Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Cập nhật lúc07:55, Thứ Hai, 28/09/2020 (GMT+7)

Đồng chí PHẠM ĐÌNH NGHỊ

Sinh ngày: 08-11-1965.

Nơi sinh: Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Quê quán: Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 104, đường Nguyễn Đức Thuận, thành phố Nam Định.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03-02-1994.

Ngày chính thức: 03-02-1995.

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 4-1987 đến tháng 10-1994: Cán bộ Sở Tài chính vật giá tỉnh Hà Nam Ninh, Nam Hà.

- Từ tháng 10-1994 đến tháng 6-1996: Phó Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính vật giá tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 7-1996 đến tháng 12-1996: Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính vật giá tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 1-1997 đến tháng 2-2002: Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 3-2002 đến tháng 8-2004: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 9-2004 đến tháng 12-2005: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 1-2006 đến tháng 7-2008: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 7-2008 đến tháng 12-2008: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 1-2009 đến tháng 3-2009: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 3-2009 đến tháng 4-2010: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 5-2010 đến tháng 7-2011: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 7-2011 đến tháng 6-2014: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định.

- Từ tháng 7-2014 đến tháng 8-2014: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định.

- Từ tháng 8-2014 đến tháng 9-2014: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Nam Định.

- Từ tháng 10-2014 đến tháng 9-2015: Ủy viên Ban TVTU Nam Định, Bí thư Thành ủy Nam Định.

- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, đồng chí Phạm Đình Nghị được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU và được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

- Từ tháng 9-2015 đến tháng 10-2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định.

- Từ tháng 11-2015 đến 9-2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, đồng chí Phạm Đình Nghị được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định./.

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,