Nghị quyết KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2021
Cập nhật lúc08:27, Thứ Sáu, 18/12/2020 (GMT+7)

(Số: 49/NQ-HĐND, ngày 8 tháng 12 năm 2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP
THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

Năm 2020, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội; sản xuất kinh doanh bị đình trệ; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng lớn. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, không theo quy luật gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; hoạt động tích cực của các sở, ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ.   

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó: Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 6,97%; giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 3,1%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 16,5%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD,... Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình tại địa phương; đến nay chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. Đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.  Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt được kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được triển khai tích cực theo quy định làm cơ sở để thu hút đầu tư, trong đó có các quy hoạch lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kết quả tích cực, tăng cả về số dự án và số vốn đăng ký đầu tư. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo quyết liệt đã có chuyển biến rõ nét. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển; ngành Giáo dục tiếp tục đạt kết quả cao, dẫn đầu toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi chào mừng các sự kiện lớn, đảm bảo an toàn trong phòng  chống dịch Covid-19. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Một số khó khăn và tồn tại, hạn chế: Có 03 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch đề ra do tác động, ảnh hưởng lớn, ngoài dự báo của đại dịch Covid-19. Thu ngân sách trừ tiền sử dụng đất đạt thấp, trong khi phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi phát sinh cho công tác phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội; điều hành ngân sách gặp rất nhiều khó khăn. Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đất đai còn chậm. Xử lý vi phạm về quản lý đất đai, đê điều, môi trường tại một số nơi chưa đạt yêu cầu. Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của một số dự án còn chậm như: Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc; Các dự án nhà máy nước sạch nông thôn…  Một số Sở, ngành chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là triển khai các chế độ, chính sách pháp luật mới ban hành. Đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình khiếu nại, tố cáo; trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

Nguyên nhân chủ quan: Tinh thần trách nhiệm, sự sát sao của người đứng đầu một số cơ quan, chính quyền cơ sở trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chưa tốt, chưa chủ động. Một bộ phận cán bộ, công chức tại một số Sở, ngành và địa phương còn thiếu trách nhiệm; đạo đức nghề nghiệp, năng lực công tác trong thực thi nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu; tác phong làm việc, thái độ đạo đức chưa làm hài lòng người dân và doanh nghiệp. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư chưa tốt, còn đùn đẩy trách nhiệm. Việc giải quyết vi phạm về đất đai, đê điều có nơi chưa kịp thời và triệt để. Một số ngành, huyện, xã chưa tập trung cao; còn né tránh, lúng túng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nguyên nhân khách quan: Các làn sóng của đại dịch Covid-19 đã tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã làm ngưng trệ, đứt gãy các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân... gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế cả nước cũng như kinh tế của tỉnh. Những quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách còn chồng chéo, chưa thống nhất đã gây khó khăn trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư công và thu hút đầu tư. Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn hạn chế; hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Mục tiêu

Tiếp tục giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh để xúc tiến và thu hút đầu tư; hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Triển khai xây dựng đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy nhanh đô thị hoá nông thôn. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa cao nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật ở các ngành, các cấp; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021

a) Các chỉ tiêu kinh tế

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh 2020) tăng từ 8,5% trở lên.

(2) Cơ cấu kinh tế (%):

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản:

16,5

- Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ: 

83,5

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 14% trở lên.

(4) Giá trị xuất khẩu đạt từ 2.500 triệu USD trở lên.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 16,5% trở lên.

(6) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.700 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu xã hội

(1) Tạo việc làm cho khoảng 32,0 ngàn lượt người.

(2) Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 73,5% trở lên.

(3) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) đạt dưới 0,7%.

(4) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 92% trở lên.

(5) Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM): Có thêm từ 10-15 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao.

c) Các chỉ tiêu về môi trường

(1) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 99,95% trở lên (trong đó được sử dụng nước sạch đạt từ 95,5% trở lên).

(2) Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt từ 94,0% trở lên. 

(3) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom ở đô thị đạt từ 95% trở lên; ở nông thôn đạt từ 89% trở lên.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Đề cao cảnh giác, chủ động chuẩn bị bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch

Tiếp tục triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai thực hiện, quản lý và thu hút đầu tư theo điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn tại các huyện đến năm 2030. Rà soát, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, các khu vực có lợi thế và có tiềm năng phát triển để thúc đẩy thu hút đầu tư.

3. Về phát triển kinh tế

3.1. Phát triển Nông nghiệp, nông thôn

Triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, nông sản; chủ động phòng trừ, kiểm soát tốt dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đánh bắt xa bờ nhằm gia tăng sản lượng và để khai thác hợp lý nguồn lợi hải sản, đồng thời góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia trên biển. Chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch; tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng thương hiệu để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của các địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

3.2. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

- Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục tập trung thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh; đôn đốc xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Tăng cường quản lý về môi trường, khoáng sản. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong toàn xã hội.

- Sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các sự cố về đê điều trong mùa lũ bão.

3.3. Phát triển công nghiệp

- Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thế mạnh sẵn có của tỉnh. Coi trọng xây dựng và quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu các sản phẩm công nghiệp của tỉnh để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

- Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Rạng Đông đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng (như: điện, nước, xử lý nước thải, viễn thông…), đồng thời xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Hoàn thiện thủ tục để triển khai xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận; mở rộng KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản và Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hồng Tiến, huyện Ý Yên.

- Đôn đốc, sớm hoàn thành xây dựng hạ tầng CCN Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; CCN Yên Dương, huyện Ý Yên; mở rộng CCN Xuân Tiến, huyện Xuân Trường. Tập trung hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng hạ tầng CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản; CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên; CCN làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu; mở rộng CCN Đồng Côi, huyện Nam Trực,... Hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong công tác triển khai thi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I tại huyện Hải Hậu.

3.4. Phát triển dịch vụ, thương mại

Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu, góp phần đẩy mạnh phát triển sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực, có tiềm năng lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh. Phối hợp tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2021.

3.5. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ và của tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư. Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện để đón làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài mới.

3.6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng, nâng cao hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh tạo động lực cho phát triển

- Hoàn thành Giai đoạn I dự án Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tỉnh lộ 487B, 488B, 488C; đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Tỉnh lộ 485B; Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ…

- Khởi công và triển khai dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Phấn đấu khởi công giai đoạn II dự án Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Xây dựng trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Nam Định…; Phối hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đống Cao, cầu Bến Mới (do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư).

3.7. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế. Các cấp, các ngành điều hành chi ngân sách theo dự toán được duyệt và các quy định của Nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài chính theo quy định.

4. Về phát triển Văn hóa - Xã hội

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022. Triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở theo Luật Giáo dục 2019. Khuyến khích xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19. Thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công tư trong y tế, tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển. Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 đạt từ 92% trở lên.

- Giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công theo quy định, các chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách lao động, tiền lương tại các doanh nghiệp.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện và cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X và Đại hội thể thao Đông Nam Á Seagames 31 tại Nam Định. Tăng cường công tác quản lý lễ hội; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hoá công cộng như quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, lưu trú du lịch.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí, tuyên truyền; chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm. Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các kênh chương trình, các trang thông tin để phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu giải trí của nhân dân. Tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước.

5. Công tác nội vụ

- Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

- Triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tuân thủ các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.

6. Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Tập trung xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh; thực hiện chuyển đổi số ở một số lĩnh vực trọng điểm; tăng cường cung cấp các tiện ích đô thị thông minh, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch... Đẩy mạnh việc họp trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện tốt, ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. Tập trung chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

7. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Nam Định và huyện Trực Ninh năm 2021. Tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn.

- Bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia. Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2021, tăng cường thanh tra đột xuất theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; kiên quyết xử lý tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cán bộ, quân và dân trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.     

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

           

   


 

,
,
.
,
,
,
,