảng bộ huyện nghe báo cáo về công tác quản lý Nhà nước về đất đai; chỉ đạo kiên quyết xử lý ngay từ đầu, triệt để các trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh, đồng thời tiếp tục tập trung xử lý vi phạm đất đai cũ, tìm các biện pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, xử lý những vi phạm phức tạp, những vi phạm theo kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trực tiếp làm việc, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn có phát sinh vi phạm đất đai mới, còn nhiều khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai. UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban TVHU về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, đôn đốc về xứ lý, giải quyết các vi phạm về đất đai trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Từ đó khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ tài nguyên đất trên địa bàn huyện theo quy hoạch, kế hoạch; bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; không để phát sinh vi phạm mới; từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng. Riêng năm 2020, đã phát hiện 46 vụ vi phạm đất đai; đã xử lý xong 45 vụ, còn 1 vụ đang tiếp tục xử lý. 

Bằng việc xác định đúng khâu đột phá trong học và làm theo Bác, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Lộc từng bước đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020 huyện đã hoàn thành và vượt mức 10/11 chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11,07%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 85%; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2020 ước đạt 91,5%; tỷ lệ số làng, thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 86,9%. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,