Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

08:10, 16/10/2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tham mưu với cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hiệu quả, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Yên Định (Hải Hậu) xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2020.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Yên Định (Hải Hậu) xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết: Từ đầu năm đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều tập trung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nên hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ là tham mưu, triển khai công tác do cấp ủy giao và thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Đối với thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao, các đơn vị đã tiến hành kiểm tra 265 tổ chức đảng và 269 đảng viên; giám sát đối với 147 tổ chức đảng, 84 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoạt động xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác an ninh trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 10-KL/TW về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Phương (nhiệm kỳ 2010-2015) do thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến ban hành văn bản có nội dung vi phạm Luật Đất đai; thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Hải Cường (nhiệm kỳ 2015-2020) bằng hình thức khiển trách do vi phạm Điều lệ Đảng, Nghị quyết số 17-NQ/TU, Kết luận số 43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định quyết định kỷ luật 1 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng do vi phạm đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kê khai trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ không hợp pháp trong hồ sơ cán bộ, công chức để được quy hoạch, bầu cử vào chức danh lãnh đạo, quản lý phường từ năm 2007 đến nay. Cấp ủy các cấp và chi bộ trên địa bàn tỉnh đã thi hành kỷ luật 196 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 148, cảnh cáo 37, cách chức 8, khai trừ 3. Cấp thi hành kỷ luật gồm, cấp huyện và tương đương 6; cấp ủy cơ sở 42; chi bộ 148. Ngoài ra, các cấp ủy và chi bộ đã đình chỉ sinh hoạt đối với 13 đảng viên; xóa tên, cho rút đối với 17 đảng viên; xử lý pháp luật 8 và xử lý hành chính 3 đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã kiểm tra 7 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và 28 đảng viên ở đảng bộ các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Giao Thủy và  thành phố Nam Định. Sau khi kiểm tra kết luận, 7 tổ chức đảng đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 17 đảng viên vi phạm, 9 đảng viên phải thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 182 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 126 tổ chức đảng. Qua kiểm tra kết luận đa số tổ chức đảng được kiểm tra đều thực hiện đúng phương hướng, phương châm, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục kỷ luật đảng; hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung vi phạm, vì vậy không có trường hợp nào phải xem xét thay đổi hình thức kỷ luật. UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 152 tổ chức đảng và 15 đảng viên, nội dung chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy; công tác tổ chức cán bộ. Đối với đảng viên, chú trọng giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy các cấp; việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng, chính quyền nơi cư trú; những điều cán bộ, đảng viên, công chức không được làm. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 23 tổ chức đảng; việc thu chi ngân sách và sản xuất kinh doanh đối với 68 tổ chức đảng nhằm có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. UBKT các cấp đã tiến hành giải quyết tố cáo đối với 15 trường hợp ở Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các huyện ủy: Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Vụ Bản. Qua giải quyết, kết luận 3 nội dung tố cáo sai, 7 nội dung chưa có cơ sở kết luận, các nội dung còn lại là  tố cáo đúng và đúng một phần. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 44 trường hợp, bằng nhiều hình thức từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức đến khai trừ Đảng...

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh những tháng đầu năm 2020 đã góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp; làm trong sạch tổ chức đảng và đảng viên tạo nền tảng vững chắc để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com