Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

08:10, 27/10/2020

Huyện Vụ Bản là đơn vị đầu tiên thực hiện chuyển chức năng của Trung tâm BDCT huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Từ khi nhất thể hóa, công tác định hướng hoạt động của Trung tâm thuận lợi hơn bởi trước đây phải thông qua khâu lãnh đạo phê duyệt và phối hợp thực hiện. Hiện nay do Trưởng ban là Giám đốc Trung tâm nên cả 2 khâu nêu trên được cắt bỏ. Mô hình này vừa tinh giản được biên chế vừa trực tiếp tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) đối với hoạt động của Trung tâm BDCT. Còn ở huyện Trực Ninh, việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; việc truyền tải chủ trương, nghị quyết của Đảng sang việc tổ chức, thực hiện, cụ thể hóa được rút ngắn; đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp của Ban TVHU đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Chủ trương cũng tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, mọi việc đều có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT không phải mất thời gian “chờ” ý kiến của Ban Tuyên giáo như trước đây.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch, Kết luận của Ban TVTU, từ ngày 1-8-2018, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc phân công Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện. Ban Tuyên giáo và Trung tâm BDCT cấp huyện đã xây dựng vị trí việc làm cho từng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, các địa phương đã chủ động ban hành quy chế hoạt động của Ban Tuyên giáo và Trung tâm BDCT cấp huyện phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao. Về tổ chức đảng, các huyện, thành phố đã tổ chức sáp nhập chi bộ Trung tâm BDCT vào chi bộ Ban Tuyên giáo; đồng chí Trưởng ban là bí thư chi bộ. Nhiệm vụ quản lý tài chính của Trung tâm BDCT được chuyển về Văn phòng huyện ủy, thành ủy quản lý. Trên cơ sở kế hoạch mở lớp hàng năm, các đơn vị dự trù kinh phí và báo cáo Thường trực cấp ủy để mở lớp theo nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Việc thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện đã tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Hiệu quả rõ nhất là đã giảm khâu trung gian và vị thế của Trung tâm BDCT được nâng cao so với trước đây. Điều đó thể hiện ở việc các Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm là Ủy viên Ban TVHU, Thành ủy nên các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được đồng chí Trưởng ban lĩnh hội và triển khai ngay, không phải qua khâu trung gian như trước đây. Sau khi thực hiện chủ trương này, Trung tâm BDCT cấp huyện giảm một biên chế; trách nhiệm của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác tư tưởng gắn với công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn được nâng cao. Việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành phối hợp hay phối hợp với các trường khác ở ngoài tỉnh trong triển khai nhiệm vụ của Trung tâm thuận lợi hơn. Những khó khăn của Trung tâm BDCT được Thường trực, Ban Thường vụ nắm bắt nhanh chóng, từ đó chỉ đạo hiệu quả, thiết thực hơn. Khi vị thế được nâng cao, mỗi giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cũng thấy được trách nhiệm của mình trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, trau dồi kiến thức về lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Giảng viên được phân công công việc cụ thể, sát với năng lực, sở trường của từng người. Công tác đôn đốc, kiểm tra quá trình soạn giảng và lên lớp của giảng viên thường xuyên hơn. Sau 2 năm thực hiện, đến nay, hoạt động của các Ban Tuyên giáo và Trung tâm BDCT cấp huyện đã đi vào nền nếp, ổn định. Công tác giáo dục lý luận chính trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố trong tỉnh đã mở 530 lớp với 58.516 lượt học viên. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, phong phú, bám sát hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Vai trò cấp ủy đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở đáp ứng được yêu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay.

Chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện là một chủ trương đúng đắn đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện, một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, đã được cấp ủy các cấp tháo gỡ, giải quyết. Hiệu quả trong thực hiện chủ trương này là cơ sở để các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới./.

Hoàng Văn Mừng
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com