Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng
Cập nhật lúc18:38, Thứ Hai, 02/11/2020 (GMT+7)

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đăng trên phụ trương Báo Nam Ðịnh số ra ngày 22-10-2020, để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tôi nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện Nam Trực đã nghỉ hưu năm 2003 và đang sinh hoạt Ðảng tại Chi bộ 17 Ðảng bộ phường Cửa Bắc, thành phố Nam Ðịnh, xin đóng góp một số ý kiến cụ thể vào Dự thảo Báo cáo của Trung ương:

1. Trang C, ý thứ 4 của phần thứ 2 trang B “Ðịnh hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025” phần xã hội (b) nên đề cập là “Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 75% trong đó đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao là 60% trở lên, tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khoảng 15%”. (Vì qua Hội nghị tổng kết mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn quốc tổ chức tại tỉnh Nam Ðịnh nêu 3 mức (nông thôn mới - nông thôn mới nâng cao - nông thôn mới kiểu mẫu) nêu rõ hơn, cụ thể hơn Dự thảo Báo cáo: 75% nông thôn mới, trong đó nông thôn kiểu mẫu 15%).

2. Trang E phần XIII “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Khổ cuối trang trong phần nói về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đề cập báo cáo “Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm”. Nên bổ sung thêm “dám nói”. Cụ thể là “Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm”. Vì thực trạng hiện nay số đông cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên nghỉ hưu biết nhưng không dám nói, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Như vậy cũng bổ sung vào trang (F) đề cập xây dựng Ðảng về “cán bộ luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm”.

3. Trang (F) phần XIV về “Xây dựng chỉnh đốn Ðảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Ðảng”.

- Ý nói về tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, rà soát sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm mối quan hệ công tác… Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy Ðảng đồng thời là thủ trưởng cơ quan đơn vị và nên bổ sung thêm chủ trương “Bí thư cấp ủy huyện, thành phố, tỉnh là người ngoài địa phương” vì Ðại hội Ðảng vừa qua chủ trương này thực hiện chưa nhất quán nên cán bộ, đảng viên chúng tôi rất suy nghĩ.

4. Về Ðiều lệ Ðảng khóa XIII của Ðảng giữ nguyên Ðiều lệ khóa XII và như gợi ý thảo luận của Trung ương đề cập khuyến khích cán bộ, đảng viên đóng góp những vấn đề cụ thể tại cơ sở, nơi cư trú để Bộ Chính trị khóa XIII có thể tiếp thu soạn thảo thành các quy định thực hiện:

- Trung ương nên có quy định thống nhất về tổ chức lễ tang đối với đảng viên qua đời, hiện nay đảng viên qua đời nhất là đảng viên không có chức vụ và nhiều đồng chí hoạt động lâu năm trong Ðảng được Trung ương tặng Huy hiệu Ðảng, nhưng số đông cơ sở giao cho tổ dân phố, xóm, thôn và tổ chức người cao tuổi còn chi bộ, chi ủy không trực tiếp tổ chức nghi lễ như tổ chức chi Hội Cựu chiến binh cơ sở. Riêng phần phủ cờ trên quan tài đảng viên Hội Cựu chiến binh là cờ quân kỳ quyết thắng còn Ðảng có thể phủ cờ Ðảng hoặc cờ có Quốc huy Ðảng như ở văn bằng tặng Huy hiệu Ðảng cho đảng viên.

- Trung ương nên có quy định về bảo vệ người dám đấu tranh những sai trái của cán bộ, đảng viên ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Ðảng./.

Trần Thanh Phán
Số nhà 32 Nguyễn Văn Huyên,
phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định

,
,
.
,
,
,
,