Xứng đáng là trung tâm chính trị - văn hóa, kinh tế của thành phố Nam Định
Cập nhật lúc21:22, Thứ Tư, 06/05/2020 (GMT+7)

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Bà Triệu (thành phố Nam Định) đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực; luôn xứng đáng là trung tâm chính trị - văn hóa, kinh tế, dịch vụ - thương mại của thành phố Nam Định.

Thường trực Đảng ủy phường Bà Triệu triển khai công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh: Việt Thắng
Thường trực Đảng ủy phường Bà Triệu triển khai công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Việt Thắng

“Đoàn kết - đổi mới - phát triển”

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân phường Bà Triệu đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn; tổ chức thực hiện đạt và vượt  các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX đề ra: Hoàn thành 100% các khoản thu theo pháp lệnh; tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm đạt 139%, tăng 24% so với nhiệm kỳ trước (chỉ tiêu từ 5 đến 10%). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% năm 2015 còn 2,15% năm 2020 (chỉ tiêu 2,5%). 20/20 tổ dân phố được công nhận và công nhận lại “Tổ dân phố có nếp sống văn hoá”; hàng năm có trên 85% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 100% các khu dân cư, tổ dân phố thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở và quy ước văn hoá cộng đồng. 100% gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 92,3%. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. An ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và giảm dần hàng năm. Giữ vững danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”, 100% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu trên 90%). UBND phường giữ vững danh hiệu “Đơn vị lao động tiên tiến”, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Để đạt kết quả trên, Đảng bộ phường Bà Triệu đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo và đổi mới phương thức, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, có 5 bài học kinh nghiệm:

Một là: Tập trung xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Hai là: Chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương, cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, gần gũi, lắng nghe và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, thực hiện tốt các chương trình xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Ba là: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề hàng năm phải đảm bảo tính khả thi, sát thực tế, hợp lòng dân, từ đó triển khai và tổ chức thực hiện mới đạt hiệu quả cao.

Bốn là: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhằm khuyến khích, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát việc thực thi Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin, sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Năm là: Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm; sử dụng đúng người, đúng việc; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ định kỳ và thường xuyên để kịp thời ngăn chặn, uốn nắn những sai phạm của cán bộ, đảng viên để không vi phạm. 

Vững niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và những thành tựu đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bà Triệu tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân, phát huy ý thức tự lực, tự cường, ra sức phát triển kinh tế, văn hóa, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, hộ khá, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao dân trí xây dựng đô thị thông minh, thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ dân phố văn hóa, giữ vững danh hiệu Đảng bộ phường “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, chính quyền cơ sở vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Phấn đấu tăng từ 3-5% các hộ sản xuất, kinh doanh. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt trên 95% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm còn dưới 0,15% (theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025). 90% chi bộ Đảng và đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có từ 15-20% đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Giữ vững 20/20 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Tổ dân phố văn hóa”, chính quyền đạt đơn vị lao động tiên tiến.

Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu là: Luôn tạo mọi điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Làm tốt công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, đi đôi với chăm lo, cải thiện đời sống giáo viên. Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn phường và bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó đặc biệt quan tâm yếu tố “con người” và các giá trị về đạo đức, lối sống, bản lĩnh, phong cách ứng xử trong cộng đồng. Làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ  bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Về công tác xây dựng Đảng: Tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự đồng thuận cao cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp ủy. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố mối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Về công tác xây dựng chính quyền vững mạnh: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội: Thực hiện tốt Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội .

Với những tiềm năng, thế mạnh và truyền thống đoàn kết, đại hội Đảng bộ phường Bà Triệu lần thứ X tin tưởng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đoàn kết nhất trí, nỗ lực cao, vượt qua mọi thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, xây dựng phường Bà Triệu ngày càng phát triển, luôn xứng đáng là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, dịch vụ thương mại của thành phố Nam Định./.

Ngô Đức Thanh
Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND phường Bà Triệu

 
,
,
.
,
,
,
,