Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Cập nhật lúc20:42, Thứ Tư, 15/07/2020 (GMT+7)

Với nỗ lực xây dựng thành phố Nam Định ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh và khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, thành phố đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất chính trị vững vàng; sáng tạo nhằm góp phần đưa thành phố phát triển ngang tầm yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng khu vực, quốc tế.

Đảng bộ phường Trần Quang Khải thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ nữ.
Đảng bộ phường Trần Quang Khải thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ nữ.

Đảng bộ thành phố hiện có trên 15 nghìn đảng viên, trong đó khoảng 13 nghìn đảng viên thuộc 25 đảng bộ phường, xã; số lượng còn lại đang sinh hoạt trong các cơ quan, doanh nghiệp. Thành phố đang có trên 3.000 cán bộ, công chức, công nhân, viên chức; trong đó 439 cán bộ, công chức xã, phường; số lượng cấp uỷ là 578 đồng chí. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ của thành phố đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Đảng bộ thành phố đã ban hành một số văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung về công tác cán bộ theo quy định. Thành phố đặc biệt chú ý các khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực, trình độ, thực tiễn, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, công tác cán bộ trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ công chức về công tác tại thành phố và các phường, xã trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản, hướng dẫn liên quan. Trong hơn 3 năm qua, thành phố đã tiếp nhận 5 cán bộ, công chức dưới dạng điều động, xét chuyển; tuyển dụng, tiếp nhận 72 công chức tại các phòng, ban, phường, xã, 20 giáo viên tiểu học, 140 giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế. Công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức của thành phố được tổ chức thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thành phố quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã cử 21 đồng chí đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ và tình hình thực tiễn về đội ngũ cán bộ, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, mục tiêu của chương trình công tác cán bộ đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố xây dựng kế hoạch, mở các lớp đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố. Đến nay, thành phố đã cử 1 đồng chí đào tạo văn bằng 2 lớp đại học chính trị chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng; 1 đồng chí đào tạo trình độ thạc sĩ. Các lớp đào tạo dự nguồn của tỉnh đối với các chức danh do Ban TVTU quản lý được thành phố triển khai kịp thời, đúng đối tượng. 

Điểm nhấn của thành phố trong nhiệm kỳ qua là luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát triển. Thông qua việc lãnh đạo đại hội Đảng các cấp, đại hội các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đều ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, trực tiếp nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ đặc biệt là cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đến nay, sau đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Tổng số cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ thành phố hiện có 578 đồng chí, trong đó cấp ủy viên là nữ có 222 đồng chí, chiếm tỷ lệ 38%; một số đơn vị còn có tỷ lệ cấp ủy viên là nữ chiếm trên 50%. Về tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo chủ chốt, hiện tại có 14/30 đơn vị phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp thành phố có lãnh đạo chủ chốt là nữ với tổng số 19 trong tổng số 86 đồng chí lãnh đạo, đạt tỷ lệ 22%. Ở cấp cơ sở, hiện có 23/25 phường, xã có cán bộ chủ chốt là nữ, với tổng số 34 trên tổng số 123 đồng chí, chiếm tỷ lệ 27%. Về đề án nhân sự tham gia BCH Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ khóa 2015-2020 đã chuẩn bị nhân sự với tỷ lệ nữ 9/46 đồng chí; đạt tỷ lệ gần 20%. Đồng chí Lưu Thị Hoa Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Quang Khải, đơn vị còn nhiều khó khăn của thành phố cho biết: Với địa bàn có hơn 9.000 dân, 557 đảng viên, 13 chi bộ, 24 tổ dân phố, Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu BCH gồm 15 đồng chí, trong đó 9 cán bộ nữ. Trong 20 cán bộ đang công tác tại phường, hiện có 8 đồng chí là nữ. Nhiều vị trí quan trọng như bí thư, phó bí thư thường trực Đảng ủy, phó chủ tịch HĐND phường đều do các đồng chí nữ đảm nhiệm. 

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng có phẩm chất chính trị vững vàng, giàu năng lực đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn đang góp phần tích cực xây dựng thành phố Nam Định ngày càng phát triển văn minh, hiện đại./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,