Tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp
Huyện ủy Hải Hậu tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp
Cập nhật lúc07:58, Thứ Hai, 09/03/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu chọn Đảng bộ thị trấn Cồn và Đảng bộ Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong tháng 2-2020. Thành công của đại hội điểm 2 đơn vị giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ rút ra những kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Cồn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Việt Thắng
Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Cồn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Việt Thắng

Nghiêm túc học tập, tiếp thu kết quả của Đại hội điểm

Đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban Thường vụ Huyện uỷ và sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy thị trấn Cồn và Đảng ủy Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm của 2 đơn vị đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, mục đích, kế hoạch, đạt yêu cầu, nâng cao chất lượng cấp uỷ, đảm bảo cơ cấu nữ và tuổi trẻ. Báo cáo chính trị của 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm (Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Cồn lần thứ XV diễn ra từ ngày 18 đến 19-2-2020, Đại hội Đảng bộ Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu diễn ra từ ngày 23 đến 24-2-2020) đảm bảo kết cấu bố cục theo hướng dẫn của cấp trên, có tính chiến đấu cao, tập trung được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, tiếp thu được định hướng lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ trong quá trình chuẩn bị dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Đồng chí Vũ Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cồn cho biết: Đại hội Đảng bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ và nhân dân thị trấn. Từ trước những ngày diễn ra đại hội, mọi công việc chuẩn bị đã được địa phương chuẩn bị chu đáo. Để chuẩn bị cho đại hội, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy thị trấn đã huy động cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch đại hội, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ, hướng dẫn quy trình nhân sự và văn bản hướng dẫn Đại hội. Trong tháng 12 năm 2019, sau khi tiến hành đại hội điểm ở chi bộ Tổ dân phố số 4B, Ban thường vụ Đảng ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai đại hội ở tất các các chi bộ trực thuộc từ ngày 22-12-2019 đến ngày 8-1-2020 đã thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu, nội dung, kế hoạch, thời gian đề ra. Đại hội các chi bộ ở thị trấn đã bầu ra các ban chi ủy khóa mới gồm 57 đồng chí, đạt yêu cầu so với dự kiến cơ cấu và đảm bảo chất lượng; bầu đoàn đại biểu đủ số lượng, đúng cơ cấu, đạt tiêu chuẩn đại diện cho chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XV gồm 161 đồng chí. Đại hội đại biểu thị trấn Cồn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 18, 19-2-2020 đã hoàn thành các nội dung: Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; bầu ban chấp hành đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện. Văn kiện đại hội được thảo luận sôi nổi tại đại hội các chi bộ; sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa đã trở thành công trình trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn. Trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ. 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Tổng giá trị sản phẩm (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 8,4%/năm. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá thực tế) đến năm 2020 ước đạt 57,8 triệu đồng, tăng 1,66 lần so với năm 2015. Giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đến năm 2020 ước đạt 135 triệu đồng/ha/năm. Thu ngân sách thường xuyên từ kinh tế trên địa bàn trong 5 năm đạt 5 tỷ 109 triệu đồng, tăng 2,66% so với chỉ tiêu huyện giao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước được đổi mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò quản lý của chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Báo cáo chính trị đại hội thị trấn Cồn lần thứ XV cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân hạn chế nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều ghi nhận qua 2 đơn vị tổ chức đại hội Đảng bộ điểm, về công tác chuẩn bị nhân sự, Đảng ủy thị trấn Cồn và Đảng ủy Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu đều chuẩn bị công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy trình, từ khâu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng phương hướng số lượng, cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đến các bước giới thiệu nhân sự cấp uỷ khoá mới. Các đồng chí được giới thiệu để đại hội bầu vào cấp uỷ khoá mới đều đạt tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được phân công, có tín nhiệm với đảng viên và nhân dân; đảm bảo tính kế thừa, liên tục, có cơ cấu phù hợp, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Cả 2 đơn vị đều chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới có số dư theo quy định để đề cử với đại hội bầu đủ số lượng theo quy định Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, Đảng ủy thị trấn Cồn giới thiệu 17 đồng chí để đại hội lựa chọn bầu 15 đồng chí vào cấp uỷ khoá mới, đạt số dư 13,3%; Đảng ủy Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu giới thiệu 10 đồng chí để đại hội lựa chọn bầu 9 đồng chí vào cấp uỷ khoá mới, đạt số dư 11,1%; cả 2 đơn vị đều chuẩn bị nhân sự bầu ban thường vụ đảng uỷ có số dư 1 đồng chí.

Trong quá trình tổ chức đại hội, việc thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện được thực hiện nghiêm túc. Việc bầu cử cấp uỷ khoá mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, theo quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội Đảng bộ 2 đơn vị đều biểu quyết nhất trí với dự kiến số lượng, cơ cấu ban chấp hành khoá mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII do cấp uỷ khoá cũ chuẩn bị. Việc giới thiệu nhân sự ở Đại hội Đảng bộ thị trấn Cồn được tiến hành ở tổ, đảm bảo công khai, dân chủ. Thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, cấp uỷ khoá cũ giới thiệu danh sách để đại hội bầu cử ban chấp hành khoá mới, đã được đại hội nhất trí cao, không có giới thiệu thêm. Việc in phiếu, phát phiếu, kiểm phiếu đảm bảo chính xác, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định và khoa học; đều bầu 1 vòng đủ số lượng. Tại đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư đảng uỷ theo quy định. Trên cơ sở số lượng, cơ cấu đại biểu được Ban Thường vụ Huyện uỷ phân bổ, đại hội đảng bộ 2 đơn vị đã tiến hành bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện đủ số lượng đại biểu chính thức đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đúng thủ tục, nguyên tắc theo quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí Mai Thanh Ước, bí thư chi bộ Tổ dân phố Cao An, thị trấn Cồn, đại biểu dự Đại hội phấn khởi cho biết: Đại hội đại biểu thị trấn Cồn lần thứ XV, kỳ 2020-2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ khâu đón tiếp đại biểu, trang trí maket đến việc điều hành đại hội của đoàn chủ tọa. Bên cạnh đó, các đại biểu chấp hành nghiêm túc quy định đại hội đề ra. Đặc biệt, kết quả bầu ban chấp hành khóa mới thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao của các đảng viên trong toàn đảng bộ thị trấn. Các đồng chí được bầu đều được đánh giá cao về phẩm chất, uy tín, năng lực công tác và gần gũi với nhân dân. Bí thư Đảng ủy thị trấn Cồn Vũ Thanh Tân cho biết: Thành công của Đại hội là thắng lợi bước đầu, có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để Đảng bộ, nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, xây dựng thị trấn Cồn ngày càng giàu đẹp, văn minh; phấn đấu đến năm 2024, thị trấn cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2025.

Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên diện rộng

Sau đại hội điểm của các đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở. Đồng chí Mai Văn Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 55-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội từ tháng 12-2019. Đến nay, đã có 753/756 chi bộ trực thuộc 41 đảng bộ cơ sở đã tiến hành tổ chức đại hội. Đảng bộ các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đều chỉ đạo đại hội điểm từ 1 đến 2 chi bộ, sau đó tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm rồi mới nhân ra diện. Nhìn chung, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã được tổ chức đều thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo các nội dung theo quy định. Các đồng chí được bầu vào ban chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ đều đảm bảo tiêu chuẩn cấp uỷ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; không có đồng chí cấp uỷ có đơn thư, phản ánh, kiến nghị sau đại hội. Về tiến độ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, các đảng bộ, chi bộ đã rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ trước đại hội trình Ban thường vụ huyện ủy phê duyệt. Thực hiện quy trình xây dựng phương hướng số lượng, cơ cấu nhân sự đã được các xã, thị trấn xây dựng xong. Đến nay, có 23/34 xã, thị trấn thực hiện xong các bước quy trình nhân sự (tái cử và lần đầu); 10 xã đã thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử, đang triển khai các bước quy trình nhân sự lần đầu; Đảng bộ, chi bộ cơ quan cơ bản thực hiện xong các bước quy trình nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến đến hết ngày 15-4-2020 hoàn thành đại hội ở đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội cấp huyện, tiểu ban Văn kiện đã phân công các thành viên tiểu ban, tổ biên tập thu thập số liệu thống kê xây dựng các dự thảo báo cáo chính trị. Đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và tôn giáo. Hội nghị đạt kết quả cao cả về số đại biểu và nội dung đóng góp; đang xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh; đồng thời đã gửi các dự thảo cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện để thảo luận đóng góp ý kiến. Xây dựng kế hoạch thực hiện đóng góp văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho tất cả các chi bộ trực thuộc cơ sở và các đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa thảo luận. Về công tác nhân sự: Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, tiểu ban nhân sự đại hội đã tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện đầy đủ các bước quy trình xây dựng phương án số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự kiến số lượng 41 đồng chí (giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ trước); Ban Thường vụ Huyện ủy số lượng 13 đồng chí (bằng nhiệm kỳ trước). Đến nay đã thực hiện xong bước 3 quy trình nhân sự tái cử ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện. Về công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, làm rõ những vấn đề có liên quan đến nhân sự trước khi tiến hành đại hội; thành lập Tổ công tác xử lý đơn thư phục vụ Đại hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025) ở Đảng bộ Hải Hậu đang được triển khai bài bản, đúng quy trình, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong kế hoạch, huyện Hải Hậu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 có tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đối với cấp huyện, cấp xã từ 10% trở lên; Ban Thường vụ Huyện ủy nhất thiết phải có tối thiểu 1 đồng chí là nữ. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài./.

Xuân Thu Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,